מבקר המדינה: העורף אינו מוכן למתקפה כימית; אם ישראל תותקף, חיי רוב התושבים שייחשפו יהיו בסכנה

דו"ח המבקר על מערכת הביטחון: קצינים שפרשו עברו לתעשיות הביטחוניות בלי הפחתת הגימלה שקיבלו מצה"ל ; פיתוח שתי מערכות ליירוט נשק בעלות מיליארדי שקלים החל לפני אישור הממשלה ; דו"ח נוסף על חברת החשמל: התקשרה עם חברת ניהול חיצונית לבניית משרדיה בחיפה ללא מכרז, בעלות של 7.7 מיליון שקל במקום 3 מיליון שקל ; המבקר: "רואה את ההתנהלות בחומרה"

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, פרסם היום (ב') דו"ח מיוחד הנוגע למערכת הביטחון. בבדיקה שערך המבקר נמצא כי קציני צה"ל רבים הועסקו לאחר פרישתם ב-3 התעשיות הביטחוניות הממשלתיות - תע"א, רפאל ותעש - בלא שהופחתה קצבת הגמלה שלהם מצה"ל, למרות הוראת החוק בעניין זה.

נכון לסוף 2006 ולאמצע 2007, עבדו ב-3 התעשיות הביטחוניות 318 גימלאי צה"ל בדרגת רס"ן ומעלה. על-פי בדיקת 57 גמלאי צה"ל המועסקים בחברות הללו, כ-14% כלל לא דיווחו לצה"ל על העסקתם בגוף הנחשב לקופה ציבורית, או דיווחו רק על חלק מהתקופה. כתוצאה מכך לא הופחתה הגמלה שלהם כנדרש. מנגד, צה"ל והתעשיות הביטחוניות הממשלתיות לא ביצעו את הנחיות החשכ"ל בכל הנוגע להצלבת נתונים כנדרש.

עוד עלה כי בכדי לעקוף את הוראות החשב הכללי באוצר, התקשרו התעשיות הביטחוניות עם גמלאי צה"ל באמצעות חברות כוח-אדם ובתפקידי יועצים - זאת למרות שבפועל מתכונת העסקתם דומה מאוד להעסקת עובדי החברה וחלקם אף משמשים בתפקידי ניהול. מתברר כי ראשי התעשיות הביטחוניות טענו כי בשל הפחתת הגמלה, הן מתקשות להעסיק יועצי צה"ל בשורותיהן.

המבקר מצא גם כי פורשי צה"ל לא עומדים בהוראות חוק הצינון ובאיסור ניגוד עניינים. כך, למשל, תא"ל במיל דוד אנגל שימש כיועץ למנכ"ל משרד הביטחון באחד הפרויקטים הגדולים ביותר של המשרד בשנים האחרונות - פרויקט הטנק התורכי, באמצעות חברה פרטית בבעלותו. בד-בבד סיפק שירותי יעוץ לרפאל בנושא מגונים לרכב קרב משוריין כבד, נגמ"שים ושריוניות עבור גופים שונים במערכות הביטחון.

מוכנות לזמן חירום

בבדיקה שערך המבקר בעניין תהליך קבלת החלטות במערכת הביטחון, נמצא כי מינהל למחקר פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית בצה"ל (מפא"ת) החל בפיתוח שתי מערכות ליירוט נשק בעלות מיליארדי שקלים - לפני שחיל אוויר ואגף תכנון השלימו עבודת מטה בנושא ולפני שצה"ל והממשלה אישרו כנדרש את הפרויקטים. בנוסף, משרד הביטחון הביא לאישור הממשלה את תוכניות הפיתוח של הפרויקטים, רק בדיעבד.

המבקר מציין כי פעילות מפא"ת וחיל אוויר שלא בהתאם להנחיות הביאה בין היתר להערכת חסר ולאומדן חלקי של עלויות הפרויקט במאות מיליוני שקלים. לדברי המבקר, בפרק זמן של 8 חודשים בלבד חל גידול של 40% באומדן.

המבקר בדק בין היתר גם את מוכנות העורף למתקפת חומרים כימיים. בנושא זה נמצא מחדל במשק ערכות המגן: החל מ-2003 יש ירידה בשיעור ערכות המגן הכשירות בידי האוכלוסייה.

המבקר מציין כי מאחר שהתקפה כימית עלולה להתרחש תוך התראה קצרה, יש חשש כי גם אם יימצאו שווקים לרכישת ערכות מגן בחו"ל - לא יתאפשר ייבוא כל סוגי הערכות בתוך פרק הזמן הנדרש עד כדי סיכון חייהם של מרבית התושבים שייחשפו לחומרים אלה.

ליקויים בחברת החשמל

מבקר המדינה הוציא היום דו"ח נוסף הנוגע לחברת החשמל. על-פי הדו"ח, חברת חשמל התקשרה עם חברת ניהול חיצונית לבניית משרדיה בחיפה ללא מכרז, בעלות של 7.7 מיליון שקל במקום 3 מיליון שקל.

כפי שפורסם ב"גלובס", המבקר כותב כי הוא רואה בחומרה את התנהלותה של חברת החשמל, וכי אם התנהלות לקויה כזו תחזור בעתיד - "יהיה צורך לשקול הטלת אחריות אישית על בעלי התפקידים שכשלו במילוי חובותיהם".

בסוף 2004 ועדת המכרזים בחברה אישרה פטור ממכרז בשל דחיפות הנושא. אישור ועדת המכרזים ניתן מבלי שהתקבלו מספר הצעות מחיר מחברות ניהול ומבלי שהוכן אומדן עלות לביצוע העבודה. בסופו של דבר החברה חתמה על הסכם עם CPM ניהול בנייה.

לדברי המבקר, על הדירקטוריון של חברת החשמל ועל רשות החברות הממשלתיות לבחון את אופן התפקוד של בעלי התפקידים המשמשים כשומרי סף בחברת חשמל, להחליט אילו לקחים מתחייבים כדי למנוע הישנות התופעות שהועלו בביקורת, וליצור מנגנונים שיבטיחו את הפיקוח התקין שחל על שומרי הסף בחברה.

תגובת דובר צה"ל

דובר צה"ל מסר בתגובה לדו"ח מבקר המדינה: "הדו"ח התקבל בצה"ל, שלמד את הממצאים והמסקנות העולים בדו"ח. צה"ל מחוייב לתיקון הליקויים בנושאים שמעלה הדו"ח, תוך מעקב סדור אחר תהליכי התיקון ודיווח על כך לגורמים בממשלה, בכנסת ובמשרד הביטחון.

"צה"ל הינו ארגון מבוקר המעוניין להשתפר בכל עת בכלל הנדבכים המוזכרים בדו"ח. דו"ח מבקר המדינה נתפס בצה"ל ככלי עזר חשוב וחיוני לאיתור ותיקון הליקויים. כלל הנושאים המוזכרים בדו"ח עברו בחינה מקיפה, ובחלק מהם החל הליך של תיקון הליקויים עוד קודם לפרסום הדו"ח.

"במהלך שנת הביקורת, המתייחסת לשנת 2008, עסק צה"ל באופן שוטף במלחמה בטרור, תוך שמירה מתמדת ומוקפדת על כשירות ומוכנות למלחמה, אם תכפה עלינו. צה"ל ימשיך לפעול על-פי תוכנית העבודה ולאור הערכות המצב, תוך כוונה למיצוי מיטבי ומרבי של כלל המשאבים העומדים לרשותו.

"צה"ל מודה לצוות מבקר המדינה אשר העיר והאיר את התחומים המועלים בדו"ח, וכאמור אנו מחוייבים לתיקונם המלא".

צרו איתנו קשר *5988