Moneyval בחדשות

סוכן חדשות
 
עו"ד ורו"ח יחויבו לדווח על הלבנת הון שביצעו לקוחותיהם
בלשכת עורכי הדין מתנגדים בחריפות להצעת החוק המתגבשת ‎במשרד המשפטים, המצויה עדיין בשלבי ניסוח ראשוניים, בשל פגיעתה הצפויה בחיסיון הקיים על יחסי עו"ד-לקוח
  
 
ישראל הוכרה כמדינה הנאבקת בהלבנת הון ומימון טרור
כך עולה מהחלטת מליאת ארגון Moneyval, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, שהתקיימה בשטרסבורג בשבוע שעבר