תכנון מס נדל"ן בחדשות

סוכן חדשות
 
משפחה / צילום: shutterstock
עסקה מלאכותית? "חמותי אינה קרובת משפחה שלי"
חם או חמות אינם נחשבים קרובי משפחה לצורך העברת דירה כמתנה, אבל חתן דווקא כן
  
 
בניין בשיפוץ לפי תמ"א 38 / צילום: תמר מצפי
בחוסר וודאות: מדוע מס שבח עשוי לעכב פרויקטי תמ"א 38
תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור מס שבח בפרויקטי תמ"א 38 בנייה והריסה לזכויות מתוקף תמ"א בלבד ולא מתוקף תב"ע ■ אולם באין הנחיה ברורה מצד רשות המסים כיצד מפרידים בין הזכויות הללו, יזמים מתקשים בחישוב השומה בגין פרויקט
  
 
יו"ש זה גן עדן למשקיעי חוץ
תקציר הגם שעל מכירת קרקע באזורים יהודה ושומרון הוחל חוק מיסוי מקרקעין ופקודת מס הכנסה בדרך של הרחבה, קיים שוני באוכלוסיית הנישומים וראוי לזכור ולהפנים זאת.
  
 
מע"מ גמיש במכירת דירות המושכרות למגורים
פורסמו החלטות מיסוי חדשות של רשות המיסים הנוגעות להיבטי חבות במע"מ בעת מכירת דירות מגורים. האחת מתייחסת לתחולת סעיף 5(ב) לחוק מע"מ על מכירת דירת מגורים שנרכשה כאשר היא מושכרת לשוכר פרטי, והשנייה מתייחסת לחבות במע"מ בגין מכירת זכויות בנייה הצמודות לדירת מגורים המושכרת למגורים בשכירות מוגנת לפי חוק הגנת הדייר
  
 
היוון תשלומים עתידיים
טענת ההיוון לשם צמצום המס בגין עסקה, הנאלצת להתמודד עם הדרישה לראיות עובדתיות מחמיצה את הטענה הכלכלית שעומדת בבסיס הרעיון כולו. אנו סבורים שכל דחייה בתשלום התמורה מגלמת אבדן כספי למוכר שיש להביאו בחשבון בחישוב המס
  
 
שינוי ייעוד לצרכי הפחתת מס
מה עולה בגורלו של נכס אשר שימש כנכס פרטי או כנכס להשקעה ולא חל עליו מע"מ ואשר נהפך לנכס בעסקיו של עוסק. האם החיוב במע"מ בעת מכירתו או אפילו בעת שימוש בו, יגרום לחיוב במס עסקאות על מלוא שוויו או שמא על עליית ערכו בלבד
  
 
מתי כדאי לשלם לפני הזמן?
העברת המקדמה (ניכוי במקור) ע"י הרוכש בעסקאות מקרקעין, עוד בטרם חל המועד החוקי להעברתה עשויה לעיתים להיות משתלמת
  
 
להקדים מתנה לירושה
אחת מדרכי ההתגוננות מפני הטלת מס עיזבון על מקרקעין היא העברת המקרקעין במתנה, עובר להטלת המס ככל שיוטל. לכך יש משמעות מיסויית כבר היום
  
 
הקלות להוספת דירות לשוק
לאחרונה החליטה רשות המיסים על הקלות מיסוי, שנועדו לתת תוקף לכוונת המחוקק לעודד מכירת קרקעות הזמינות לבנייה מהירה
  
 
אופציה לטובת היצע הדיור
החלטת מיסוי חדשה של רשות המיסים קובעת כי, מניין 36 החודשים העומדים לרשות הקבלן לבניית דירות על קרקע, יחל מיום מימוש האופציה שקיבל מבעל הקרקע כך שתקופת הוצאת היתר הבנייה לא תבוא במניין תקופה זו
  
 
סכנת סטגנציה בשוק הדיור
בתיקון לחוק מיסוי מקרקעין קיימת הוראה המאריכה את תקופת ההמתנה ל-8 שנים. משמעות ההארכה זו עשויה להיות הפוכה ממטרת המחוקק וכוונתו
  
 
ניצול מקסימלי של הפטור ממס שבח
כדי למקסם את הפטורים לפי החקיקה החדשה להגדלת היצע דירות המגורים, מי שבבעלותו גם דירות מגורים מזכות וגם דירות שאינן מזכות, יצטרך להקפיד על סדר מכירתן. בנוסף, למרות שהחוק החדש קובע כי החל משנת 2013 מי שבבעלותו יותר מדירה אחת יצטרך להמתין 8 שנים לפטור, הרי מי שבבעלותו רק שתי דירות יצטרך להמתין 4 שנים בלבד
  
 
מרחב תמרון למתכנני המס
קניתם חנות והשכרתם? מס הכנסה שותף גם בדמי השכירות, וגם ברווח - אם יהיה - לכשתמכרו את החנות. השקעתם בניירות ערך בבורסה - מס הכנסה שותף. היוצא מהכלל הוא דירות מגורים.תיקון 71 משנה את הכללים
  
 
לחלק את הפטור לכמה דירות
תזכיר החוק לביטול הפטור לדירות השקעה שפורסם לאחרונה מורכב ומסובך ומעורר את הצורך בבחינה מערכתית של הסוגיה החשובה
  
 
תיקון 70 - לא תמיד על הקונה
תקציר תיקון מס' 70 החדש קובע את הכלל המטיל חובת ניכוי מס במקור על מי שקונה מקרקעין. עם זאת, ישנם כמה מקרים בהם לא תחול חובת הניכוי במקור על הקונה
  
 
התרחבו הטבות למשכירי דירות
סעיפים בחוק לעידוד השקעות הון, הנוגעים לבנייה להשכרה, עודכנו באחרונה ושיפרו מאוד את הטבות המס הניתנות ליזמים שבוחרים להשכיר דירות מגורים במקום למכור אותן, ומייתר במשהו את החוק לעידוד בנייה להשכרה מ-2007
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988