איגוד מקרקעין בחדשות - עמוד 3

סוכן חדשות
 
פירוק איגוד מקרקעין כעיסקה מלאכותית
ניתן לומר, כי המשכת הפעילות הכלכלית של האיגוד המתפרק ע"י חברה חדשה, מהווה לכל היותר "שינוי ארגוני", אשר לא משנה מבחינת המהות הכלכלית את הבעלות בנכסי המקרקעין
  
 
פירוק איגודי מקרקעין: יום ושווי הרכישה
בעקבות תיקון 50 יש חשש כי במקרה של מכירת מקרקעין לאחר פירוק איגוד "ילך לאיבוד" שווי הרכישה של המניות
  
 
מתי מומלץ לבעלי המניות לפרק איגודי מקרקעין
מספר מקרים בהם עדיפה אפשרות הפירוק, העברת המקרקעין לבעלי המניות ומכירתם, על פני מכירת המניות באיגוד
  
 
תיקון 55: פירוק, מכירה, כדאיות
למרות הוספת סעיף 71א לחוק, פירוק איגוד לפני מכירת מקרקעין עשוי עדין להיות כדאי במקרים רבים
  
 
התנאים והפטורים בפירוק איגודי מקרקעין
ממילא מדובר בסעיף שאיננו מעניק פטור אמיתי ממס אלא דחיית מס בלבד, כך שלא ברורה נחיצות התיקונים המכבידים
  
 
תיקון 55: הקצאה פטורה ממס - האומנם?
אי בהירות מאפיינת את הגדרת ההקצאה, ובעיתיות רבה נשקפת מהתחולה הרטרואקטיבית של ההוראה
  
 
תיקון 55: חובת דיווח רטרואקטיבי
בעלי מניות, אשר לא ימסרו הודעה במועד שנקבע, עלולים למצוא עצמם בסכנת עבירה פלילית - האם זה מוצדק?
  
 
מיסוי בפירוק איגוד מקרקעין: הקלות ומגבלות
עיוותי מס עלולים להגרם כאשאר, בנוסף למקרקעין, החזיק האיגוד המתפרק גם בנכסים נוספים, וכאשר במחירי המקרקעין והנכסים הנוספים חלו שינויים ריאליים ממועד רכישתם עד למועד פירוק האיגוד
  
 
"בטלות מכללא" של חובת הדיווח
פרשנות אפשרית: אין כיום תוקף חוקי לסעיף המחייב מוכר מניות לדווח למנהל מיסוי מקרקעין
  
 
תיקון 55: לבטל את מיסוי הרווחים הראויים לחלוקה
יש לתקן עיוותים או יתרונות בלתי כלכליים הנובעים מאי סימטריה בין יום רכישה לשווי רכישה בפירוק איגודי מקרקעין
  
 
תיקון 55: סדר חדש ברשימת ההוצאות
גם לאחר התיקון נכללות בסעיף הוצאות ספציפיות שנקבע כי הן מותרות בניכוי, אולם רשימה זו אינה עוד רשימה סגורה
  
 
תיקון 54: דו"ח רטרואקטיבי על הקצאת מניות
המלצתנו לזהירים הינה אחת משתיים: או לדווח על הקצאה תוך טענה שאין מדובר באיגוד מקרקעין, או ליתן לכך גילוי בדו"חות למס
  
 
תנאי פטור חדשים לפירוק ע"פ סעיף 71
לפי התיקונים הצפויים במס שבח, עו"ד צריכים להתמצא בשיעורי מס על דיבידנד (תיקון 54) (א)
  
 
מכירת מניות באיגוד מקרקעין לאור הרפורמה
הבעיה: במכירה ישירה של המניות לידי צד ג' לא יוכל בעל המניות להפחית את שווי הרכישה של המקרקעין
  
 
איגוד מקרקעין: יום תחילת הפירוק
בפרשת סיוון קבע בית המשפט העליון, כי יש לאמץ את המועדים לפירוק שנקבעו ע"פי דיני החברות - קרי יום קבלת החלטת הפירוק על ידי האורגנים של החברה
  
 
גם באיגוד מקרקעין אפשר לנתק
בהגדרת איגוד מקרקעין נקבע, כי אם המטלטלין הם טפלים, הרי אין בכך להוציא את האיגוד, ששאר נכסיו מקרקעין, מגדר איגוד מקרקעין
  
 

<    12345678    >

   נמצאו 119 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 8

צרו איתנו קשר *5988