איגוד מקרקעין בחדשות - עמוד 2

סוכן חדשות
 
מחזיקה במקרקעין, אבל הרווח מגיע גם מעסק אחר
החלטת מיסוי חדשה שפרסמה הרשות קובעת, כי חברה שיש לה פעילות עסקית של ניהול וביצוע פרויקטים בתחום הנדל"ן ושווי פעילות זו מהווה כ-17% משווי כללי נכסי החברה, אינה בגדר איגוד מקרקעין
  
 
למה תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין מפחיד את הקבלנים?
מועד היישום של תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין: ה-1 ליוני 2011 ■ התאחדות הקבלנים פועלת לדחיית היישום יחד עם איגוד הבנקים ובנק ישראל ■ "החלת החוק תפגע בציבור הרוכשים"
  
 
חברת בית: פתרון למלכודת מס
תקציר: רוכש מניות באיגוד מקרקעין עלול למצוא עצמו במלכודת מס באופן שלא יתאפשר לו לנכות את עלות רכישת מניותיו באיגוד כנגד השבח ממכירת המקרקעין של האיגוד לאחר פירוקו. פתרון חלקי לבעיה זו ניתן למצוא בהחלטת מיסוי מס' 49/08, ובתנאי שהאיגוד יענה על הגדרת "חברת בית" לפי סעיף 64 לפקודה.
  
 
הקלות מס גם באיגוד מקרקעין
לאחרונה ניתן פסק דינה של ועדת ערר בחיפה בעניין אשל הירדן, בו נקבע שיש להעניק את הטבות מס של תקופה קובעת גם לפעולה באיגוד מקרקעין ולא רק במכירת זכות בקרקע
  
 
עד סוף 2009 בלבד: פירוק איגודי מקרקעין במחיר מבצע
לבעלי מניות באיגודי מקרקעין מיוחדים שבידיהם נכסים נוספים מעבר לנכסי המקרקעין הפטורים, וכן איגודי מקרקעין שהפכו לכאלה לאחר 7.11.2001, כדאי לשקול את פירוק האיגוד עד תום שנת 2009 על מנת ליהנות ממיסוי מופחת
  
 
מכירת מניות חברה כמכירת דירה
מהפכה בפס"ד שניתן בעניין פייביש, שבו נקבע כי למרות לשונו הברורה של החוק המעניקה הטבה במס רק למכירת הדירה עצמה, תינתן ההטבה גם במכירת מניות החברה שבבעלותה הדירה, וזאת לאור עקרון השיקוף החל באיגודי מקרקעין
  
 
מס כפול באיגוד מקרקעין
פסק הדין בעניין נאות הארץ מראה, כי לניסוח זהיר של הוראות התקנון באיגוד מקרקעין עשויה להיות השלכה משמעותית על האפשרות העקרונית לבצע תכנון מס כזה
  
 
הוראת ביצוע 9 בהקצאת מניות: מעקרת את החוק מתוכן
הוראת הביצוע החדשה של רשויות מיסוי מקרקעין, מטילה נטל בלתי סביר בעליל על מבצעי הקצאות באיגודי מקרקעין. לא לכך כיוון המחוקק
  
 
החמרה בהגדרת איגוד מקרקעין
מפסקי הדין שניתנו לאחרונה עולה, כי חברה שבבעלותה מקרקעין המסווגים אצלה כמלאי עסקי תיחשב כ"איגוד מקרקעין" גם אם כוונתה העתידית היא לבנות ולשווק דירות מגורים. פסקי הדין משקפים את ההוראות המקצועיות של רשות המיסים בסוגיה זו
  
 
נטרול הלוואת בעלים בפירוק איגוד
לאחרונה פרסמה רשות המיסים קובץ חדש של החלטות מיסוי מתחום מיסוי המקרקעין. אחת ההחלטות החשובות שניתנו עניינה בנטרול הלוואות בעלים לצורך הטלת מס על הרווח הנוסף לפי סעיף 71א לחוק. החלטה זו מהווה דוגמה לאימוץ מושכל של פרשנות תכליתית וכלכלית להוראת חוק
  
 
מלאי עסקי לא מוציא מההגדרה
ועדת הערר קבעה, כי חברה שבבעלותה נכסי מקרקעין המסווגים אצלה כמלאי עסקי תיחשב כ"איגוד מקרקעין" גם אם כוונתה העתידית לבנות ולשווק דירות מגורים. פסק הדין משקף את ההוראות המקצועיות של רשות המיסים בסוגיה זו
  
 
מיסוי על מכירת מניות באיגוד
לעיתים דווקא מעמד כאיגוד מקרקעין עשוי להקנות זכאות למס נמוך יותר למוכר המניות. על אף האמור לעיל, אין מקום להתערב בדרך של חקיקה לתיקון מצב דברים זה, הן לאור העובדה שסך המס שיוטל בעיסקה עשוי להיות גבוה יותר, והן לאור ניגוד האינטרסים שבין המוכר לרוכש
  
 
תוקפן של עסקאות באיגוד מקרקעין
מהן ההוראות המיוחדות החלות ביחס לתוקפן של פעולות באיגוד ושל הקצאות וביחס לדיווח עליהן. הקצאות ופעולות עשויות להתחייב לעיתים בדיווח אף כאשר אינן מהוות אירוע מס, אם כי לדיווח עשויים להיות גם יתרונות
  
 
תוקפן של עסקאות במקרקעין
כאשר נמכרות זכויות במקרקעין, או מבוצעת פעולה באיגוד מקרקעין וקיימת חבות במס, קובע החוק כי תוקף העיסקה יותנה בתשלום המס ובדיווח. להוראה זו, שעניינה הגנה על רשויות המס, עשויות להיות השלכות גם על הצדדים לעיסקה, ולעיתים היא מובילה דווקא לפגיעה ברשויות המס
  
 
פירוק חברה: ההוראות החדשות מקילות
חבות כלשהי הקיימת בחברה והעוברת לבעלי המניות אגב פירוקה - לא תפגע בפטור לפי סעיף 71(א) לחוק, ללא מגבלה לסוג מסוים של חברות או לסוג מסוים של חובות וללא קשר למועד היווצרות החוב בחברה
  
 
איגוד מקרקעין: השבח במכירה משני סוגים
בעת חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין עובר לתיקון 50, אין בהכרח להתחשב בזכות המקנה לבעליה את נכסי האיגוד בעת פירוקו, אלא יש להעדיף את הזכות באיגוד המשקפת את המהות הכלכלית האמיתית של העיסקה
  
 

   12345678    >

   נמצאו 119 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 8

צרו איתנו קשר *5988