התשואה לפדיון באיגרות החוב של אנגליה וצרפת ל-10 שנים חצתה השבוע את הרף הפסיכולוגי של 4%

רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב: "המגמה המתרחשת בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב ובמיוחד באג"ח ל-10 שנים משפיעה במידה רבה על איגרות החוב של מדינות אחרות ברחבי העולם"

שבוע המסחר האחרון היה מעניין למדי לשחקנים בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב. בתחילתו נרשמו למשקיעים הפסדי הון ובהמשכו רווחים. בשבוע שחלף הונפקו 3 סדרות חשובות על פני העקום הממשלתי. הראשונה הייתה ביום ג' בו הונפק סך של 35 מיליארד דולר לטווח של 3 שנים. השנייה, ביום ד', מכירה של אג"ח ממשלתי ל-10 שנים בהיקף של 19 מיליארד דולר. התשואה הגבוהה ביותר בה נמכרה האג"ח הייתה 3.99%. השלישית, מכירה של אג"ח ממשלתי בהיקף של 11 מיליארד דולר לפדיון בעוד 30 שנה. שלוש הנפקות אלו הסתכמו ב-65 מיליארד דולר.

כאן, עדיין לא תם פרק ההנפקות. לקראת סוף החודש יתקיימו הנפקות של איגרות חוב ממשלתיות לטווחים של שנתיים , 5 שנים ו-7 שנים. "ככל הנראה, היקפי ההנפקות יהיו גדולים למדי", אומר רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי של מיטב בית השקעות.

כמו כן, בתקופה האחרונה נרשמה עלייה בציפיות השוק לאינפלציה. כך לדוגמא, בעוד שבשלהי 2008 הציפיות האינפלציוניות הצביעו על דפלציה (ירידת מחירים. א.ה), אף לטווח של 5 שנים, לאחרונה אלו התגברו וכעת השוק מצפה לאינפלציה 1.9% לשנה, בכל אחת מ-5 השנים הקרובות. במיטב בית השקעות מסבירים כי "ייתכן כי גם מכאן הגיע לחץ מסוים על איגרות החוב הנומינאליות של ממשלת ארה"ב".

במסע התשואות מעלה, גם איגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת אנגליה ושל צרפת חולפות, לפרקים, על פני הרף הפסיכולוגי של 4% כידוע, גם בשוק איגרות החוב הממשלתי מתקיים, בדומה לשוק המניות, מתאם חזק למדי (ראה לוח בעמוד הבא). קשר זה הוא חזק במיוחד בתוך הגוש (הגיאוגרפי או המטבע). כך לדוגמא, מקדם המתאם בין איגרת החוב של גרמניה ושל צרפת, שתיהן לטווח של 10 שנים, היה ב-90 ימי המסחר האחרונים ברמה של 0.95. כלומר, כמעט קשר לינארי.

אגח צרפת

"יחד עם זאת, הגלובליזציה שהביאה למחזורי עסקים זהים בעולם וההגמוניה של ארה"ב הביאו לידי כך שהמגמה המתרחשת בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב ובמיוחד באג"ח ל-10 שנים משפיעה במידה רבה על איגרות החוב של מדינות אחרות ברחבי העולם", מסביר רון אייכל.

אי לכך, ירידות השערים שאפיינו את ה-UST ל-10 שנים, בחודשים האחרונים, התרחשה גם באיגרות האירופיות. כך, איגרות החוב של צרפת ושל אנגליה חצו השבוע, לפרקים, את רף ה-4%. על כן, בדומה להערכה כי עקום התשואה הממשלתי האמריקני ימשיך במסע מעלה בשנים הקרובות, אנו צפויים לראות מהלכים דומים גם בעקומים של המדינות האירופיות המובילות.

אגח ארצות הברית

מנתונים למשק האמריקני עולה כי הפעילות הכלכלית בחודש מאי הייתה חלשה למדי ואף מצביעה על צפי להמשך היחלשות. כך לדוגמא, מדד מנהלי הרכש, ה-ISM לסקטור היצרני עמד בחודש מאי ברמה של 42.8 נקודות. אמנם, רמה זו עדיפה על פני 40.1 נ"ב שנרשמו בחודש אפריל, אולם כל עוד שהמדד נמוך מ-50 נקודות הדבר מצביע על התכווצות. לפיכך, במיטב צופים כי גם מדד הייצור התעשייתי יתאפיין בחולשה, באופן יחסי, או ביציבות בתקופה הקרובה. נציין כי ב-16/6 יתפרסם מדד הייצור התעשייתי לארה"ב לחודש מאי. זה צפוי לרדת ב-1%, לעומת רמתו בחודש אפריל.

במבט על הפעילות הלא יצרנית בארה"ב, גם שם התמונה היא עדיין של ביקושים חלשים. כך, מדד ה-ISM לפעילות הלא יצרנית בארה"ב הגיע בחודש מאי לרמה של 44.0, לעומת 43.7 בחודש אפריל. עם זאת, גם כאן, רמה הנמוכה מ-50 מעידה על התכווצות בפעילות.

לפיכך, מעריך רון אייכל ממיטב בית השקעות, כי ברבע השני של השנה המשק האמריקני לא צפוי לצמוח וככל הנראה אף להתכווץ. \תחזית השוק היא להתכווצות של 2% (במונחים שנתיים) של המשק האמריקני ברבע השני של השנה, לעומת הרבע הראשון. אגב, קונצנזוס השוק מצביע על צמיחה קלה של 0.5% ברבע השלישי.

צרו איתנו קשר *5988