איגוד מקרקעין בחדשות - עמוד 7

סוכן חדשות
 
מבחן התועלת ועושה הפעולה
הקצאת מניות באיגוד מקרקעין - הערות לפסק הדין של ועדת הערר (ע"ש 1006/00; ע"ש 1005/00)
  
 
הקצאת מניות באיגוד מקרקעין
הקצאת מניות באיגוד מקרקעין לצד שלישי היא מכירה המחייבת את בעלי המניות במס שבח
  
 
כשבעל המניות מעביר נכסים לחברה
דיני המס נותנים יחס מועדף לשינוי מבנה בין חברות קשורות לבעלי המניות
  
 
בפרוייקט בזל נמצאה ישועתם של הקבלנים
בית משפט המחוזי (בניגוד לערכאה ראשונה) פסק כי די שעסקי הסרטים והנעליים הוכנסו לספרי החשבונות של חברת ברקי יום לפני העיסקה כדי למלט את החברה ממסגרת איגוד מקרקעין. בנוסף נקבע כי בלי קשר לעניין הסרטים, העובדה שחברת ברקי היא חברה קבלנית מוציאה אותה מגדר איגוד מקרקעין
  
 
חישוב המס באיגוד מקרקעין
כשם שבמכירת נדל"ן אין הכרה בהוצאות מימון, כך גם בפעולה באיגוד מקרקעין
  
 
לפטור ממס את מכירת המניות
צריך לאמץ את הגישה שאינה רואה חברות קבלניות ויזמים כאיגודי מקרקעין ואין לחייבן במיסי המקרקעין
  
 
כל תיקון ישפיע על המיסוי הבינלאומי
סוגיית איגוד המקרקעין זוכה לעדנה מחודשת, בין היתר בשל החבות הנוספת על מכירת מניותיה
  
 
לצאת מגדר "איגוד מקרקעין" - מדריך כללי
זכות בשותפות רשומה, ציוד שכור, מניות, מזומנים בסכומים גדולים במאזן, זכויות שכירות וחכירה במקרקעי מינהל, פעילות עיסקית וקניין רוחני. גישת הנציבות, גישת הסקטור הפרטי, לשון החוק והפסיקה
  
 
השקעה באיגוד מקרקעין - פטור ממס במכירה
חברת אופ שור שמחזיקה בחברה דנית שמחזיקה באיגוד מקרקעין ישראלי, שמחזיק בקרקעות *בדנמרק הדיבידנט פטור מניכוי מס במקור *רווח ההון אינו חייב במס בישראל ופטור בדנמרק - לאחר 3 שנות אחזקה
  
 

איגוד מקרקעין כמכשיר להקלות מס - אימתי?

כשערך הקרקע ירד אפשר לחשב את המס לפי ערך הקרקע ולנכות הפסדים ריאליים. תושב חוץ שמוכר מניות באיגוד מקרקעין פטור ממס
  
 
מע"מ על מכירת מניות באיגוד מקרקעין
מע"מ סבור כי מכירת המניות חייבת: לפעמים מגלה גמישות ומאשר הוצאת החשבונית לחברה שמניותיה נמכרות. לעיתים נאחז בעמדה שזהו החוק ואין בילתו
  
 
העברת מניות כשהמקרקעין מהווים "מלאי עיסקי"
אין בפס"ד בעניין בן אאיס כל רמז לכך, שחברה קבלנית הינה איגוד מקרקעין, כפי שסבורים כנראה מספר משפטנים
  
 

חברה קבלנית כאיגוד מקרקעין - האומנם?

מקור הטעות בפ"ד בן אאיס בראיית סעיף 50 לחוק מס שבח כסעיף חיוב, ולא כסעיף פטור. כדי להקים חיוב במס שבח, נדרש כי יהיה מדובר בפעולה באיגוד מקרקעין, כאמור בסעיף 1 לחוק מס שבח, ולפיכך היה על הוועדה לבחון אם מדובר באיגוד מקרקעין, ואז, ורק אז, להתייחס להוראת סעיף 50 לחוק מס שבח
  
 
גם חברת בית יכולה להיחשב איגוד מקרקעין
בעבר פירשה נציבות מס הכנסה את המושג חברת בית בדומה לאיגוד מקרקעין, ולפיכך אפשרה גם לחברה בעלת חניונים או מגרשים מוחכרים, ולאו דווקא בתים, להיחשב כחברת בית. הכוונה הייתה להמשיך את הפיקציה שנוצרה בחוק מס שבח, כאילו הקרקע - שהיא בבעלות פורמלית של חברות שהן %100 חברות מקרקעין - שייכת לאמיתו של דבר לבעלים של המניות
  
 
רכישת מניות באיגוד מקרקעין בראי עיסקת מת"מ גב-ים - האם שבריר של קרקע בחו"ל מוציא את החברה מהאיגוד או שאולי צריך להשתמש במבחן המלאכותיות
לפי העמדה המשפטית של נציבות מס שבח: לא כל שבריר של קרקע בחו"ל מחלץ חברות ממעמדן כאיגוד מקרקעין *סעיף 84 לחוק מאפשר לבחון כל עיסקה דרך המסננת של ה"מלאכותיות", ולהוביל לאותה תוצאה שמבקשת הנציבות להשיג באופן מאוזן ולא כעמדה גורפת, תוך בחינה של כל מקרה לגופו
  
 
בעקבות פ"ד בן אאיס: פטור ממס שבח במכירת מניות בחברה קבלנית אפשרי רק אחרי אישור מוקדם לפי סעיף 50
גם בית מלון פעיל, שהמטלטלין שבו אינם בבעלות בית המלון (אלא שייכים לחברה אחרת), עלול להיחשב "איגוד מקרקעין" למרות הפעילות העסקית המתבצעת בו
  
 

<    12345678    >

   נמצאו 119 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 8

צרו איתנו קשר *5988