תכנון מס נדל"ן בחדשות - עמוד 8

סוכן חדשות
 
עיסקה מלאכותית כטענה חלופית
מכיוון שמכירת המניות היא עיסקה מלאכותית, יש להעניק לה תוצאות מס אחרות באופן שיבטל את היתרון המיסויי אותו ביקשו הצדדים להשיג
  
 
השקעות במקרקעין לפי אמנות המס של ישראל (א')
תכנוני המס העיקריים ביחס להשקעות נדל"ן בישראל, על-פי אמנות המס שישראל חתומה עליהן, מתבססים על הוצאת הזכות הנמכרת מגדר כלל המיסוי של "מקרקעין" או "חברת מקרקעין" באמנה הרלוונטית, ומכירתה במסגרת הפטור הנתון לתושב חוץ
  
 
נאמנות ללא נהנה, נאמנות ללא יוצר
הן יוצר הנאמנות והן הנהנה צריכים להיות ספציפיים וידועים, שכן רק כך תוגשם תכלית החוק של מתן פטור לפעולה בה "משתמש הנהנה בשמו של הנאמן" לביצוע פעולה במקרקעין
  
 
פירוק נאמנות בלתי הדירה המחזיקה נכס מקרקעין
שימוש מושכל בהוראת "תקנת הציבור" במקרים מסויימים מאפשר פירוק הנאמנות, מבלי לצבוע את הכנסותיה מן העבר כהכנסות השייכות ליוצר, ואת הנאמנות כולה כ"נאמנות הדירה"
  
 
ניכוי דמי חכירה: בין הוני לפירותי
בעת קביעת טיב דמי החכירה אין להעניק חשיבות בלעדית לצורה ולאופן תשלום דמי החכירה או למשך תקופת השכירות, אלא למציאת הצד הנושא במרבית הסיכויים והסיכונים הכרוכים בנכס " פסקי הדין החדשים מאפשרים תכנון הסכמי החכירה באופן שדמי החכירה יוכרו כהוצאה פירותית
  
 
רכישת נכס במסגרת חברה לעומת רכישה של יחיד
במקרה בו קיימת כדאיות לרכישת נכס באמצעות הון זר יש כדאיות גדולה מאוד לביצוע רכישה במסגרת של חברה, לאור העובדה שההכנסה המגולמת הנדרשת להחזר הקרן בחברה נמוכה בהרבה מההכנסה הנדרשת במסגרת יחיד
  
 
אופציה כפולה: הסדר שהוא הסכם עם פתח מילוט
באותם המקרים בהם מעוניינים הצדדים בפתח מילוט התלוי ברצונם של שניהם, וברצונם בלבד, ומוכנים להיות תלויים גם האחד ברצונותיו של הצד השני - מכשיר האופציה הכפולה (אופציית put למוכר ואופציית call לקונה) עומד לרשותם ככלי אפקטיבי ולגיטימי
  
 
ניכוי דמי חכירה: הכרעה ומסר
בית המשפט אותת לרשות המיסים, שלא על נקלה ייתן את ידו להטלת מס "מתוחכמת" בשל הכנסה שנקבעה לצרכי מס הכנסה בלבד, בניגוד לכללי החשבונאות ובהעדר תזרימי מזומנים
  
 
נאמנות במקרקעין: בנים חורגים למיסוי נאמנות (ב')
בהקדש יכול היוצר להצהיר על עצמו כנאמן, ובדרך זו הוא מעביר מעצמו (כנהנה) לעצמו (כנאמן) את הנכס בהעברה קניינית מלאה, למרות שלא שונתה הבעלות במרשמים
  
 
נאמנות במקרקעין: בנים חורגים למיסוי הנאמנות
להפתעת העוסקים בענף, נעדר מקומם של העברת מקרקעין לנאמנות מהסדרי החקיקה החדשה, וזה מוזר, כי נאמנויות מתייחסות פעמים רבות להעברת נכסי מקרקעין, ולמעשה, מקרקעין הם נכס המועבר תדיר לנאמנויות
  
 
עיסקת קומבינציה על-ידי אופציה
הקונה בשיטה זו לא יצטרך לשים ולו אגורה אחת על חשבון מחיר האופציה לקבלן או מחיר הקרקע לבעליה המקוריים, לפני שמלאו כל התנאים המקדמיים לביצוע העיסקה במלואה
  
 
נכסי מקרקעין היסטוריים בחו"ל: מהו המועד האידיאלי למכור
ליחיד עם נכס בחו"ל שנרכש עד 1954 כדאי להקדים את המכירה ל-2005, ולרוכש נכס משנת המס 1956 ועד 1960 כדאי לדחות את המכירה לשנת 2006
  
 
השקעות בישראל ובחו"ל, אמנות ותכנוני מס (ב')
תושב ישראל המקבל דמי שכירות ממקרקעין בצרפת יהיה פטור ממס בישראל גם לאחר שהרפורמה תתקבל וייתכן כפל פטור: בישראל - מכוח האמנה, ובצרפת - מכוח הדין הפנימי
  
 
השקעות בישראל ובחו"ל, אמנות ותכנוני מס (ב')
תושב ישראל המקבל דמי שכירות ממקרקעין בצרפת יהיה פטור ממס בישראל גם לאחר שהרפורמה תתקבל וייתכן כפל פטור: בישראל - מכוח האמנה, ובצרפת - מכוח הדין הפנימי
  
 
השקעות בישראל ובחו"ל, אמנות ותכנוני מס (א')
התכנונים מתבססים על הוצאת הזכות הנמכרת מגדר כלל המיסוי של "מקרקעין" ו/או "חברת מקרקעין" באמנה הרלוונטית, ומכירתה במסגרת הפטור הנתון לתושב חוץ
  
 
כדאי למכור דירה אחת לפני החתונה
תכנון מס במכירת דירות מגורים שנרכשו לפני הנישואים כאשר לכל בן זוג יש דירה משל עצמו
  
 

<    123456789101112131415    >

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 8 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988