ב.ס.ר הנדסה תעניק לב.ס.ר פרויקטים הלוואה של עד 2.5 מיליון שקל לצורך רכישה עצמית של אג"ח

ההלוואה תיפרע במלואה בתשלום אחד בחלוף שלושה חודשים ; החברה תהיה רשאית לנצל את ההלוואה עד ה-31 בינואר 2009

חברת ב.ס.ר פרויקטים הודעה היום (ה') כי היא תקבל מהחברה האם, ב.ס.ר. הנדסה ופיתוח , הנמצאת בשליטת נחשון קויתי וקלמן סופרין, הלוואה בסך של עד 2.5 מיליון שקל, אשר תשמש אותה לצורך רכישה עצמית של אגרות חוב של החברה.

ההלוואה תועמד לחברה ללא ריבית וללא הצמדה במועד רכישת אגרות החוב, ככל שאלה תירכשנה. קרן ההלוואה תיפרע במלואה בתשלום אחד בחלוף שלושה חודשים ממועד העמדתה לחברה, או בתוך 14 ימים ממועד קבלת דרישה בכתב מבסר הנדסה.

החברה תהיה רשאית לנצל את ההלוואה עד ה-31 בינואר 2009.

בתחלית החודש אישר דירקטוריון ב.ס.ר פרויקטים קבלת הלוואה מב.ס.ר הנדסה, בסכום של מיליון שקל, מתוך מסגרת ההתחייבות, לצורך כיסוי גרעון תזרימי של החברה.

צרו איתנו קשר *5988