תכנון מס נדל"ן בחדשות - עמוד 11

סוכן חדשות
 
יחיד לעומת חברה: רכישת נכס והשכרתו
השיקולים בעד ונגד נוגעים לשאלות מיסוי ההכנסה, עלות משיכת הכסף, פחת, הוצאות מימון ומיסוי הרכישה
  
 
איחוד מס שבח עם מס הכנסה: צעד ראשון מתבקש באיחוד האגפים
לא ניתן להצביע על סיבה עיונית מדוע לא אוחדו התחומים בין מס שבח ומס הכנסה בעבר, והתשובה נעוצה ככל הנראה באילוצים פרקטיים, כגון התנגדות עובדים, הססנות, חוסר רצון לעימות והרגלים שהשתרשו
  
 
העליון: שינוי ייעוד קרקע שהוחכרה מהמינהל לאדמת בניין הוא אירוע מס
לדברי מצא, המס אינו מוטל על השינוי בייעוד התכנוני, אלא על הזכות לנצל הקרקע בייעודה החדש
  
 
מימון מחו"ל של נדל"ן ישראלי - רעיונות מיסוי חדשים
נראה כי סעיף 18(ד), השולל ניכוי מקבלן לפני סיום הדירות, גובר על 18(ה), השולל ניכוי לתושב חוץ לפני תשלום ריבית בפועל לתושב החוץ
  
 
חמישה עיוותים בהוראת הביצוע
הוראת ביצוע חדשה עומדת בסתירה לפסיקת בית המשפט העליון בעניין מ.ל. השקעות
  
 
מיסוי שכר דירת מגורים: שלושת המסלולים
האפשרויות: מיסוי בהתאם לחוק הפטור, הוראה 122 ותשלום כקבוע בפקודה
  
 
חברות הנדל"ן דורשות להחיל חוק התיאומים ב-2003
טוענות כי אי החלת החוק בשל המדד השלילי מונעת מהן הוצאה רעיונית ומגדילה חבות המס שלהן
  
 
ייזהר המוכר - כל המלכודות
הבעיות האופייניות במימוש: המסמכים המקוריים, חזקת השיתוף, המע"מ, הדירה המזכה, היטל השבחה ודמי הסכמה, מס רכוש ופיצול הרשויות
  
 
הוצאות מימון וירידת ערך מלאי כהוצאה: יש מקום להקלה
רישום ההפסד הנובע מירידת ערך מוצדק, משום שזהו "הפסד ממומש" בו נושא הקבלן הלכה למעשה
  
 
קרן פנסיה: מכירת מקרקעין פטורה ממס
מכירת מקרקעין ע"י קרן פנסיה כפופה להוראות פקודת מס הכנסה ולא לחוק מיסוי מקרקעין והרווחים הם פירותיים, לכן יש להתיר לקרן לקזז הפסדים העסקיים בגין הגירעון האקטוארי כנגד כל רווח
  
 
שיפורים בנכס: מתי המשכיר יחויב במס
בעניין עיתוי זקיפת ההכנסה נפסק, שההכנסה נתקבלה בידי המשכיר כבר בעת השלמת ביצוע השיפוצים, ואין מקום להמתין לתום תקופת השכירות
  
 
להשכיר 20 דירות ולשלם מס 10%
יחיד שהשקיע ברכישת דירות, ומשכיר אותן בחוזים ארוכי טווח לשנה ויותר ללא פרסום וללא שירותים מיוחדים לשוכרים, והחוזים מתחדשים מעצמם - ניתן להגיע למסקנה, לפי מבחני הפסיקה, כי הכנסותיו אינן מעסק
  
 
הכנסה בעתיד, המס בהווה
לאור אי הבהירות נראה שיש מקום שמס הכנסה יבהיר כי יש למסות לפי צמיחת ההכנסה, במיוחד בתקופה בה תופעה זו, של השכרה תמורת הנאה עתידית, הולכת ומתרבה
  
 
REIT בישראל: שאלות המס העקיף ואירוע מכירת מניות
פתרון אפשרי הוא הוצאת איגוד מקרקעין שהזכויות בו נרשמו למסחר בבורסה, מהגדרת "איגוד מקרקעין" בחוק מס שבח, ולפיכך מניעת תחולת מס רכישה ברכישת מניותיו
  
 
מחירי משרדים: מי במונה ומי במכנה
ראוי לחפש את הפתרון בחלק המורכב יותר, דהיינו, לא להניח דמי שכירות ולהשתעשע בשיעור ההיוון הענפי, אלא דווקא להתמודד עם תוחלת התקבולים הצפויה מדמי השכירות
  
 
לחתום על מה שכדאי עד סוף 2003
למרות המסורת לפיה המחוקק מקבע הוראות שעה, כדאי לנצל עד סוף השנה את ההטבות הנובעות מתיקון 50
  
 

<    456789101112131415161718    >

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 11 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988