גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מס שפתיים

במסגרת קביעת תגי מחירים חדשים לעבירות, הגיע גם זמנם של עברייני המס

פחות מחודש חלף מאז קבע ביהמ"ש העליון, בעניינו של שלמה בניזרי, "תג מחיר" חדש לענישה בעבירות השחיתות. "לא די עוד במלל ודברי כיבושין, הגיעה העת לעשות מעשה", פסק העליון, שמאס בפער שבין הרטוריקה החריפה בהכרעות הדין לבין גזרי הדין הרחמניים, שהתחשבו יותר מדי בנסיבותיו האישיות של הנאשם. תופעה זו אינה נחלת עבירות השחיתות בלבד, היא קיימת גם בעבירות המס ואולי אף בצורה חריפה יותר, שכן אלה עבירות נפוצות יותר.

מזה שנים ארוכות שהעליון התווה בפסיקתו רמת ענישה מחמירה בעבירות מס, בניסיון לתת מענה להתפשטותן, היקפן והשפעתן הרעה על הציבור כולו, מתוך תקווה שתהא בכך הרתעה כלפי אחרים. כך נקבע, שיש להעדיף את שיקולי ההרתעה על-פני שיקולי אישיותו של הנאשם, ולפיכך יש לגזור עקרונית מאסר בפועל על עברייני מס "למען יידע העבריין שאין החוטא יוצא נשכר". שופטי הערכאות הנמוכות ציטטו את ההלכות האמורות בכל גזרי הדין, אלא שלא מעט פעמים היה זה מס שפתיים בלבד.

לקרוא לילד בשמו

עד שיבואו שופטי העליון ויקבעו גם כאן "תג מחיר" חדש וברור, שופטי המחוזי ממלאים את מקומם. באחרונה ניתנו מספר פס"ד בביהמ"ש המחוזיים בת"א בחיפה ובירושלים, בהם החמירו ערכאות הערעור את העונשים המקלים שגזרו שופטי השלום על עברייני מס. "בעבירת המס ראוי לקרוא לילד בשמו", כתב השופט רון שפירא מחיפה. "עבירות מס הן גניבה מקופת המדינה, פשוטו כמשמעו. אלה שלהבדיל מכייס הרחוב, חוטף הארנקים או גונב הרכב, הנמנים לעתים על הרובד העני של החברה, מדובר בעבירות המבוצעות בדרך מתוחכמת ע"י בעלי יכולת וממון או בעלי שליטה בתאגידים או בנכסים, הכל במטרה לגנוב כספים מקופת הציבור. עובדות אלו צריכות להיאמר במפורש ולהיזקף לחובת עברייני המס".

שפירא, עודד גרשון וצילה קינן, קיבלו את ערעור המדינה על עונשו של בעל חברה לשחיטת ועיבוד עופות, שבעזרת חשבוניות פיקטיביות בסך 36 מיליון ש', ניכה מס תשומות בסך כ-6 מיליון ש'. הוא הורשע ב-10 עבירות שונות, שהעונש המקסימלי בגינן במצטבר הוא 70 שנות מאסר ו-20 מיליון ש' קנס. העונש שגזרה עליו שופטת השלום דיאנה סלע (שבינתיים קודמה למחוזי בחיפה) היה 6 חודשי עבודות שירות ו-200 אלף ש' קנס. היא הקלה בעונשו נוכח טענתו ששימש "איש קש" של אחר שלא הועמד לדין, וכן שהוא נכה צה"ל הלוקה בבריאותו.

ערכאת הערעור החמירה את עונשו פי-5, ל-30 חודשי מאסר בפועל, והכפילה את סכום הקנס. גם מי שפועל כאיש קש עבור אחר צריך להיענש בחומרה, פסק שפירא, והוסיף ש"מצב בריאותי של עבריין אינו יכול להיחשב כחסינות מפני ענישה", מה גם ש"מצב בריאותי שלא מנע ביצוע עבירה, אינו יכול להוות נימוק להקלה בעונש".

צדקה אינה מצילה מעונש

שופטי המחוזי בת"א דנו בעבירות חמורות יותר. אברהם מולכו ובנו צבי ניהלו פנימייה לבנות ובית-אבות. הם הורשעו בזיוף חשבוניות מס שקיבלו מספקים ע"י שינוי הפרטים בהן. כך ניפחו את הוצאותיהם והעלימו מס בסך כ-9 מיליון שקל. אברהם הורשע, במסגרת הסדר טיעון, ב-29 עבירות לפי פקודת מס הכנסה, 150 עבירות לפי חוק מע"מ ובעבירות על חוק העונשין. צבי הודה והורשע בכ-90 עבירות מס ובשיבוש הליכי משפט (ניסה להשמיד פנקסי חשבונות).

הרטוריקה בה נקטה השופטת זיוה הדסי-הרמן, שבאחרונה מונתה לנשיאת השלום בת"א, הייתה חריפה. "במהלך 6 שנות מס עוברים הנאשמים עבירות רבות באופן שיטתי, בסכומים גבוהים, כשהם עוברים כמעט על כל לאו אפשרי בתחום חוקי המס ואף על הוראות חוק העונשין... מעשים טובים, מעשי צדקה, עזרה לזולת או גמילות חסדים הנעשים ע"י עברייני מס על חשבון משלם המסים, אינם יכולים לשמש נסיבה מקלה". היא גזרה 30 חודשי מאסר על צבי ו-15 חודשים על אברהם, וקנסה כל אחד מהם בקנס מגוחך של 35 אלף שקל.

באמצעות עו"ד דנה נאמן מפרקליטות מיסוי וכלכלה ערערה המדינה על קולת העונש, ואילו הנאשמים ערערו על חומרתו. השופטים עוזי פוגלמן ותחיה שפירא, החליטו "לא בלי התלבטות" ו"לא בלב קל" להותיר את עונש המאסר על כנו, אך הגדיל פי-14 את סכום הקנס ל-500 אלף שקל. שפירא ציינה שהנאשמים "הקדישו חייהם לטיפול ושיקום ילדים במצוקה ובסיכון", אך תהתה "האם סברו כי מעשיהם ייסלחו על רקע עיסוקם, או שמא לא ראו בפעילות עבריינית זו חומרה יתירה".

ראש ההרכב, השופט זאב המר, שידוע כשופט מחמיר, נותר בדעת מיעוט. הוא ביקש להגדיל את המאסר של אברהם מ-18 ל-30 חודש ושל צבי מ-30 ל-42 חודש, וגם זאת רק משום שערכאת הערעור אינה ממצה את העונש, ותוך שציין שמלכתחילה היו ראוי לגזור גם עונשים חמורים מאלה.

לדעתו יש לפרשה מספר היבטים מחמירים. "מדובר בזיוף של מאות ואולי אלפי חשבוניות במשך 6 שנים, בעזות מצח שלא תיאמן ושטרם ראיתי כמותה. הם לא הסתפקו בזיוף 'צנוע' של הוספת אפס או סיפרה אחרת לסכום המקורי של החשבוניות, אלא הגדילו את הסכומים המקוריים פי אלפים רבים".

הוא דחה את טענתם, שמעשיהם אינם חמורים כמו שימוש בחשבוניות פיקטיביות. "זיוף שיטתי ובוטה של חשבוניות", קבע, "חמור לא פחות, אם לא יותר, משימוש בחשבונית פיקטיבית (שלעתים היא כיסוי לא לגיטימי להוצאות אמת). חשבונית מזויפת אינה משקפת מצב עובדתי אמיתי, עסקה אמיתית או פרט אמיתי רלוונטי אחר".

גם בגלל שיבוש המערכת

גם המסר שמשדר המחוזי בירושלים ברור. לפני שבועיים דחו השופטים צבי סגל, משה דרורי ויורם נועם ערעור נאשם שנידון לשנה וחצי מאסר בפועל, בגין הוצאת 9 חשבוניות פיקטיביות בסך כ-5.8 מיליון ש', שהביאו להעלמת מע"מ בסך 837 אלף ש'.

ימים ספורים אחר כך אותו הרכב קיבל את ערעור המדינה על קולת העונש של חברת שיפוצים ובעליה, שבמסגרת הסדר טיעון הודו שמכרו חשבוניות פיקטיביות לגורמים שונים, כשהם מקבלים בתמורה עמלה של 2%-5% מסכום החשבונית. כך למשל, סיפקו חשבוניות בסך כ-7 מיליון שקל לחברת נידר הבורסאית ולאחד מבעליה, נחום רחמין (העומדים לדין בנפרד). בסה"כ מכרו חשבוניות פיקטיביות בסך כ-18.5 מיליון ש', בעזרתן הועלם מע"מ בסך 2.8 מיליון ש'.

גם כאן הרטוריקה בה נקטה שופטת השלום אתי באום-ניקוטרה הייתה מחמירה, והדגישה את מדיניות הענישה בעבירות מס, המורה להחמיר בעבירות של הפצת חשבוניות פיקטיביות, המשבשות את תפקוד מערכות המיסוי ופוגעות בקופה הציבורית משיקולים של גמול והרתעה. אלא שבהתחשב בנסיבות הנאשם, שזו לו מעידתו הראשונה, היא גזרה עליו שנת מאסר בפועל ו-40 אלף ש' קנס.

"ערים אנו לכך שבפסיקת הערכאות הדיוניות קיימים גם גזרי דין פחות מחמירים", ציינו שופטי המחוזי, "אולם לשיטתנו יש מקום לנקוט במדיניות הענישה המחמירה, שהותוותה בפסיקת ביהמ"ש העליון". נוכח "חומרת העבירות ונסיבות ביצוען", הוארך המאסר משנה לשנה וחצי והקנס הוכפל ל-80 אלף שקל.

עוד כתבות

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

מבוי סתום במו"מ: ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה בבנק הפועלים

לטענת ההסתדרות, הרקע לסכסוך הוא מבוי סתום במו"מ על הסכם שכר; חלוקת דיבידנדים בסך מיליארד שקל לבעלי המניות על רקע מכירת המניות בישראכרט, ללא תגמול לעובדים; והליכי התייעלות של ההנהלה, שהרעו את תנאי העובדים ● פועלים: "שלב הדיונים טרם מוצה"

בוריס ג’ונסון/  צילום: רויטרס

לקחי בריטניה: איך נפלו החומה האדומה והחומה הכחולה

בדומה למה שהוא עשה במשאל העם על ברקזיט, בבריטניה חזר המעמד העובד והעדיף ימין קשוח על פני שמאל קיצוני ● זה מה שעשו האמריקאים בבחירות 2016, האם זה מה שהם יעשו ב-2020? ● ומה ישראלים יכולים ללמוד משיטת בחירות ש"מזייפת" את התוצאות לטובת הגדולים?

בניין של קבוצת רכישה / צילום: רפי קוץ

מתי מארגן קבוצת רכישה צריך לשלם מס רכישה?

מכה נוספת למארגני קבוצות רכישה: ועדת ערר קבעה כי מארגן שהחזיק יחידות קרקע ברשותו עד שיימכרו, יצטרך לשלם מס רכישה על מלוא עלות הדירות הגמורות, כמו כל חבר אחר

הייטק גלובלי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

הקטר שעדיין מושך את המשק: יצוא ההייטק עלה ב-12%

יצוא השירותים של ענפי ההייטק ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-7.2 מיליארד דולר ● התחדשה העלייה במספר המשרות הפנויות במשק

צחי נחמיאס / צילום: מירי נחמיאס

מסע הקניות של צחי נחמיאס: מגה אור רוכשת השליטה בארנה גרופ, החזקותיו "על הנייר" שוות 1.2 מיליארד שקל

התמורה תשמש בעיקר להחזר הלוואות שנתן מרכוס וובר לחברת הנדל"ן הכושלת, שבה השקיע כמיליארד שקל - סכום שרובו ירד לטמיון ● מניית מגה אור יותר מהכפילה את ערכה מתחילת 2019

ילדים בטהראן עוטים מסיכות נגד זיהום אוויר / צילום: STR New, רויטרס

זיהום אוויר כבד הביא לסגירת בתי הספר בטהראן

מדובר בזיהום גבוה פי 6 מהמותר עפ"י ארגון הבריאות הבינלאומי

האפיפיור פרנציסקוס / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

שערורייה כספית בוותיקן: כספי תרומות מיוחדות שנועדו לחלשים ונזקקים הופנו לכיסוי הגירעון

רק 10% מכספי קרן "הפרוטות של פטרוס", שמגייסת מדי שנה בחודש יוני כ-55 מיליון דולרים וכפופה ישירות לאפיפיור, שימשו למטרה הייעודית

סקר הסקרים

סקר הסקרים: סער בראשות הליכוד מחליש את המפלגה, אבל מכניס את הבית היהודי לכנסת

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

עופר נמרודי / צילום: פרטי

הכשרת הישוב הנפיקה מניות לראשונה אחרי 30 שנה - והתחילה להרוס את בית מעריב, שיהפוך למגדל יעקב נמרודי

לאחר שהשלימה את השינוי במבנה ההון שלה, גייסה החברה של משפחת נמרודי 162 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של מניות למוסדיים ● לאחר ההנפקה מחזיקה המשפחה בכ-60% מהון המניות של הכשרת הישוב

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

לקראת השבוע בשווקים: סין וארה"ב צפויות לקבוע מועד לחתימה; "הדרך להסכם סחר כולל עדיין רחוקה"

אחרי זינוק של 11% מהשפל באוגוסט, האם הליש"ט תמשיך לזנק על רקע הברקזיט המתקרב? ● הדרמה בשוק הריפו נמשכת ● שלל נתוני מאקרו יפורסמו בעולם, בהם הריבית ביפן והייצור בסין ● בשוק המקומי, בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח ● התחזית השבועית של "גלובס"

מלון פאבליקה / צילום: עודד סמדר, יח"צ

טוכמאייר ורוזן רוכשים מאיסתא את חלקה בבית המלון פאבליקה בהרצליה תמורת 142 מיליון שקל

העסקה, הכוללת מכירת 66.6% מהזכויות במלון, תניב לאיסתא רווח של 38 מיליון שקל ● פאבליקה הוא מלון חדש, הכולל כ-160 חדרים, ושותף בו הקבלן ראובן אלה

אוהד רוזן, שותף מנהל קרן ריאליטי / צילום: יח"צ

קרן ריאליטי רוכשת ב-100 מיליון שקל קרקע לתעשייה בפתח-תקווה

השטח ממוקם באזור התעשייה קריית אריה, וקיים עליו מבנה לאחסנה בשטח בנוי של 4,000 מ"ר וכן מבנה משרדים ● המוכרת: משפחת שטראוס

דוד מחלב, מנכ"ל פוינטר. מחפש הזדמנויות / צילום: רוני שיצר

מה שכח לספר לנו דוד מחלב, מנכ"ל פוינטר לשעבר

מנכ"ל הפעילות הבינלאומית של פוורפליט, דוד מחלב, יעזוב את התפקיד בסוף חודש ינואר ● מחלב יישאר "על הפיירול" של החברה עד יוני 2021 וימשיך ויקבל עד אז שכר והטבות

ליאון אביגד ומטוס של ישראייר. המתווה יחייב אישור של בנק לאומי / צילום: כפיר זיו

נמצא פתרון להקמת מלון בנתב"ג: מלונות בראון וקבוצת אמן יקימו מלון בצמוד לטרמינל 3

מלון "בראון נתב"ג" ייבנה על שטח של 7.5 דונם בצדו המערבי של טרמינל 3 וצפוי לכלול כ-200 חדרים ● ליאון אביגד, מבעלי רשת בראון: "השאיפה היא להקים מלון שלא יהיה 'מלון שדה תעופה' רגיל, ושיהיה שווה להישאר בו"

משה כחלון / צילום: איל יצהר

דווקא בשלהי כהונתו של כחלון "מחיר למשתכן" מציגה שיא במכירת דירות

בליל נתונים ממשלתיים שפורסמו היום מציג שיאי מכירות בתוכנית, קיצור משך הזמן לרכישת דירה ואת ממוצע ההנחות מול דירות "רגילות" • "גלובס" עושה סדר במספרים

בוריס ג'ונסון חוגג את ניצחונו / צילום:  Hannah McKay, רויטרס

ניצחון השמרנים הרגיע את עשירי בריטניה והקפיץ את הליש"ט

המיליארדרים שהפכו את לונדון לביתם מרוצים מהוודאות שחזרה בעקבות הניצחון המוחץ של השמרנים וגם מהסרת האיום של קורבין, שרצה להגדיל את המיסוי על העשירים ● הליש"ט זינקה ב-2.5% בדקות לאחר פרסום המדגם ביום חמישי

גינה ציבורית בחריש / צילום: שלומי יוסף

בדיקת "גלובס": העיר חריש צומחת מהר, אז למה לא כל הדירות נחטפות, ומה הם הפרויקטים החלשים?

היצע הדירות הנרחב בעיר החדשה חריש מסייע לחברות הבונות בה להרחיב את פעילותן, אך בחלק מהמקרים שיווק יחידות הדיור הופך למאתגר ● נתוני המכירות של החברות הציבוריות הבונות בעיר לא מצביעים על קשיים רוחביים, אך כוללים כמה פרויקטים עם היקפי מכירות נמוכים למדי

בנימין נתניהו / צילום: חיים צח לעמ

רה"מ נתניהו השתבח במדיניות הדיור ושיא המחירים נשבר

מדד מחירי הדירות רשם עלייה נוספת של 0.6% נוספים ובסך הכל ב-2.6% בשנה האחרונה, וב-3% מתחילת 2019 ● אפשר להאחז במדד, אבל יעד הורדת מחירי הדירות כבר לא ייושם בממשלה הנוכחית ויותר סביר, שהשיא יוסיף להשבר בחודשים הקרובים ● פרשנות

בוריס ג’ונסון / צילום: רויטרס

הבחירות בבריטניה: 4 מסקנות בעקבות הניצחון המוחץ של ג'ונסון

ההפסד הצורב ביותר של מפלגת הלייבור מאז 1935 מראה שהציבור הבריטי דחה את הרפורמות הקיצוניות שקורבין הציע ● במה שונה ג'ונסון מתאצ'ר, והאם הוא יצליח לשמור על סקוטלנד וצפון אירלנד בממלכה? ● ניתוח "גלובס" לתוצאת הבחירות בבריטניה

שלט חוצות של קמפיין משותף של פרטנר TV ואמזון פריים וידאו / צילום: באדיבות זניט

אמזון רוצה אתכם גם במסך: יוצאת בקמפיין משותף עם פרטנר TV

סלקום לא נותרה אדישה למהלך של המתחרה, והיא מכריזה היום על חתימת הסכם עם אמזון בישראל להפצת אפליקציית אמזון פריים וידאו על גבי ממיר סלקום, ותאפשר גם גישה ישירה מכפתור ייעודי בשלט לתכני אמזון