איגוד מקרקעין בחדשות - עמוד 6

סוכן חדשות
 
פרופ' הדרי: מחדל של האוצר מעכב את ההקלות במיסוי איגודי מקרקעין
"שלום לא חתם במועד על התקנות עליהן המליצה ועדת רבינוביץ" * האוצר: התקנות ייחתמו
  
 
איגוד מקרקעין: המיסוי העקיף ושווי המכירה
בעקבות תיקון 50 לחוק קיימים שלושה סוגי חישובים נפרדים לצורך קביעת "שווי המכירה", שעשויים להביא למצב בו קיימים שלושה שוויים שונים
  
 
איגוד מקרקעין: החבות והאחדת החישוב
במסגרת תיקון 50 מועטה מהגדרת פעולה באיגוד הקצאת מניות, שהוגדרה כהנפקה של זכות באיגוד שתמורתה לא שולמה למי מחברי האיגוד תמורה במישרין או בעקיפין
  
 
החלטות הנציבות אל מול המלצות רבינוביץ'
הפסיקה בפרשת אטנר קבעה מפורשות, כי מבחינת ההגדרה הנכסית - חברה קבלנית שלה יש חייבים במאזן איננה איגוד מקרקעין
  
 
ההגדרה הנכסית היא הנכונה
ועדת הפסיקה בנציבות מס הכנסה אימצה לאחרונה את ההגדרה הנכסית, למעט פרשנות מקילה כאשר כל נכסי החברה הם מלאי עסקי
  
 
מס רכישה באיגוד מקרקעין
רכישת מניות באיגוד מקרקעין חייבת במס רכישה בשיעור מלא ולא מדורג, גם אם בבעלות האיגוד דירת מגורים
  
 
היבטי מיסוי של איגודי מקרקעין (ד')
"יום הרכישה" תלוי בשאלה אם הזכות באיגוד נרכשת לפני או בד בבד עם רכישת הזכות במקרקעין או כשהיא נרכשת אחרי רכישת המקרקעין
  
 
היבטי מיסוי של איגוד מקרקעין (ג')
כאשר הזכות התקבלה בפטור ע"י האיגוד, הוראות החוק אינן אחידות, ואין מענה הולם לשמירת עקרון הרציפות
  
 
היבטי מיסוי של איגודי מקרקעין (ב')
עקרון רצף המיסוי נועד להבטיח, שלא תהא תקופת שבח שתברח מהרשת, ומצד שני להימנע מכפל מס
  
 
היבטי מיסוי של איגודי מקרקעין (א')
עולות שאלות רבות: מיהו איגוד מקרקעין, מעמד חברה קבלנית שבבעלותה נכסי מקרקעין בלבד ואפילו מעמדם של בתי מלון בהקמה
  
 
הגדרת "איגוד מקרקעין" באמנות המס
סקירת 4 הדגמים העיקריים של איגוד מקרקעין באמנות המס שעליהן חתומה ישראל
  
 
פעולה באיגוד מקרקעין: מיהו בעצם החייב במס?
השאלות הנובעות מפסק דין דולינגר, לפיו החבות במס בהקצאת מניות באיגוד מקרקעין חלה הן על האיגוד והן על בעל המניות, כל אחד לפי מידת הנאתו
  
 
הפסד ריאלי במכירת מניות איגוד מקרקעין - כיצד?
לפי פס"ד ליפשיר ודעתו של אוסקר אבוראזק, מכירת מניות באיגוד מקרקעין קבלני תיהנה מפטור ממס שבח לפי טופס 50
  
 
תכנון מס למכירת מניות באיגוד מקרקעין
ניתן לפרש את החקיקה באופן ש"השבח שהיה לאיגוד" יהיה השבח לאחר קיזוז הפסדים
  
 
עושה הפעולה בהקצאת מניות באיגוד מקרקעין
הערות לגבי עמדת דעת הרוב בוועדת הערר, לפיה עושה הפעולה הוא מי שנהנה כלכלית מההקצאה
  
 
פטורים עלומים במס שבח ומחוץ לו
יש גם פרשנות, על פיה ניתן להימנע ממס מכירה
  
 

<    12345678    >

   נמצאו 119 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 8

צרו איתנו קשר *5988