תוכנית "בלימה ותנופה" יוצאת לדרך ברפורמה במינהל מקרקעי ישראל: הקרקעות יועברו לידי בעלי הדירות

רה"מ נתניהו: "הרפורמה מפסיקה את התלות במנגנוני ביורוקרטיה מסורבלים; היא תוזיל את מחירי הקרקע ובעקבות כך את מחירי הדירות - כך שרכישת דירה ע"י זוגות צעירים וחיילים משוחררים תהיה בהישג יד"

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל יוצאת לדרך. ועדת השרים לעניין הרפורמה במינהל אישרה הבוקר (ב') את הרפורמה שאותה התחייב ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לקדם עם כניסתו לתפקיד. במסגרת הרפורמה תקודם חקיקה שתגדיר מחדש את מעמדן של קרקעות המנהל העירוניות, ותאפשר מכרזים ומכירה של קרקעות לגורמים פרטיים לצורך פיתוח התעשייה, המסחר, המלונאות, ובנייה למגורים בישובים העירוניים, תוך ניתוק מוחלט של הקשר בין המנהל לאזרח מרגע רכישת הקרקע. הרפורמה מהווה נדבך מרכזי בתוכנית הכלכלית "בלימה ותנופה".

על פי התכנון, בשלב הראשון תצא אל הפועל הרפורמה בוועדות התכנון והבנייה בכל ועדה מקומית בת יותר מ-100 אלף תושבים. יישובים קטנים יוכלו להתאגד לוועדות מרחביות, באישור שר הפנים, בהיקף של 100 אלף תושבים לפחות ולהיכנס לרפורמה גם כן. שינויי החקיקה שידרשו ליישום הרפורמה יקודמו במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2009-2010.

בוועדת השרים לענייני הרפורמה חברים ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר יובל שטייניץ, שר המשפטים יעקב נאמן, שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס וכן השר לענייני מיעוטים אבישי ברוורמן.

הרפורמה קובעת כי מנהל מקרקעי ישראל יחוייב על פי חוק למכור קרקעות עירוניות ולחדול ממעורבות תכנונית בכל מקום בו שווקה קרקע על ידו. מאחר שהמינהל מקבל כספים מחוכרי הקרקעות ומפתחיה, המדינה החליטה כי היטלי ההשבחה על הקרקעות של המינהל יוגדלו על מנת לפצות את קופת המדינה בגין כספים שהועברו עד היום למינהל.

הצוות ממליץ כי קרקעות מהוונות ב-91% יהפכו לקרקעות בבעלות פרטית, באופן אוטומטי וללא תמורה נוספת; ביחס לקרקע לא מהוונת - ייערך היוון, וההפרש יתוסף לדמי החכירה השנתיים, תוך מתן הנחה למי שיהוון היוון מהיר.

באשר לקרקעות בתהליך תיערך שומה לפי המצב התכנוני הנוכחי של הקרקע, בתוספת 75% מהפוטנציאל התכנוני שלה. עבור מי שיהפכו מפוטרים עם יישום הרפורמה, ייערך הסדר פרישה.

ראש הממשלה נתניהו אמר: "מדובר ברפורמה המאפשרת לציבור הרחב להפוך לבעלי הדירות והבתים שברשותם, ומפסיקה את התלות במנגנוני ביורוקרטיה מסורבלים ומכבידים. הרפורמה גם תוזיל את מחירי הקרקע ובעקבות כך את מחירי הדירות, כך שרכישת דירה על ידי זוגות צעירים וחיילים משוחררים תהייה בהישג יד".

תוקם רשות מקרקעין חדשה

במסגרת הרפורמה תוקם רשות מקרקעין שתהיה מורכבת ממטה ושלוש חטיבות: חטיבה עסקית שתטפל בשיווק ובביצוע עסקאות במקרקעין; חטיבת שמירה על הקרקע שתעסוק בפיקוח ובאכיפת זכויות המדינה בקרקעות; וחטיבת שירות שתטפל בתחזוקת חוזי חכירה קיימים ותעניק שירותיה במיקור חוץ.

מנהל מינהל מקרקעי ישראל יכין מכרז למיקור חוץ של פעילויות תחזוקת חוזי חכירה (העברת זכויות, התחייבויות לרישום משכנתא, אישורי זכויות) בתוך כחודש מיום מינוי השר הממונה. עם המעבר לרשות המקרקעין יבוטלו יחידות, ותותאם מצבת כוח האדם במנהל מקרקעי ישראל בהתאם.

על פי הרפורמה, תועבר הבעלות על הקרקעות לידי כלל החוכרים בחוזי חכירה לדורות בייעודי מגורים ותעסוקה. הכללים להעברת הבעלות, לרבות התמורה הנדרשת יסוכמו על ידי ועדת השרים ובמידת הצורך תוכן חקיקה מתאימה. שיווק קרקעות חדשות יתבצעו אך ורק במכר ולא בחכירה, גם במידה שלא חלה על הקרקע תוכנית מפורטת.

עוד נקבע כי רשות המקרקעין לא תעסוק בייזום תכנון מפורט ופיתוח תשתיות: האחריות לתכנון ופיתוח תועבר לרשויות המקומיות ולמגזר הפרטי. במקרים שבהם תידרש מעורבות ממשלתית בתכנון ובפיתוח, הדבר יבוצע על ידי משרד הבינוי והשיכון באמצעות מיקור חוץ בלבד. בנוסף, האחריות לניהול הנכסים המבונים של רשות הפיתוח תועבר ממנהל מקרקעי ישראל למשרד הבינוי והשיכון.

על פי הרפורמה המתוכננת, הממשלה תקדם הצעת חוק לשינוי הרכב מועצת מקרקעי ישראל כך שמספר חברי המועצה יפחת ומספר חברי המועצה מטעם הקק"ל יפחת בהתאם לשיעורה היחסי של הקק"ל בבעלות על מקרקעי ישראל. בראש המועצה יעמוד שר הבינוי והשיכון עד לסוף 2010, ואחר כך יעמוד בראשה איש ציבור שימונה על ידי הממשלה לפי המלצת השר האחראי על מנהל מקרקעי ישראל.

כתנאי להמשך האמנה בין המדינה לקק"ל, תקודם עסקת חילופי מקרקעין בין המדינה לקק"ל ויצומצם מספר חברי קק"ל במועצה. במסגרת העסקה יוחלפו כלל מקרקעי קק"ל שהוקצו לצד ג' בייעודי מגורים ותעסוקה עם מקרקעי מדינה פנויים בנגב ובגליל. כמו כן, ייקבע מנגנון לחילופי מקרקעין בעת ביצוע הקצאות חדשות במקרקעי קק"ל.

בנוסף, תשונה המדיניות ביחס לשינוי ייעוד קרקע חקלאית כך שתינתן האפשרות להעניק לחוכרי קרקע חקלאית את הזכות לייזום שינויי הייעוד. בעת שינוי ייעוד תינתן לחוכרים האפשרות לקבל 20% מן הקרקע בפטור ממכרז תמורת תשלום מלא. בנוסף, יקבלו החוכרים פיצוי חקלאי.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988