איגוד מקרקעין בחדשות - עמוד 4

סוכן חדשות
 
מתנה באיגוד מקרקעין - מנהל מס שבח מסכים לתשלום מס רכישה מופחת
הסדר פשרה שניתן לו תוקף של פס"ד בבית המשפט העליון מחזיר על כנו את עמדתו המסורתית של מנהל מס שבח, לפיה העברה ללא תמורה של מניות באיגוד מקרקעין תחויב בשליש מס רכישה
  
 
הקלה במס רכישה למתנה של מניות באיגוד מקרקעין
מגמת המחוקק היא לטשטש את ההבדלים בתוצאות המס בין החזקת מניות באיגוד מקרקעין, להחזקת המקרקעין באופן ישיר, ולגבי זהות מוחלטת יש להמתין לגיבוש עמדת רשות המיסים
  
 
מחיר העיסקה באיגוד מקרקעין
מע"מ במכירת מנייה באיגוד מקרקעין ישולם על פי ערך המניה ולא על פי ערך המקרקעין
  
 
הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ללא תמורה
רק אם תמורת ההקצאה משולמת לבעלי המניות הקודמים, יש להתייחס לכך כמכירה על כל המשתמע מכך
  
 
רווחים ראויים לחלוקה באיגוד - היום הקובע לצורך החישוב
הפער בין פקודת מס הכנסה לבין חוק מיסוי מקרקעין הוא כמעט של 14 חודשים
  
 
פטור ממס בהעברת נכס עליו רובץ שיעבוד
גם אם הועבר נכס עליו רובץ שיעבוד, בלא שהועבר החוב עצמו, לא חל מבחינה כלכלית שינוי בזכויותיו או בחובותיו של המעביר כלפי הנושה או כלפי גורם אחר
  
 
פירוק לפי החוק החדש (ב'): עודפי המזומן
אף שנוסח החקיקה סבוך, הרעיון פשוט: החלת הוראות סעיף 93 לפקודת מס הכנסה על כל המקרים בהם בתאגיד המתפרק קיים נכס נוסף כלשהו פרט למקרקעין, וזאת בין אם המדובר באיגוד מקרקעין ובין אם לאו
  
 
האיגוד המתפרק כעוף החול
תאגידים משופעי מזומנים נהגו לרכוש זכויות ולאחר מכן התפרקו והעבירו את הזכויות הללו - ללא מס - לבעלי מניותיהם, מהלך שיכול היה ליצור מגן מס תמידי ושימש מעין תחליף דיבידנד
  
 
תכנון בזמן פירוק (א'): פיצול מוזר
שלטונות המס מתכוונים לטפל בזרועות שונות באספקטים השונים של פירוק איגודי מקרקעין - בניגוד למגמת האחדה ופשטות הפרוצדורה
  
 
נכסים ערטילאיים באיגוד מקרקעין
נכסים אחרים שלא שימשו את החברה בייצור הכנסה לא יוציאו אותה מהגדרת איגוד מקרקעין
  
 
שינויים בזכויות בעלי המניות בחברה משפחתית
כשמדובר בהקצאה (בתום לב) ליחידים, שהינם "קרובים" לבעלי המניות - יתכן וניתן לראות בכך הקניית זכות באיגוד ללא תמורה, מיחיד לקרובו, הפטורה ממס שבח וממס מכירה
  
 
פטור לפעולות באיגוד מקרקעין: בין החוק לפקודה
כנגד עמדת רשויות המס ניתן למצוא בלשון החוק תימוכין לגישה, לפיה הוראות הפטורים שבחלקים ה' ו-ה2 לפקודה חלים גם על פעולות באיגודי מקרקעין
  
 
העברת זכויות באיגוד במתנה לקרוב - טלאי על טלאי
קריאה מקיפה של תקנות מס רכישה מובילה למסקנה הכרחית, לפיה, המחוקק "שכח" להתייחס למכירת זכויות באיגודי מקרקעין כמעט בכל תקנות הפטור
  
 
כדאיות העיסקה כאשר נכס הנדל"ן מוחזק על ידי חברה
בגלל עקרון התוכן הכלכלי, יש קושי בעמדה שפירוק החברה ומכירת המקרקעין על-ידי בעלי המניות מהווה עיסקה מלאכותית וניתן להתעלם ממנה
  
 
מקבץ פסיקה והוראות מקצועיות חדשות
זכויות בנייה, חברה קבלנית כאיגוד שאיננו איגוד מקרקעין, איגוד מקרקעין והרפורמה במס, העברת זכויות בין קרובים, מעמד ידועים בציבור והוצאות מימון
  
 
חברה קבלנית במבחן: פרשנות ליברלית להוראת הביצוע
יישום דווקני של התנאים שנקבעו, אשר בהתקיימם חברה קבלנית לא תחשב כאיגוד מקרקעין, עשוי לגרום לעיוותים
  
 

<    12345678    >

   נמצאו 119 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 8

צרו איתנו קשר *5988