S&P מעלות הכניסה את דלק ישראל ודלק פטרוליום לרשימת מעקב עם השלכות שליליות בדרוג "+A"

גם החברה האם, קבוצת דלק מצויה כעת ברשימת מעקב זו, והכנסת החברות הבנות לרשימה נגזרת מכך ; תזרים מזומנים של כ-94 מיליון שקל כפי שהיה בסוף 2008 לא יספיק להורדת החוב שהיה 2.56 מיליארד שקל בצורה משמעותית

סוכנות דירוג האשראי S&P מעלות מכניסה את אגרות החוב של החברות דלק ישראל ודלק פטרוליום מקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה לרשימת המעקב עם השלכות שליליות בדירוג "+A" לעומת דירוג קודם "AA".

גם החברה האם, קבוצת דלק מצויה כעת ברשימת מעקב זו, והכנסת החברות הבנות לרשימה נגזרת מכך, כאשר בכוונת סוכנות הדירוג לבצע הערכה ביחס לדירוג האג"ח של קבוצת דלק תוך התייחסות לקשרים ולזהות הקיימים בין החברות. בהתבסס על ניתוח זה אומרים ב-S&P מעלות כי יסירו את דירוג האג"ח של החברות הבנות מרשימת המעקב, עם עדכון דירוג קבוצת דלק וניתוח השלכותיו על הדירוג של החברות הבנות.

השיקולים העיקריים להכנסת האג"ח של דלק פטרוליום (סדרות א'-ח') ושל האג"ח של חברת דלק הישראלית (סידרה א') לרשימת המעקב על השלכות שליליות הינם הימצאותה של החברה האם, קבוצת דלק ברשימת מעקב עם השלכות שליליות ובדרוג "+A" וכן על רקע כוונתה של החברה להנפיק בשוק המקומי אג"ח בסך 150 מיליון שקל. ב-S&P מעלות מדגישים כי האג"ח שיונפקו יתווספו לרשימת המעקב עם השלכות שליליות.

עם זאת מציינים האנליסטים כי דירוג אגרות החוב של דלק ישראל, משקף את המעמד העסקי של החברה, כאחת החברות המובילות בתחום שיווק הדלקים בישראל ואת תנאי הענף הנוחים יחסית. מנגד, הדירוג מוגבל באי קיומה של אינטגרציה אנכית, בפעילותה מקומית בלבד, חשיפה לתנודתיות במחירי הדלקים על רקע הצורך במימון הון חוזר משמעותי ופרופיל פיננסי החלש יחסית בהשוואה לפרופיל העסקי.

דלק ישראל הינה השחקן השני בגודלו בתחום שיווק הדלקים בישראל. מעמדה התחרותי הגבוה של החברה נגזר מאופי נכסיה ומאופי חוזי אספקת הדלקים. ב-S&P מעריכים כי תיק הנכסים הכולל: 233 תחנות הדלק, מתקני אחסון ונכסים אחרים בתחום האנרגיה, יוצרים פלטפורמה טובה, בהשוואה לחברות דלק אחרות, להתפתחות עתידית ולצורך ניהול משא ומתן לרכישת דלקים. ענף הדלקים המקומי הינו ענף דפנסיבי עם שיעורי צמיחה של כ- 2% לשנה.

רה-ארגון שבוצע בענף האנרגיה מאז סוף שנת 2006 והתמקדות החברות בענף בשיפור בסיס הנכסים שלהן, הביאו להיווצרות מאזן כוחות חדש בין השחקנים הגדולים בענף, תוך ירידה ברמת התחרות בין השחקנים השונים בענף. האנליסטים מאמינים כי שיווי המשקל הנוכחי בענף עשוי להתערער במידה והפוטנציאל החבוי בכל אחת מחברות שיווק הדלקים ימוצה (בעיקר פתיחת חנויות נוחות וההפעלה עצמית של תחנות) או עם כניסת שחקן אנרגיה קיים לתחום שיווק הדלקים.

מעריכים כי בטווח הקצר-בינוני החברה תמשיך להוביל שינויים בהתאם לתמורות בענף ובכללן מעבר להפעלה עצמית של תחנות עצמאיות, הגדלת אחוז הבעלות על תחנות, פתיחת חנויות נוחות ורכישת רשתות דלק קטנות.

ניתוח ההשפעה המדויקת תתבסס על ניתוח תוכניות עסקיות קונקרטיות וכוונות בפועל. נכון ל- 31 בדצמבר 2008 היקף החוב הכולל של החברה עמד על 2,560 מיליון שקל וזה כלל תשלומים עתידיים שלא ניתנים לביטול בגין חכירת תחנות דלק ובניכוי מזומן מעבר לצרכי הפעילות התפעולית השוטפת.

לדעת האנליסטים רמת תזרים מזומנים של כ-94 מיליון שקל כפי שהיו במאזני החברה בסוף 2008 , טרם חלוקת דיבידנד לא יספיקו להורדת החוב בצורה משמעותית. והם מצפים כי תזרימי מזומנים חד-פעמיים ממימוש נכסים (בדגש על פי-גלילות ירושלים), ישמשו להקטנת רמת החוב.

נזילותה של החברה תומכת בדירוג החברה, בהינתן צפי לתזרים מזומנים פנוי חיובי בשנת 2009 ויתרות מזומן מהותיות (נכון ל- 31 בדצמבר 2008 הסתכם המזומן ושווי המזומן של החברה ב- 305 מיליון שקל).

הערכה זו אינה לוקחת בחשבון את מסגרות האשראי הפנויות לא מובטחות של החברה, כ- 200 מיליון שקל מתוך מסגרת של כ- 1.2 מיליארד שקל, אשר מייצגות מבחינתו מרווח בעת שקיימת תנודתיות כה גדולה במחירי הדלקים.

בסוכנות הדירוג רואים את מדיניות החברה לשמירה על יתרות מזומן גדולות כחלק מניהול הסיכונים הכולל של החברה על רקע המשבר הפיננסי בעולם ואלו מיועדות לפירעון החלויות של החברה בשנת 2009 (כ- 230 מיליון שקל לפירעון אגרות חוב והלוואות ממוסדיים שנלקחו באמצעות דלק פטרוליום). מדיניות זו של החברה משמרת את תלות החברה במערכת הבנקאות המקומית ברמה הקיימת כיום. היותה של החברה כחלק מקבוצת דלק, עשויה להכפיפה למגבלות "לווה בודד" של בנק ישראל.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988