מנכ"ל התאחדות הקבלנים: "תוכנית האוצר תמנע קפיצה במחירי הדירות כשהמשק יתחיל לצאת מהמיתון"

(עדכון) - האוצר יעמיד לטובת הקבלנים ערבויות של 200 מיליון שקל והטבות מס; המטרה: להביא ל-6,000 התחלות בנייה חדשות של דירות שאינן דירות יוקרה ; צמצום ביורוקרטיה: האוצר יקדם החלטת מינהל מקרקעי ישראל לבטל את תשלומי דמי ההיתר בגין ניצול זכויות בבנייה למגורים

שר האוצר, רוני בר-און, הודיע היום (ד') על תוכנית סיוע לענף הנדל"ן למגורים בישראל. התוכנית, שגובשה על-ידי הגורמים המקצועיים במשרד האוצר בשיתוף גורמי המקצוע במשרד השיכון, ברשות המיסים ובמינהל מקרקעי ישראל ומול התאחדות הקבלנים, מהווה נדבך נוסף ב'תוכנית ההאצה'. מטרת ההתערבות, עפ"י האוצר, היא יצירת פעילות כלכלית בתקופת ההאטה והרחבת מלאי הדירות בישראל כהיערכות ליציאה מהמשבר.

במסגרת התוכנית יעמיד משרד האוצר לבנקים ערבויות בהיקף של 200 מיליון שקל - לאחר שבעקבות המשבר העלו את דרישותיהם בנוגע לגובה ההון העצמי של הקבלנים. הערבויות נועדו לסייע לקבלנים להשלים את ההון העצמי, כך שיוכלו לעמוד בדרישות החדשות של הבנקים. זאת, כפי שהבהיר האוצר, במסגרת ליווי פרויקטים של בניית יחידות דיור למגורים בישראל בלבד - ולא לדירות המוגדרות כדירות יוקרה.

הערבויות יקלו על הקבלנים לקבל מימון מהבנקים לפרויקטים חדשים - והאוצר מקווה שימתנו את הירידה הצפויה בהתחלות הבנייה. "ככל שתנוצל הערבות באופן שיאיץ התחלות בנייה חדשות, יבחן משרד האוצר את הגדלת היקף הערבויות ל-500 מיליון שקל".

עפ"י האוצר, לערבויות פוטנציאל לביצוע פרויקטים של כ-3,000 יחידות דיור בהיקף כולל של עד 2 מיליארד שקל בשלב א', ועוד 3 מיליארד שקל בשלב ב' - ובסה"כ כ-6,000 יחידות דיור.

את מתן הערבויות יוביל צוות משותף של משרד האוצר ומשרד השיכון, שיגבש הסכם בין המדינה לבין הבנקים העוסקים בליווי פרויקטים של בנייה למגורים.

עוד במסגרת התוכנית - האוצר יקדם את החלטת מועצת מינהל מקרקעי ישראל לבטל את תשלומי דמי ההיתר בגין ניצול זכויות בבנייה למגורים. הדבר, עפ"י הודעת האוצר, יביא לצמצום הביורוקרטיה ולשיפור זמינות הבנייה וכדאיותה. מדובר, עפ"י האוצר, בהטבה לענף הבנייה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בשנה - כולל קרקעות קק"ל.

לקבלנים גם יינתנו הקלות במס: יידחה החיוב במע"מ בגין השכרה ל-24 חודשים של דירות שבנייתן הסתיימה וטרם נמכרו. הדבר, עפ"י הודעת האוצר, יביא להקלות בניהול מלאי הדירות ולדחיית תשלומים לרשויות המע"מ בהיקף של כ-30 מיליון שקל.

סעיף נוסף בתוכנית מדבר על הקלה בערבויות הקבלנים שחתמו הסכמים עם משרד הבינוי והשיכון, כולל שחרור ערבויות. להערכת משרד הבינוי והשיכון, ניתן לשחרר ערבויות בהיקף של 20-30 מיליון שקל.

סעיף נוסף שיביא, לדברי האוצר, להקלה בהיקף עשרות מיליוני שקלים בתזרים המזומנים של הקבלנים, נוגע להפחתת מספר ימי אשראי בפועל לתשלומים לקבלנים.

במצגת שפירסם האוצר פורטו גם מאפייני שוק הדיוק למגורים בישראל: היקף פעילות הענף מסתכם ב-20-24 מיליארד שקל בשנה, והיקף האשראי בענף מסתכם ב-14-17 מיליארד שקל. היקף המועסקים בענף, כולל ענף הבנייה, עומד על כ-200 אלף איש. מרכיב הדיור מהווה 20% ממדד המחירים לצרכן.

מנכ"ל התאחדות הקבלנים: "התוכנית תמנע קפיצה במחירי הדירות אחרי המיתון"

מנכ"ל התאחדות הקבלנים, יוסי גורדון, אמר בתגובה לפרסום תוכנית האוצר: "לאור העובדה שגם טרם המשבר מלאי הדירות בישראל הגיע לשפל של 20 שנה, הרי שעצירה בבנייה כיום משמעה מחסור חמור בדירות שיבוא לידי ביטוי בעליית מחירים חדה ברגע שהמשק יתחיל לצאת מהמיתון והביקוש לדירות יגבר. הפעולה של האוצר היום תאפשר לבנקים להגדיל את האשראי הניתן לקבלנים על מנת להיכנס לפרויקטים חדשים כאשר המדינה משתתפת עם הבנק בסיכונים. ככל שייבנו כיום יותר פרויקטים כך יתמתן המחסור ועליות המחירים שייגזרו ממנו".

צרו איתנו קשר *5988