כדאי למכור דירה אחת לפני החתונה

תכנון מס במכירת דירות מגורים שנרכשו לפני הנישואים כאשר לכל בן זוג יש דירה משל עצמו

לשני בני הזוג דירות בנפרד מלפני הנישואין. בני הזוג כרתו הסכם ממון (אשר קיבל אישור ביהמ"ש), לפיו נשמרת הפרדה מוחלטת בין רכוש הצדדים.

ביום 13.5.1996 מכר דוד עברי את דירתו, ששימשה, כמוסכם, למגורי המשפחה, וקיבל פטור מתשלום מס שבח.

ביום 24.10.1997, טרם שחלפו ארבע שנים ממכירת דירת האיש, כרתה בת הזוג הסכם מכר למכירת דירתה, וביקשה לממש את זכותה לפטור ממס שבח בגין מכירה זו. מנהל מס שבח סירב לבקשה, כי משנמכרה דירת מגורים מזכה אחת במסגרת התא המשפחתי, היא דירת האיש, בפטור ממס, ומשטרם חלפו ארבע שנים ממכירה זו לא ניתן לקבל פטור נוסף מתשלום מס שבח.

כל מכירה הנעשית על-ידי אחד מבני הזוג תיחשב כאילו נעשתה על-ידי בן הזוג השני, ומתן הפטור ממס לאחד מהם ייחשב לניצול הפטור ממס גם על-ידי בן הזוג האחר. הבחירה להעניק לבת הזוג את הפטור שבמחלוקת עשויה לפגוע בעיקרון השוויון. הענקת הפטור במקרה זה עשויה להביא לכך שחוק מס שבח יופעל באורח בלתי שווה בעניינם של פרטים שווים. אכן, אין בנמצא טעם ראוי להבחנה, מבחינת הפטור ממס שבח, בין בני זוג שהחליטו על הפרדה בין נכסיהם לבין בני זוג שלא עשו כן. אלה כאלה זכאים לפטור הכללי של מכירת דירת מגוריהם, ללא מס, אחת לכל ארבע שנים. החלטתם של בני זוג לקיים הפרדה בנכסי מקרקעין מסוימים אינה צריכה להשליך על שאלת מתן הפטור במכירת דירת המגורים בה מתגוררים בפועל שני בני הזוג. מקום בו מתגוררים בני הזוג בנפרד, דרך קבע, זכאי ממילא כל אחד מהם לפטור משלו בגין מכירת דירת המגורים שלו. המבחן שמציב החוק לא בא לענות על השאלה אם בחרו בני הזוג להפריד את הבעלות בנכסיהם, כי אם לענות לשאלה אם בחרו להתגורר בנפרד בדרך קבע. מבחן זה מגשים כראוי גם את תכלית החקיקה.

בע"ש 2979/97 דינה מור התעוררה השאלה, האם יש להביא בחשבון, לעניין שימוש בפטור ממס שבח על-ידי אחד מבני הזוג, במהלך הנישואין, גם את הפטור שניתן בגין מכירת דירת המגורים של בן הזוג השני, טרם שנישאו.

באותה פרשה, מכר האיש דירת מגורים בהיותו רווק, וזכה בפטור. בטרם חלפו ארבע שנים, ולאחר שנישא, מכרה האישה את דירתה שלה, אותה רכשה לפני הנישואין. נקבע כי אין לשלול מן האישה את הפטור בשל המכירה הפטורה ממס שביצע בן זוגה קודם שבאו בברית הנישואין. מדובר בדירתה של האישה מלפני הנישואין, דהיינו - לא היתה הערמה על החוק מצד האישה; כי אין "להעניש" את האישה בשל כך שבהיותו רווק מכר בעלה את דירתו, וכי אילו היתה מוכרת את דירתה יום אחד לפני נישואיה, אזי היתה זכאית לפטור ממס שבח.

אכן, התא המשפחתי העושה שימוש בדירת מגורים עשוי לכלול אדם אחד בלבד. דירת המגורים של אותו אדם עשויה לזכות בפטור ממס שבח.

בכך תוגשם התכלית של הגשמת צורכי המגורים של אותה "משפחה" יחידנית. כאשר מצטרפים שני תאי יחיד לכלל תא משפחתי זוגי, עשוי התא המשפחתי החדש לזכות בפטור ממס בתנאים האמורים.

הפטור הקודם, לו היה זכאי כל אחד מן היחידים, חלף מן העולם - משהפסיקו תאי היחיד להתקיים. לכאורה, העובדה שקודם לכן היתה זכאות לפטור ממס לכל אחד מן היחידים שהצטרפו יחד, מאוחר יותר, לא תמנע כשלעצמה זכאות לתא המשפחתי החד לפטור ממס - בין אם הפטור שהיה קיים קודם ליחיד מומש, ובין אם לאו.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988