תכנון מס נדל"ן בחדשות - עמוד 12

סוכן חדשות
 
מתנה לקרוב: שני מסלולי הפטור
בדירת מגורים הניתנת במתנה יכול המוכר, ולעיתים יהיה חייב, להשתמש דווקא בפטור ממס למכירת דירת מגורים, ולא לפטור למתנה בין קרובים
  
 
השקעות בנדל"ן דרך חברה זרה - תוצאות המס ב-2003 (א')
הקלות הבלתי נסבלת של האצבע על ההדק של המקלדת והשומה יצרה תמריץ אפור לישראלי להעלמת מס וירידה מהארץ
  
 
המוניטין שבשבח: כך משביחים עיסקה
מוכר וקונה צריכים לבחון את מרכיבי המוניטין הגלומים בעיסקה והניתנים להפרדה מהקרקע המחוברים אליה, שכן הפרדה זו מעניקה הטבות מהותיות למוכר ולקונה
  
 
כונס ולקוח: ניתוק קשר השליחות
מינוי ב"כ זוכה לכונס נכסים, מפסיק את יחסי השליחות שבינו לבין הזוכה לעניין הכינוס הספציפי
  
 
התאגדות ופירוק: זכויות יסוד ומרחב התכנון
בסיטואציה של רכישת נכס על-ידי הקמת חברה ופירוקה לאחר מכן, ככל שהדבר מתבצע בלא חריגה ממצוות החוק, מדובר בתכנון מס לגיטימי שאין למונעו
  
 
"סבור המינהל כי עיסקה פלונית באיגוד נעשתה בתום לב"
תמוה שהמחוקק העניק הגנת יתר לרשויות המס, מבלי שדאג לחוקק הוראה "הפוכה"
  
 
הצעת התיקון לחוק - הטבה שאינה מטיבה
החלת סעיף 39א לחוק, על תנאיה, רטרואקטיבית - אינה מעשית ואינה נכונה
  
 
הפרוצדורה בחוק מיסוי מקרקעין: הזמנים
בעניין הליכי ההשגה, יש להעדיף את הפרשנות לפיה מועד שלושים הימים חל מיום קבלת שתי ההודעות גם יחד על ידי הנישום
  
 
הלכת אינטרבילדינג: לא בכל מצב
ייתכן שנישום יזכה לסעד מבית המשפט במקרים בהם יישא בנטל הראייתי של ייחוס ההוצאות, גם אם לא יעמוד בכל התנאים שנקבעו בחוזר מס הכנסה ככתבו וכלשונו
  
 
השותפות הלא רשומה: תכנון בתנאי ערפל
מעמדה של השותפות הבלתי רשומה ימשיך לשמש כר נרחב לתכנוני מס בהתאם לגישות שונות, ויש צורך בהבהרה במקרים בהם ישנה השקה לחוק מיסוי מקרקעין
  
 
כאשר זו עיסקה שאיננה במסגרת העסק
קבלן או סוחר במקרקעין רשאים לפעול במישור הפרטי ולא להתחייב במע"מ
  
 
עיוותים חשוכי מרפא
יתכן שבית המשפט יתיר לנישום - בנסיבות מסויימות - "לשנע" את ההפסד לאחור (לשנות המס הקודמות) על מנת להימנע מהטלת מס בלתי נאותה
  
 
פירעון מוקדם: העמלה היא הוצאה מוכרת
לפי פס"ד מ.ל השקעות, מותרות בניכוי, בנוסף להוצאות הריבית, גם כל ההוצאות האינטגרליות, שהינן בעלות קשר ישיר למימון רכישת הנכס, להשבחתו או החלפת הלוואות בגינו
  
 
שאלות לא פתורות
עיסקה מלאכותית - בעיות ללא מענה בעניין סמכות ההשמדה והשיקום
  
 
תזה חדשה: זכויות בנייה אינן זכויות במקרקעין
מדובר בזכות ערטילאית, עצמאית, העומדת ברשות עצמה ואינה קשורה בהכרח למקרקעין פלוניים
  
 
משל המאפיה ודבר המאפה
הגישה הדווקנית הצרה, לפיה יקוב הדין את ההר, אינה עוד רלוונטית. המציאות הכלכלית והעיקרון בדבר הטלת מס אמת הם הנותנים בפרשנות דיני המס
  
 

<    5678910111213141516171819    >

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 12 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988