תכנון מס נדל"ן בחדשות - עמוד 5

סוכן חדשות
 
קיזוז הפסדים מהשכרה
לא תמיד מרוויחים בנדל"ן, ולעיתים ההשקעה כרוכה בהפסד. נתייחס להפסדים הנובעים מהשכרת נכס, ולהצביע על האפשרות לנצלם (התלויה בסיווג ההפסד) כמו גם על העיוות החקיקתי הקיים בפקודת מס הכנסה בהקשר זה
  
 
משכירי דירות: שימו לב ליום ה'
לאחרונה הורחבה האפשרות לתשלום מס בשיעור של 10% על הכנסה משכר דירה, במסגרת תיקון חקיקה המאפשר את דחיית מועד התשלום. להלן נסקור את תנאי הזכאות לשיעור המופחת, ונציע עצות פרקטיות
  
 
התכנון הקלאסי של בעל שליטה
רכישת קרקע ע"י בעל שליטה בחברה קבלנית, במקביל לרכישת חלק מן הקרקע ע"י החברה בעסקת קומבינציה, ולאחר מכן הזמנת שירותי בנייה ע"י בעל השליטה מן החברה שבבעלותו, מהווה תכנון מס המוכר ע"י ועדות הערר
  
 
הכרה בהכנסה אצל קבלנים בונים
תקציר: לשאלה מהו מועד ההכרה בהכנסה אצל קבלן הבונה למכירה חשיבות כספית ניכרת. דיני המס סוטים מכללי החשבונאות בהקשר זה וקובעים הוראות ספציפיות. נציג להלן בקצרה מהם הכללים הרלוונטיים בשאלה ומהי השפעתם.
  
 
מכה לקבוצות הבנייה
ועדת הערר קבעה, כי העוררת שפעלה כמארגנת של קבוצת רוכשים שימשה למעשה כיזם אשר רכש את הקרקע מן הבעלים, ומכר לרוכשים דירות מגורים. בהתאם, הוטל על העוררת מס רכישה, מס מכירה וכן מס הכנסה בגין מכירת דירות המגורים
  
 
פריסת מס בירושה, מתנה וגירושין
פריסת מס השבח מתאפשרת על פי לשון החוק לתקופה של 4 שנים או לתקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה מביניהן. לדעתנו, במקרים של העברות פטורות ממס כגון ירושה, מתנה, גירושין ומקרים נוספים - ניתן לקחת בחשבון גם את תקופת הבעלות בידי המעביר, וכך להגדיל את אפשרות הפריסה ולחסוך במס
  
 
הקלות ממס המותנות בבנייה
חלק מן ההקלות בדיני המס למכירה או העברה של מקרקעין קובעות כי תחולתן ביחס לקרקע מותנית בהשלמת בניה על הקרקע. בפסק דין חדש, נקבע כי השלמת הבניה אינה חייבת להיעשות ע"י המוכר דווקא ויכול שתיעשה על-ידי מי שרכש ממנו
  
 
מימוש נדל"ן בחו"ל ע"י תושבים חוזרים
תושבים חוזרים הזכאים בישראל לפטור מרווח הון הנוצר כתוצאה ממכירת נדל"ן בחו"ל, יחויבו בתשלום מס במדינה הזרה למרות שהם אינם תושבי אותה מדינה זרה, וזאת מכוח האמנה למניעת כפל מס
  
 
פטור ממס במכירת דירה בחו"ל
לא רבים מודעים לכך כי גם מכירת דירת מגורים בחו"ל (ולא רק בישראל) עשויה ליהנות מפטור מלא ממס רווח הון. ברשימה זו ייסקרו התנאים בהם יש לעמוד לצורך דרישת הפטור
  
 
מיסוי הרווח הנוסף בפירוק
הטלת המס על הרווח הנוסף נועדה לסגור פרצת מס, שלפיה רווחי האיגוד היו משמשים לרכישת מקרקעין, שהועברו בפטור לבעלי המניות, מבלי ששולם בגינם מס על חלוקת דיבידנד. ברם, מיסוי הרווח הנוסף במקום שרכישת המקרקעין מומנה באמצעות הלוואות מחטיא את תכלית הטלת המס על הריווח הנוסף ולכן יש לנטרל את מרכיב ההלוואות בחישוב המס
  
 
חובת דיווח בשירותי בנייה
בטור מן השבוע שעבר ציינו מהם תכנוני המס החייבים בדיווח הקשורים קשר הדוק למקרקעין. להלן נצביע על דרכי התמודדות עם החקיקה, בפרט בהתייחסות לפעולה שעניינה רכישת שירותי בניה (או קבלת מימון) כנגד תשלום תמורה המחושבת לפי סכומי מכירה של המקרקעין
  
 
תכנוני מס חייבים בדיווח
התקנות בעניין תכנוני מס החייבים בדיווח שהותקנו לאחרונה כוללות בחובן התייחסות גם לעסקאות שירותי בנייה/מימון כנגד קבלת תמורה באחוזים ועסקאות של קבוצות רכישה. להלן יוצגו ההשלכות של סיווג פעולות אלה כתכנון מס חייב בדיווח
  
 
המועד למתן תשובה בהשגה
בית המשפט העליון קבע, תוך שינוי הלכה קודמת, כי במקרה בו הוגשה השגה על שומה, חייב פקיד השומה להוציא את הצו משליטתו בתוך התקופה הקבועה בחוק, ואין די בקביעת סכום המס שבצו ושידורו למחשב בתוך תקופה זו
  
 
הקטנת חבות המס במכירת נחלות
בעת מכירת נחלה תוך ניצול פטור בגין "דירת מגורים מזכה", ניתן להציג בפני רשויות המס גישה לפיה ניכוי דמי ההסכמה מהחלק החייב במס יבוצע בפרופורציה גדולה יותר מהיחס שבין החלק החייב לסך מחיר העיסקה, זאת ע"י נטרול מרכיב עלויות הבנייה של דירת המגורים. בדרך זו יצומצם גובה המס
  
 
שיווק ותיווך: זהירות, מוקשים
הרשימה מדגימה כיצד שמירה על מבנה עיסקי משפטי פשוט של הסכם תיווך או הסכם עם חברת שיווק עדיפים על התארגנות מסובכת של עמותות, תאגידים ביסוד או מבנים מורכבים אחרים. מתווכים וחברות שיווק אינם מודעים לצורך בשמירת הכללים הללו, והרשימה מדגימה מה חיוני בשמירה על כללי השיווק הבסיסיים. הרעיון הוא לשמור על לשון הפטור ולשלבה בהסכם השיווק
  
 
רכישת קרקע בחו"ל (חלק ב')
שיקולי המס המרכיבים החלטה האם לקנות קרקע בחו"ל ביחיד או בחברה מורכבים ביותר, ויש להתאימם לכל מיקרה לגופו. המאמר מונה שורת נימוקים לרכישה כיחיד, אך המסקנה אינה חד משמעית וכל מקרה יוכרע לנסיבותיו
  
 

<    123456789101112131415    >

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 5 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988