הפסד של 565 מיליון שקל לכלל ביטוח ב-2008

הפסידה בשנה החולפת בכל מגזרי פעילותה, פרט לארה"ב, כשכלל פיננסים הסבה לה יותר ממחצית מהפסדיה

קבוצת כלל ביטוח , בניהול שי טלמון ובשליטת קבוצת אי.די.בי, פתחה היום את עונת הדו"חות הכספיים של קבוצות הביטוח הגדולות לשנת 2008, כשהיא מציגה תוצאות חלשות מאוד והפסדי עתק. כלל הייתה צפויה להציג תוצאות מהחלשות בענף הביטוח, בראש ובראשונה על רקע המשבר החמור שפגע בשוקי ההון בארץ ובעולם במחצית השנייה של 2008. בפועל, להוציא את פעילות הביטוח שלה בארה"ב, החברה הפסידה בשנה החולפת בכל מגזרי פעילותה, כשכלל פיננסים הסבה לה יותר ממחצית הפסדיה.

כך או כך, טלמון, שהציג היום לראשונה את הדו"חות הכספיים של החברה, אותה החל לנהל במהלך השנה הקשה ביותר מבחינת ענף הביטוח, ציין כי "גם בימים אלה נמשך המשבר הפיננסי העולמי במלוא עוצמתו, והוא משפיע גם על הכלכלה הריאלית. בשלב זה, מוקדם להעריך את סופו".

לדבריו עוד, "2008 הייתה שנה עתירת אירועים דרמטיים בעוצמתם, במהירות התפתחותם ובכיווני התפשטותם, ותוצאות הקבוצה בכל תחומי פעילותה הושפעו בתקופת הדו"ח באופן מהותי מהאירועים בשוקי ההון". עם זאת, טלמון משדר היום גם אופטימיות ביחס למצבה של כלל בהסתכלות קדימה, ומספר כי "הפעולות שנקטנו, לצד השיפור במצב השווקים בישראל מתחילת השנה, מאפשרים לנו להתחיל את 2009 עם מצב הון משופר. אנו יוצאים מ-2008 עם כוחות מחודשים".

בשנת 2008 רשמה קבוצת הביטוח השנייה בגודלה במשק הפסד של 565 מיליון שקל, מתוכו הפסד של 479 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה. לצד הטבת מס של כ-101 מיליון שקל ממנה נהנתה, שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה והפרשי תרגום על מט"ח בגין פעילות בחו"ל, שנזקפו לקרן הון ולא נכללו בדו"חות הרווח והפסד, הביאו את כלל להציג בשנה כולה הפסד של 772 מיליון שקל, המיוחס לבעלי המניות. (זאת, לעומת רווח נקי של 659 מיליון שקל שיוחס לבעלי המניות ב-2007. באותה שנה רשמה החברה רווח חד פעמי בהיקף של 158 מיליון שקל לפני מס כתוצאה ממכירת אחזקותיה בחברת התוכנה FIS, ובעקבות הנפקת כלל פיננסים).

כאמור, כלל פיננסים הייתה המקור המרכזי להפסדי החברה, אך לא היחיד, כשהמשבר הכלכלי פגע מהותית ברווחים ובהכנסות מהשקעות. כך, כלל ביטוח הפסידה בשנה החולפת מעל ל-2.8 מיליארד שקל מהשקעות והכנסות מימון, לעומת רווח של יותר מ-3.3 מיליארד שקל ב-2007.

בתחום החיסכון לטווח ארוך נרשם הפסד שנתי של 155 מיליון שקל, לעומת רווח לפני מס של 349 מיליון שקל ב-2007. הוביל לכך הפסד של 253 מיליון שקל בעסקי ביטוח החיים (החברה הפסידה בכל פעילויות פוליסות החיסכון, והרוויחה במכירת ריסקים), לעומת רווח לפני מס של 269 מיליון שקל שנה קודם. מנגד, בפנסיה החברה שמרה על יציבות ברווח - 30 מיליון שקל לשנה, ובגמל היא הציגה רווח שנתי של 68 מיליון שקל (למרות הפסד של 32 מיליון שקל בקופות מבטיחות התשואה, שגרר הפסד של 6 מיליון שקל בפעילות הגמל ברבעון הרביעי).

בשל התשואות השליליות שרשמה- כמו כל הענף - החברה לא גבתה ב-2008 דמי ניהול משתנים בגין הפוליסות המשתתפות ברווחים, כך שנוצר לה 'בור' של 636 מיליון שקל בטרם תוכל לשוב ולגבות אותם מהמבוטחים. ואולם, על רקע ההתאוששות בשוקי ההון, בסוף פברואר השנה קטן ה'בור' בדמי הניהול המשתנים בכחמישית, לסך של 517 מיליון שקל.

בתחום הביטוח הכללי רשמה החברה הפסד של 58.5 מיליון שקל בפעילות בישראל ובאירופה, שקוזז על ידי רווח של כ-36 מיליון שקל שהניבה חברת גארד האמריקנית. עיקר ההפסד נבע מתחום הרכב חובה (הפסד שנתי של מעל 78 מיליון שקל) והחבויות (הפסד של 33 מיליון שקל), שנפגעו בעיקר מהפגיעה בהכנסות מהשקעות.

רווח בגארד, הפסד בחובה ובמכבי

בתחום ביטוחי הבריאות נרשם הפסד של 2 מיליון שקל ב-2008, בעקבות הפסד של 36 מיליון שקל ברבעון הרביעי. זה נבע מפעילות הסיעוד של הקבוצה (קולקטיבי ופרט), כאשר הביטוח הסיעודי של מכבי הסב לה הפסד של 21 מיליון שקל.

אך יש גם נקודות אור יחסיות בתוצאות כלל ביטוח, שכיום יש לה עודף הון של מעל 165 מיליון שקל ביחס לדרישות האוצר, לאחר שהזרימה הון רב בכוחותיה העצמאיים בשנה החולפת. בחודשיים הראשונים של 2009 רשמה החברה עליות ערך של כ-200 מיליון שקל בתיק ההשקעות הסחיר, וזאת על רקע ההתאוששות בשוקי ההון. בנוסף, הפרשי התרגום עד סוף מארס תורמים לחברה הון בהיקף של כ-35 מיליון שקל. *

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988