תכנון מס נדל"ן בחדשות - עמוד 4

סוכן חדשות
 
מיסוי הוני או פירותי?
ועדת הערר קבעה, כי אין לה סמכות לדון בערר על החלטת פקיד השומה לסווג עסקאות במקרקעין כנתונות לשומה לפי פקודת מס הכנסה
  
 
עמדה מקלה בניכוי הוצאות מימון
הוראת ביצוע חדשה קובעת כי במקרים מסוימים הלוואות שנתקבלו מ"חברה אם" או מ"חברה אחות" לא תיחשבנה כהלוואות שנתקבלו מ"קרוב", ויותרו בניכוי הוצאות הריבית הריאלית בגין הלוואות אלו
  
 
ההליך הנכון לתקיפת החלטות מנהל מיסוי
בית המשפט העליון דן בשאלה מהו ההליך הנכון לתקיפת החלטת מנהל מיסוי מקרקעין, הדוחה את בקשתו של הנישום לביטול שומה בעקבות ביטול עיסקה - האם במסגרת השגה בפני המנהל, או במסגרת ערר בפני ועדת ערר?
  
 
ירושה ותכנון מס בנחלה חקלאית
דיני הירושה בנחלה החקלאית אינם פועלים לפי חוק הירושה, אלא לפי בן ממשיך; המצב אשר פוגע באופן עקרוני בחקלאים, יכול גם לשחק לטובתם
  
 
מס השבח בחברה משפחתית ייוחס ליחיד
לאחרונה חל שינוי בעמדת רשות המיסים בסוגיית יחוס השבח בחברה המשפחתית ובחברת הבית לנישום המייצג, כך שמיסוי חברה משפחתית וחברת בית ייעשה באופן חד שלבי על-ידי ייחוס הכנסתה החייבת לנישום המייצג, וזאת להבדיל מהמסוי הדו-שלבי החל על חברה רגילה המחלקת דיבידנד לבעלי מניותיה
  
 
פטור ממס שבח בהעברת מפעל לאזורי עדיפות
חקיקה חדשה נועדה לעודד העברת מפעלים לאזורי עדיפות בדרך של פטור ממס שבח. עיון בחקיקה מצביע על כך ששורת התנאים והמגבלות הינה כמעט בלתי אפשרית, וספק רב אם החוק ישיג מטרתו
  
 
חיבוק הדב הרומני בין רשויות המס לנישומים
פעילות הנדל"ן של ישראלים ברומניה הפכה פופולארית מאוד בשנים האחרונות, ולאחרונה הפכה פופולארית לבדיקה וחקירה גם ע"י רשויות המס. לא תמיד אי חבות במס משמעה העלמת מס, וקיימת אפשרות גם לפעולה במסגרת החוק, שתוצאותיה היעדר חבות במס בישראל
  
 
הקלות בהודעה על אופציה וחילוף
רשות המיסים גילתה עמדה מקלה ביחס לאפשרות להגיש באיחור הודעה על מתן אופציה ייחודית ועל מתן הודעה על חילוף. הוראות הביצוע מאפשרות למנהל, בנסיבות המתאימות, להשתמש בסמכות הכללית להארכת מועדים, גם במקרים שהוגשה באיחור הודעה על מתן אופציה ייחודית או הודעה על חילוף
  
 
שיערוך רווחים ומשיכת דיבידנדים
בנוגע לשאלת היבטי המס הכרוכים בחלוקת דיבידנד כתוצאה מרווחי שערוך נדל"ן מניב, אנו סבורים כי רווחים כאמור הינם דיבידנד לכל דבר ועניין, ולכן אינם חייבים במס ככל שהם מחולקים בין חברות ישראליות
  
 
דיבידנד המהווה עיסקה במקרקעין
בית המשפט המחוזי בת"א נדרש לשאלה מעניינת של קביעה מהו הסכום שקיבלה חברה כדיבידנד מחברה בה החזיקה מניות, כאשר המחלוקת בין העוררת לבין פקיד השומה היתה האם הסכום נתקבל כדיבידנד, או כשיפוי על השקעה במקרקעי החברה הבת
  
 
שכירות עסקית ושכירות פסיבית
ביהמ"ש העליון קובע מהם המבחנים במסגרתם תסווג הכנסה משכירות כהכנסה מעסק, ואולם מותיר פתח נרחב לסיווג שונה - בהתבסס על תכלית החקיקה הספציפית לעניינה נבחנת השאלה
  
 
הכרה בריבית - כוסות רוח למת
ההגבלה שבתמריץ - רכישת דירות בסכום של עד 180 אלף דולר, תביא להטבת מס מקסימלית של 500 שקל בחודש, שאין בה כדי לשכנע לעקור לפריפריה
  
 
פטור ממס על השכרת דירת נופש
מההגדרה של "דירת מגורים" בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), ובסעיף 122 לפקודת מס הכנסה, ולאור הפסיקה שעסקה בהגדרת "דירת מגורים" במסגרת חוק מיסוי מקרקעין, ניתן לומר כי הכנסה מהשכרת "דירת נופש" זכאית לפטור ממס הקבוע בחוק מס הכנסה ולהקלה במס הקבועה בסעיף 122 לפקודה
  
 
תכנון מס בפירוק חברה
ההוראה המאפשרת לנכות מן השבח במכירת המקרקעין את הרווח הנוסף השלילי, נועדה להביא בחשבון את השקעתם של בעלי המניות ברכישת מניותיהם. הפער בין הוראות התחולה של הרווח הנוסף השלילי לבין ההוראות הקובעות את יום ושווי הרכישה של מקרקעין שהתקבלו אגב פירוק איגוד, עשוי בנסיבות מסוימות לגרום לתוצאת מס בלתי רצויה
  
 
פיצול התמורה בעסקאות מקרקעין
בית המשפט קבע, כי בתכנון מס המתבסס על רכישת חברה אחת בידי חברה אחרת, חלוקת דיבידנד מהחברה הנרכשת, ומכירת מניות החברה הנרכשת במחיר נמוך יותר ממחיר רכישתה, לא נוצר הפסד הון. הפיצול כאמור יכול וישפיע גם על האפשרות לפיצול התמורה בעסקת מקרקעין
  
 
קבוצות בנייה - היבטים פליליים
ביהמ"ש קבע כי עסקאות שהוצגו כעסקאות למכירת קרקע לרוכשים והזמנת שירותי בנייה על ידם בנפרד, הן עסקאות כוזבות שתכליתן היתה ליצור מצג של רכישת דירות באמצעות קבוצת בנייה, בעוד שהמהות האמיתית היא מכירת דירות גמורות כקבלן בונה, לרוכשים השונים. נקבע, כי העסקאות שהוצגו הן בדויות וכי יש בהן כדי להשית על מארגנן אחריות פלילית כבדה
  
 

<    123456789101112131415    >

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988