תכנון מס נדל"ן בחדשות - עמוד 17

סוכן חדשות
 
ניכוי הוצאות מימון ריאלי לפי תיקון 50 (ב')
בהלוואה ששימשה לרכישת נכס או השבחתו חשוב לפתוח חשבון בנק לכל נכס, ולא להשתמש באשראי כללי העומד לזכות המוכר בבנק
  
 
ביטול עסקאות עשוי להשתלם
בתיקון 50 יש תמריץ לביטול עסקאות וביצוען לאחר חלוף המועד הקובע
  
 
התרת ניכוי ריבית ריאלית לפי תיקון 50 (א)
השאלה אם הוצאות ריבית ריאליות ביחס לנכסים ישנים מותרות בניכוי נותרה פתוחה
  
 
קבלו את תכנוני המס
שני תרחישים שמשמעותם הגמשת המבחנים של ניצול הפסדים שיש ליזם אחד, כנגד רווחים עתידיים שיהיו ליזם אחר
  
 
פס"ד בר בשטח - סיווג העיסקה ותכנון המס
ביהמ"ש קבע, כי תיתכן חכירה הונית גם אם תקופת החכירה קטנה מהתקופה הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין. המשמעות היא, שבמקרים בהם זכאי המחכיר לשיעור מס מוגבל, הוא יוכל כיום ליהנות מכך גם אם ההחכרה הנה לתקופה הקטנה מ-25 שנה
  
 
ואף-על-פי כן - חכור תחכיר
גם לאחר פסק הדין האחרון בעניין שלמה בר, עדיין אפשריים תכנוני מס המבוססים על החכרה לחברה קשורה
  
 
פל-קל ובעיית המס
הריסת תקרות פל-קל ובנייה מחדש מעוררת שאלות מיסוי, ואילו הוצאות תיקון על-ידי בנייה נוספת מותרות בניכוי
  
 
הפירצה בתיקון מס' 22 לחוק מע"מ
סגירת הפירצה, לפיה עוסק מורשה ההופך לעוסק פטור זכאי למכור מקרקעין בפטור, אמנם ראויה, אבל התיקון פותח אפשרויות נוספות
  
 
מכשיר "הנאמנות" במיסוי מקרקעין: כיד הדמיון הטובה
אפשר לתת לבת עם נישואיה דירה בנאמנה לטובת הילדים שטרם נולדו, וכך להגן על הנכס במקרה גירושין
  
 
מה שמותר ליופיטר אסור לשור
עד כמה ראוי לאפשר לרשויות המס לתקוף כל תכנון, ובאותה עת לחייב במס כבד נישום שנקלע למלכודת מס
  
 
מכירה בפטור ממס (ח'): תכנון מול האמנות
בתכנון נכון בעיסקת אקראי, אפשר להנות פעמיים מפטור - מכוח האמנות ומכוח הפקודה
  
 
מכירת קרקע בפטור (ז'): לפי אמנות מס
נקודת המפתח היא, אם האמנה כוללת את הביטוי "במישרין או בעקיפין"
  
 
מכירת קרקע בפטור (ו'): עדיף לבצע באמצעות תאגידים זרים
הרעיון: חברה זרה במקלט מס, שלה חברה-בת במקלט מס, כאשר האחרונה איננה נחשבת כאיגוד מקרקעין והיא רוכשת הקרקע
  
 
חוקי היסוד והשפעתם על חקיקת המס החדשה
פסיקת בתי המשפט נוטה לייחס משקל רב לתוכן הכלכלי שבבסיס העיסקה, ומגמה זו תתחזק לאור חוקי היסוד
  
 
מכירת קרקע בפטור (ה'): כשהחכירה ל-25 שנים
יתרון החכירה ל-25 שנה: מס שבח, מכירה ורכישה, מיסוי עיתי וחיסכון במימון
  
 
בנייה משותפת: מבחני סיווג העיסקה
נציבות מס הכנסה פרסמה הנחיות למיסוי בנייה משותפת, ובהן הקריטריונים
  
 

<    8910111213141516171819202122    >

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 17 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988