עלות השכר הגבוהה ביותר מקרב הבנקים הקטנים ב-2008: בנק אגוד - עם 312.7 אלף שקל בשנה

המיתון מגיע לבנקים הקטנים: השכר יורד - אך היקף העובדים עולה

עלייה בהיקף העובדים בבנקים הקטנים וירידה בשכרם לאור הקיטון בבונוסים. כך עולה מהדוחות הכספיים לשנת 2008 של הבנקים הקטנים שפורסמו לאחרונה. מדוחות שבעת הבנקים הקטנים העיקריים: אגוד וירושלים העצמאיים, מרכנתיל השייך לקבוצת דיסקונט , יובנק ואוצר החייל מקבוצת הבינלאומי , יהב מקבוצת מזרחי טפחות ובלמ"ש שבבעלות לאומי , עולה כי השכר הממוצע לעובד ירד בכל הבנקים למעט אגוד ויובנק שם נרשמה עלייה מינורית.

בשנת 2008, כמו גם בשנת 2007 עלות השכר הגבוהה ביותר בבנקים הקטנים היא בבנק אגוד. עלות השכר באגוד עמדה על 312.7 אלף שקל בשנה (26 אלף שקל בחודש), עלייה של 1.8% בהשוואה לשנת 2007. באגוד 1,161 משרות עובד בהשוואה ל-1,120 אשתקד. הוצאות השכר של הבנק עלו בשנתיים האחרונות ב-10% כאשר בשנת 2008 קיבלו הפקידים תוספת שכר של 5%, מספר בעלי החוזים האישיים צומצם ל-99 בהשוואה ל-106 בשנה קודמת. המנכ"ל הוא חיים פרייליכמן ועלות שכרו היא 3.3 מיליון שקל.

במקום השני עם עלות שכר של 291.5 אלף שקל בשנה נמצאים עובדי בנק ירושלים. עלות שכרם של 367 עובדי הבנק ירדה בשנת 2008 ב-0.5%, זאת כשמספרם עלה ב-7.3%. יצוין כי ירושלים מצליח זו שנה שלישית רצופה להקטין את עלויות השכר תוך המשך צמיחה. שיעור העובדים האקדמאיים בבנק ירושלים הוא מהגבוהים במערכת הבנקאית ועומד על 70% כאשר 18% עם תואר שני. בנוסף ובאופן יוצא דופן, 43% מהעובדים בבנק מועסקים בחוזים אישיים. מנכ"ל ירושלים הוא אבי בזורה.

מקום שלישי: בנק יובנק

במקום השלישי נמצאים עובדי יובנק מקבוצת הבינלאומי. עלות שכרם עלתה בשנת 2008 ב-0.8% והגיעה ל-286 אלף שקל בשנה. הבונוס השנתי שקיבל בממוצע כל אחד מהעובדים קטן במחצית ועמד על 1.4 משכורות בהשוואה ל- 2.8 משכורות בשנת 2007. יובנק הוא הבנק היחיד במערכת הבנקאית שכל עובדיו מועסקים בחוזים אישיים. מנתוני הבנק עולה כי 19% מהעובדים החלו עבודתם בשנת 2008. מנכ"ל הבנק הוא אילן רביב.

במרכנתיל דיסקונט עמדה עלות השכר בשנת 2008 על 270 אלף שקל, ירידה של 1.4% בהשוואה לשנת 2007. היקף כוח אדם במרכנתיל עלה ב-7.1%, זאת לאור התרחבות הבנק, ועמד בסוף 2008 על 1,459 עובדים בהשוואה ל-1,340 בסוף שנה קודמת. מנכ"ל מרכנתיל הוא יעקב טננבאום ועלות שכרו היא 3.86 מיליון שקל. בנוסף לטננבאום "מצנח זהב" המבטיח את שכרו עד יולי 2011.

עלות שכרם של עובדי בנק אוצר החייל מקבוצת הבינלאומי עמדה בשנת 2008 על 270 אלף שקל בהשוואה ל-281 אלף שקל בשנה קודמת. באוצר החייל 914 משרות, עלייה של 3% במהלך 2008, כאשר 41% מעובדי הבנק הם עובדי חברות כוח אדם ועובדים זמניים. שיעור האקדמאים בבנק עומד על 48%. מנכ"ל הבנק הוא ישראל טראו.

בבנק יהב מקבוצת מזרחי טפחות ירד השכר הממוצע ב-13.9% והגיע ל-242 אלף שקל. עם זאת עלות השכר בשנת 2007 כללה מענק העברת בעלות הנאמד בכ-3 משכורות. המענק שולם כחלק מהסכם עבודה חדש כיוון שהבעלות על הבנק עברה בשנת 2008 מבנק הפועלים למזרחי טפחות. ביהב 710 עובדים כאשר 70% מהם נשים ו-50% אקדמאים. מנכ"ל הבנק הוא שמעון גלברד.

בלאומי למשכנתאות עומדת עלות השכר השנתית על 236 אלף שקל בשנה בהשוואה ל-256 אלף שקל אשתקד. הקיטון נובע בין היתר מהירידה בבונוסים לאור תוצאות הבנק. בבלמ"ש 495 עובדים, עלייה של 4.6% מהשנה הקודמת. שיעור בעלי ההשכלה האקדמאית בבנק עומד על 86%. מנכ"ל בלמ"ש הוא שוקי בורשטיין.

צרו איתנו קשר *5988