תכנון מס נדל"ן בחדשות - עמוד 14

סוכן חדשות
 
הוצאות מימון מותרות בניכוי: חרב פיפיות
קבלת הטענה בדבר פתיחת השומה בעקבות פס"ד מ.ל עלולה להוביל גם לפתיחת השומה לעניין מס רכישה והטלת הפרש מס בדיעבד על הנישום
  
 
ניכוי דמי חכירה לבעלי שליטה: 10 השנים הטובות
כל המגבלות אינן חלות אם בעל שליטה מחכיר קרקע לחברה שלו לתקופה שמעל 15 שנים ועד 25 שנים - החכירה חייבת במס רווחי הון ואיננה חייבת מס הכנסה, והיא תהיה זכאית להפחתת דמי החכירה לפי תקנות מס הכנסה
  
 
מסלולי מיסוי הכנסות מהשכרת דירות מגורים
מול מסלול תשלום מס על הרווח מהשכרה, בניכוי הוצאות פחת, ריבית והוצאות ניהול ואחזקת הנכס, בהתחשב בשיעור המס השולי החל על המשכיר, ניתן לשלם מס בשיעור 10% על ההכנסות בלי קיזוז הוצאות, או ניצול אחד ממסלולי הפטור ממס
  
 
פס"ד מ.ל השקעות: תיקון השומה
האפשרות לפתוח שומות לגביהן לא ביקש הנישום הכרה בהוצאות המימון, תלויה בשאלת מעמדו של התקדים שיצא מתחת ידיו של בית המשפט העליון
  
 
ויש גם עיוות בלתי מוצדק
בהיעדר תיזמון בין חוק מס שבח לבין פקודת מס הכנסה, נתהוו עיוותי מס בלתי מוצדקים ובאותה מידה נתאפשרו תכנוני מס מגוונים
  
 
זה לא שחלוף, זה אולי אפילו מילכוד
רק שינוי מהיר ימנע את הפיכת כלי השחלוף לאות מתה, כי ההוראות לגבי השחלוף נחקקו כהוראת שעה, שהינה בתוקף עד תום שנת 2003
  
 
החבות בפיצוי ב-197: הוועדה המקומית היא הכתובת
הסכם שיפוי שניתן לוועדה המקומית בתביעות, לפי סעיף 197, אינו משחרר את הוועדה המקומית מחבותה לשלם את הפיצוי
  
 
ייפוי כוח נוטריוני: טענת הזיוף
מוטב לרוכש הנדל"ן להתאמץ, למצוא את המייפה ולדאוג לקבל ממנו, בשלב כלשהו בחיי העיסקה, "חתימה" - ובכך לרכוש מעין פוליסת ביטוח
  
 
תקנות מס הכנסה: פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת
הכוונה בנוסח הוראת הביצוע היא, כי למרות השימוש במילה "בנין" בתקנות, הכוונה הינה גם לקרקע, ובלבד שהבנייה עליה החלה בתקופה הקובעת, אך לעומת זאת, באותם מקרים בהם הבנייה לא החלה בתקופה הקובעת, לא יהיה לדעת רשויות המס זכות ליהנות משיעור פחת מוגדל
  
 
"מכר פטור" בשחלוף וחכירה
לפי התכנון, חוכר המשנה יוכל לנכות דמי חכירתו, החוכר הראשי יוכל לנכות דמי חכירתו, הכנסת החוכר הראשי תאופס ע"י הוצאותיו ובמס הכנסה הוא נותר נייטרלי
  
 
הרפורמה במיסוי נדל"ן ונפלאות הפחת
מומלץ, אם הדבר ניתן, לנכות פחת בפועל, שכן בכל מקרה פחת זה יילקח בחשבון במכירת הנכס לצורך חישוב השבח
  
 
חשבונאות מול פרויקטים לאומיים
המצב הכלכלי מחייב, שגם אצלנו יונח נושא הטיפול החשבונאי בפרויקטים לאומיים על סדר יומם של גופי התקינה
  
 
התארגנות לבנייה: האם רכישת נכס בנוי או קרקע ושירותי בנייה
שורש הבעייה מתחיל בנקודת המבט: בעניין נורדיה המחלוקת העיקרית שהתגלעה בין רשויות המס לרוכשים היתה בשאלה, האם מדובר ברכישת דירות מגורים, כעמדת רשויות המס, או שמא מדובר ברכישת קרקע, כעמדת המשתכנים
  
 
יתרונות לליווי פרויקט נדל"ן במסלול שבין הונגריה לסינגפור
יש לפעול לפי עקרונות פרומדיקו, בשקיפות ובהסתמכות על חוות דעת בכל הקשור לתכנוני מס בינלאומיים
  
 
להיפך, הרפורמה דווקא בולמת את התכנון הזה
הפירצה המאפשרת העברה בפטור ממס של קרקע לחברה ומכירת המניות מיד אחר כך ללא מס נוסף, קיימת כבר 26 שנים, מאז הרפורמה של ועדת בן-שחר, והרפורמה האחרונה עשויה לסגור אותה
  
 
התחכמות מול הוראות "אנטי תכנוניות" וסמכות מנהל מס שבח
בתיקון 50 הורחבה סמכותו של מנהל מס שבח להתעלם מכל הימנעות ממס או הפחתת מס שהינן "בלתי נאותות"
  
 

<    789101112131415161718192021    >

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 14 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988