ישראמקו נתנה גז: עברה לרווח של 62.54 מ' ש' ברבעון הראשון לעומת הפסד של 32 מ' ש' ברבעון המקביל

הכנסות המימון נטו שנבעו בעיקר מעליית ערך ני"ע שבהם מחזיקה השותפות הסתכמו ב-64.53 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון נטו בסך 31.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה ■ נכסי השותפות עלו ב-27.6% ל-563.86 מ' ש' לעומת שווים בסוף 2008

השותפות המוגבלת ישראמקו יהש נגב 2 פרסמה הערב (ה') את דו"חותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה. נזכיר כי בתקופת הדו"ח התגלה מאגר גז טבעי גדול בקידוחי תמר 1 ו-2 בהם שותפה ישראמקו, כמו כן החל במהלך הרבעון גם קידוח דלית 1 ועל פי מבחני ההפקה שנמסרו בסוף אפריל עולה כי זוהה גז טבעי באיכות גבוהה וברמה מסחרית.

בסוף מארס הסתכמו נכסי השותפות ב-563.86 מיליון שקל, עלייה של 27.6% לעומת שווי הנכסים בסיום הרבעון האחרון של 2008. נכסי השותפות כוללים בעיקר את השקעותיה של השותפות בקידוחים תמר 1 ו-דלית 1 בהם התגלה גז וכן במזומנים, שווי מזומנים וני"ע.

רווחי השותפות הסתכמו ברבעון הראשון ב-62.541 מיליון שקל לעומת הפסד של 32.019 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות המימון נטו הסתכמו ב-64.533 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון נטו בסך 31.497 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הכנסות המימון נטו נבעו בעיקר בשל רווחים הנובעים מעליית שווי ני"ע הסחירים בתוספת ריביות ודיבידנדים שנתקבלו בגינם וכן מרווחים מעסקאות הגנה במט"ח.

הוצאות ההשתתפות בביצוע חיפושי נפט וגז בתקופת הדו"ח הסתכמו ב-932 אלף שקל לעומת הכנסות בסך 51 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בסוף מארס עמדו לרשות השותפות אמצעים נזילים במזומנים שווי מזומנים וני"ע בסך 277.884 מיליון שקל, עלייה של 11.25% לעומת האמצעים שעמדו לרשותה בסיום הרבעון הקודם.

בסיום הרבעון הראשון של 2009 החזיקה השותפות בני"ע של צדדים קשורים כמפורט: 4.43% מסך יחידות ההשתתפות של חנ"ל ים המלח (שווי שוק בסוף מארס 8.385 מיליון שקל), 13.52% מיח' ההשתתפות של נפטא חיפושים (שווי שוק - 18.673 מיליון שקל), 0.68% מהון המניות של חברת יואל ירושלים אויל אקספלוןריישן (שווי שוק - 2.464 מיליון שקל) ו-5.01% מהון המניות של חברת ישראמקו אינק (שווי שוק - 24.498 מיליון שקל).

בדוחות מפרטת השותפות את תוכנית העבודה לפיה מתכוונים השותפים ברשיונות לבצע פעולות נוספות:

- ניתוח שוק הגז הטבעי הפוטנציאלי וניהול מו"מ למכירת גז טבעי לצרכנים הפוטנציאליים השונים.

- בעקבות ניתוח תוצאות קידוח תמר 1 וקידוח ההרכה תמר 2 - גיבוש דו"ח הערכת רזרבות הגז ברות הפקה מסוג Probable ו- Proved.

- בחינת החלופות השונות לתוכנית הפיתוח של תגליות תמר ודלית וגיבוש המלצה לתוכנית הפיתוח המועדפת, תוך שאיפה לאפשר אספקה של גז טבעי מהמאגרים האמורים בתוך 3 שנים ממועד ההחלטה.

- במקביל, מתכננת השותפות לקדם בחינה של החלופות השונות למימון חלקה בעלויות הפיתוח של המאגרים.

- מאחר והקידוחים תמר 1 ודלית 1 הסתיימו בתגלית מסחרית, יהיה על השותפות להשקיע את חלקה היחסי בהוצאות פיתוח התגליות, הצפויות להסתכם בסכומי כסף נכבדים ביותר ואשר יכללו, בין היתר, הקמת מערך הפקה והולכה. בשלב זה אין כל ודאות כי יהיה ביכולתה של השותפות לגייס את האמצעים שידרשו לשם הפיתוח האמור, ויכולתה לגייס באמצעות מימון בנקאי או חוץ בנקאי ו/או הנפקות את הסכומים שידרשו, תושפע מתנאי השוק שישררו באותה עת.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988