ל-DGRE של דלק נדל"ן יש פיתרון יצירתי למימון הצעת הרכש למחיקתה מהבורסה בלונדון: חלוקת דיבידנד של 18.5 מ' ליש"ט

חלקה של דלק נדל"ן בדיבידנד במישרין ובעקיפין צפוי להסתכם ב-15.8 מיליון ליש"ט ; עלות ההצעה שתמחוק את זרוע הנדל"ן הבינלאומית מה-AIM מסתכמת ב-19.8 מיליון ליש"ט ; בדו"חות השנתיים הודיעה DGRE כי לא תחלק דיבידינד

הכל נשאר במשפחה. DGRE (דלק גלובל Real Estate, או "דלק נדל"ן עולמי", בתרגום חופשי) הפסידה בשנת 2008 104.35 מיליון ליש"ט, והודיעה כי בשל כך לא תשלם דיבידנד. ואולם, מהודעות החברה הנסחרת בבורסה המשנית של לונדון (ה-AIM) ושבשליטת יצחק תשובה עולה, כי חל "סיבוב פרסה" במדיניות החברה והיא מתכוונת לחלק 18.5 מיליון ליש"ט.

בצורה זו, DGRE עוזרת לדלק נדל"ן לממן את הצעת הרכש שתמחוק אותה מהבורסה המשנית בלונדון; חלקה של דלק נדל"ן בדיבידנד במישרין ובעקיפין צפוי להסתכם ב-15.8 מיליון ליש"ט. עלות ההצעה שתמחוק את זרוע הנדל"ן הבינלאומית מה-AIM מסתכמת ב-19.84 מיליון ליש"ט, על פי הודעתה של דלק נדל"ן לבורסה בדבר הצעת הרכש מסוף מארס. לפיכך, דלק נדל"ן תידרש להוציא כסף נוסף מהכיס. נציין, כי במפרט הרשמי של הצעת הרכש, דיווחה דלק נדל"ן כי מימון הצעת הרכש יעשה באמצעות מסגרת אשראי שיעמיד לה בנק דיסקונט.

דלק נדל"ן תצטרך להוציא עוד כסף מהכיס

מחיקתה של DGRE מהמסחר עשויה להביא לערך גדול יותר לבעלי המניות של דלק נדל"ן, שכן כעת תיאורטית, מהפירות של הנכסים שברשותה של DGRE יהנו רק בעלי המניות של דלק נדל"ן - ובהמשך, בעלי המניות של קבוצת דלק עצמה, כיוון שהקבוצה מתכוונת לחלק את מניות דלק נדל"ן כדיבידנד בעין.

מצד שני, DGRE עצמה מדללת את ההון העצמי שלה לטובת חלוקת הדיבידינד, בתקופה בה הונן העצמי של חברות נדל"ן נשחק חדשות לבקרים על רקע הפסדים הנובעים ממחיקות ערך של נכסיהן. בחזרה לדלק נדל"ן, בטווח הארוך היא תיהנה מתזרים המזומנים של DGRE, מה שיועיל למחזיקי האג"ח שלה, אבל בינתיים היא נדרשת להוציא עוד כסף מהכיס מעבר לסכום שתקבל כדיבידנד כדי לממן את מחיקת החברה הנכדה מהבורסה הלונדונית.

DGRE - צנחה ב-89.5% מהשיא

81.5% ממניותיה של DGRE מוחזקות בידי דלק בלרון בינלאומי, חברה אשר נמצאת בבעלותה המלאה של דלק נדל"ן. האחרונה מחזיקה בנפרד עוד 3.5% ממניות DGRE - או 85% בסך הכל. DGRE תשלם את הדיבידנד כאשר יתרות המזומנים ושווי המזומנים המדווחות שלה הסתכמו ב-72.1 מיליון ליש"ט בסוף דצמבר - ירידה של 26.5%. ההון העצמי נכון לסוף דצמבר הסתכם ב-498.34 מיליון ליש"ט (ירידה של 16.7%) - כך שהוא מהווה 18.2% בלבד מהמאזן.

במסגרת הצעת הרכש ל-DGRE, דלק נדל"ן מציעה לשלם 50 פני עבור כל מניית DGRE - שבשיאה עמדה על 2 ליש"ט וכיום (ו') נעלה את המסחר על 21 פני - כך שההצעה מגלמת מחיר הגבוה פי 2.38 מערכה הנוכחי. DGRE נסחרת לפי שווי-שוק כולל של 132.6 מיליון ליש"ט.

DGRE אמורה להימחק מהמסחר לאחר קיומו של שימוע, כשלהערכתה מועד זה יתקיים ב-22 באפריל, קרי ביום רביעי הבא. ואולם, בהודעות החברה לבורסה מהיום מצוין ביובש כי "הדיבידנד יחולק לבעלי המניות הרשומים בסופו של יום המסחר של ה-1 במאי וכי יום האקס יחול ב-29 באפריל". הדיבידנד יחולק לפי 7 פני למניה ב-5 במאי.

ההודעה הרשמית: "הדיבידנד יממן את הלוואות הבעלים"

רשמית, מצהירה DGRE שתשלום הדיבידנד, ככל שזה יזרום לקופתה של דלק בלרון בינלאומי, ישמש לפירעון מלא של קרן, ריבית והוצאות נוספות של הלוואות בעלים שעליהן דיווחה עם פרסום הדו"חות השנתיים של דלק נדל"ן - בסיומה של עונת הדו"חות, ב-31 במארס. ואולם, לא ניתן להתעלם מהדימיון בין הסכום שתחלק DGRE ושיגיע לקופת דלק נדל"ן לבין הסכום שהאחרונה תצטרך להוציא מכיסה כדי לשלם עבור מחיקת DGRE מהבורסה.

לגופו של עניין, בסוף מארס ביקשה - ונעתרה - דלק נדל"ן להאריך את הלוואות הבעלים לחברה הנכדה, DGRE. זו "הסכימה" לקבל את ההלוואה בתנאי שדלק נדל"ן תמשיך להעמיד לה ערבות להלוואה שדלק נדל"ן עצמה נתנה לה. כעת, הערבות צפויה להיפרע ב-14 ביוני. סכום הערבות הוא 6 מיליון ליש"ט ודלק נדל"ן התקשרה בעצמה עם החברה האם שלה - קבוצת דלק - כדי לקבל ערבות בסכום דומה (6.5 מיליון ליש"ט).

קבוצת דלק לווה בריבית של 1.8%

מדובר בהלוואות שהועמדו במקור באוקטובר; הראשונה מגובה גב אל גב מול הלוואה שנטלה דלק נדל"ן מקבוצת דלק - מדובר בהלוואה ל-12 חודשים על סך 80 מיליון שקל בריבית האשראי On-Call (אשראי הניתן לדרישה מיידית על-ידי הבנקים ומשמש כחלופה אצל קונצרנים גדולים למשיכת-יתר בחשבון העו"ש, א"ו) של קבוצת דלק.

על פי העולה מדיווחי החברה לבורסה, הריבית אותו משלמת הקבוצה על אשראי מסוג זה שווה לריבית הפריים בתוספת 0.5% (נכון להיום: 2.5% במונחים שנתיים). ההלוואה הזו צפויה להיפרע בתשלום אחד ("הלוואת בלון"). הלוואה דומה נוספת היא לתקופה של 13 חודשים, בסך 200 מיליון שקל ובריבית פריים בניכוי 0.2% (ריבית משתנה ששיעורה הנוכחי 1.8% לשנה).

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988