דירה והמס בהגירה לאנגליה

על רקע הידיעות על הגירתו של לב לבייב לאנגליה ורכישת בית מגורים בלונדון, יוצגו להלן היבטי מס הקשורים בדירות מגורים בישראל ובאנגליה, על רקע ההגירה לחו"ל. האמור הינו בעל אופי כללי באופיו, ומבלי שלכותבים מידע ספציפי ביחס לנכונות הפרסומים

אחד הנושאים שהעסיקו בימים האחרונים את העיתונות היה הגירתו של לב לבייב עם משפחתו לאנגליה, ובפרט - רכישת בית מגורים בלונדון בסכום של כ-70 מיליון דולר. מבלי שבידינו ידיעות בדבר אמיתות הדברים, נבקש להציג להלן מספר נקודות מס חשובות הקשורות בבית המגורים על רקע ההגירה לחו"ל.

רבות דובר על כך שהמעבר לאנגליה עשוי להקנות הטבות מס ניכרות - בפרט בכל הנוגע לפטור ממס על מכירת השקעות מחוץ לאנגליה, במעמד של resident not domiciled. כפי שהוזכר - יסוד חשוב הינו כי לבייב יוכר כתושב אנגליה (resident), ואלמנט חשוב בהקשר זה הינו בית קבע באנגליה. אף כי אין הכרח שהבית יהיה בבעלות, יש בכך חיזוק לטענת התושבות האנגלית.

על מנת שבמשקפי דיני המס הישראליים הפנימיים לא ייחשב העוקר לתושב ישראל, מרכז חייו על כל מבחני המשנה שלו צריך להיות לא בישראל. כדי להגיע למצב זה, סממן חשוב העשוי לסייע הוא כי לא יעמוד לרשותו בית מגורים בישראל.

במקרה בו קיימים סממנים העשויים לקשור מבחינת תושבות הן לאנגליה והן לישראל, האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאנגליה קובעת שוברי שיוויון - שהראשון שבהם הוא מקום בית הקבע (ולפיכך גם כאן מודגשת חשיבות מקום בית המגורים).

היה ולבייב ירצה למכור את ביתו בישראל (בין למען ודאות מיסויית או מסיבה אחרת) הוא עשוי להיות זכאי לפטור ממס שבח ככל בעל דירת מגורים בישראל, לדוגמה - אם לא מכר דירה בארבע השנים האחרונות. חשוב להדגיש, כי הפטור ממס למכירת דירת מגורים חל ללא כל תלות בשווי הדירה או בגובה הרווח המופק. בעבר הוצעה יוזמת חקיקה ע"י מנהל הרשות דאז, ג'קי מצא, להגביל את גובה הפטור, אולם יוזמה זו לא קרמה עור וגידים. הזכאות לפטור על מכירת דירת מגורים אף אינה תלויה בשאלה אם המוכר הוא תושב ישראל או תושב חוץ - דהיינו, אף אם הבית יימכר לאחר המעבר לאנגליה אין כל שינוי בתחולת הפטור.

לגבי הבית שנרכש באנגליה - אם וככל שיוחלט על מכירת הבית בעתיד - בין לאור החלטה לחזור בעתיד לישראל ובין מסיבה אחרת - הרווח יהיה ככל הנראה פטור לחלוטין ממס בישראל (וככל הנראה גם באנגליה, שגם בה קיימים פטורים ביחס למכירת דירת מגורים בנסיבות מסויימות).

אם המכירה תבוצע בעוד לבייב תושב אנגליה, לישראל לא תהיה שום זכות מיסויית כלשהי למסות את המכירה, בין היתר בשל הוראות האמנה למניעת כפל מס בין המדינות. גם אם המכירה תהיה לאחר החזרה לישראל, ואף אם לא יצליח לבייב להוכיח שרכש את הנכס בעודו תושב אנגליה (וככל הנראה זהו המצב), ניתן יהיה לטעון לפטור ממס רווחי הון בישראל. זאת - מכוחו של סעיף 88(3) לפקודת מס ההכנסה הישראלית, המעניק פטור ממס ל"זכות חזקה במקרקעין המשמשת למגורים ולא להשתכרות או רווח". תחולת הפטור איננה מוגבלת לזכויות כאמור בשטח מדינת ישראל בלבד.

הכותבים הם ממשרד אלתר עורכי דין.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988