רכישת חברת DIM הובילה את אקוויטי 1 לשיפור בתוצאות; הרווח הנקי זינק ב-109% ל-43.8 מיליון דולר

הכנסותיה מהשכרה ברבעון הראשון של 2009 עלו ב-9.4% והסתכמו בכ-69.3 מיליון דולר ; האיחוד לראשונה של תוצאות DIM ההולנדית אשר בבעלותה 21 מרכזים מסחריים בדרום מזרח ארה"ב, תרמה לרווח הנקי 35 סנט למניה שהם כ-26.9 מיליון דולר

חברת אקוויטי 1 , שבשליטת גזית גלוב של חיים כצמן הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בצפון אמריקה דיווחה כי הכנסותיה מהשכרה ברבעון הראשון של 2009 עלו ב-9.4% והסתכמו בכ-69.3 מיליון דולר, זאת לעומת כ- 63.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מאיחוד לראשונה של חברת DIM בה היא מחזיקה בכ-74.6%.

תוצאות הרבעון הראשון כללו איחוד לראשונה של DIM חברה הולנדית אשר בבעלותה 21 מרכזים מסחריים בדרום מזרח ארה"ב. אשר תרמה לשורת הרווח הנקי 35 סנט למניה שהם כ-26.9 מיליון דולר.

הרווח הנקי ברבעון זינק ב-109% והסתכם בכ-43.8 מיליון דולר (0.56 דולר למניה) לעומת רווח נקי של כ-20.9 מיליון דולר (0.28 דולר למניה) ברבעון המקביל אשתקד.

ה- N.O.I , (Net operating income) , עלה ב-5.9% והסתכם בכ- 49.9 מליון דולר, זאת לעומת כ- 47.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מאיחוד לראשונה של DIM.

ה-F.F.O, ( Funds from operations), ברבעון זינק ב-77% והסתכם בכ-57.9 מיליון דולר (0.75 דולר למניה) לעומת F.F.O של כ-32.7 מיליון דולר (0.44 דולר למניה) ברבעון המקביל אשתקד. כאשר בנטרול השפעות חד פעמיות ה- F.F.O לרבעון הראשון הסתכם בכ- 23.7 מיליון דולר.

שיעור התפוסה בנכסי החברה, בנטרול DIM, ירדו לכ- 91.5%, ביחס לתפוסה של כ- 92.1% ברבעון הקודם.

ה-Same Property N.O.I ירד בשיעור של כ- 2.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, הירידה נובעת בעיקר מירידה בתפוסה, ירידה בהכנסות מאחוזים מהמחזור והפרשות בגין חוב מסופקים.

במהלך הרבעון חתמה החברה על 30 חוזי שכירות חדשים בשטח של כ-9.3 אלפי מ"ר בשכ"ד חודשי ממוצע של כ-12.74 דולר למ"ר המשקף ירידה של כ-8.7% לעומת החוזים הישנים שהסתיימו.

במהלך הרבעון חידשה 79 חוזי שכירות בשטח של כ- 17.5 אלפי מ"ר בשכ"ד חודשי ממוצע של כ- 13.36 דולר למ"ר, המשקף גידול בשכ"ד החודשי של כ- 0.3%. בנוסף חידשה החברה 7 חוזי שכירות בשטח של כאלף מ"ר בשכ"ד חודשי ממוצע של כ- 17.41 דולר למ"ר, על בסיס אופציות שנתנו בעבר לדיירים, תוך הגדלת שכ"ד החודשי בהם בכ-6.6%.

נכון ליום 31 במרץ 2009 לחברה מזומנים, השקעות סחירות לזמן קצר וקווי אשראי בלתי מנוצלים בהיקף של מעל 300 מיליון דולר.

הדיווידנד למניה עבור הרבעון הראשון של שנת 2009 הוכרז ע"י הדירקטוריון ויעמוד על רמה של 0.3 דולר למניה המייצג רמה שנתית של 1.2 דולר למניה אשר זהה לדיבידנד שחולק בשנת 2008.

במהלך הרבעון ביצעה החברה רכישה עצמית של אג"ח שלה בסך של כ- 30.5 מיליון דולר, כתוצאה מהרכישה העצמית רשמה החברה במהלך הרבעון רווח של כ-8.7 מיליון דולר. ביום 15 באפריל החברה פרעה סך של כ- 171.6 מיליון דולר בגין אג"ח, תשלום קרן אג"ח אחרונה בגין אג"ח זה.

תחזית לשנת 2009 : בהתבסס על תוצאות הרבעון הראשון מעדכנת אקוויטי 1 את תחזית הרווח וה- F.F.O למניה לשנת 2009 כדלקמן: הרווח הנקי למניה ינוע בטווח שבין 0.92 דולר 0.98 דולר. F.F.O למניה ינוע בטווח שבין 1.55 דולר 1.63 דולר.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988