מכתשים מזהירה: צפויה לסיים את הרבעון השני ברווח קטן

תפריש 15 מ' ד', לפני הטבת מס, בגין הוצאות שנגרמו לה כתוצאה מהפסקת הייצור והשיווק של מוצריה בברזיל ■ תפריש 15 מ' ד' נוספים כמס על דיבידנד בהיקף של כ-300 מ' ד' שבכוונתה למשוך מחברות הקבוצה בחו"ל

חברת מכתשים אגן , המוחזקת בכ-41.5% על ידי כור תעשיות מקבוצת IDB שבשליטת נוחי דנקנר פרסמה הערב (א') הודעה המהווה אזהרת רווח לפיה היא צפויה לסיים את הרבעון השני של 2009 ברווח קטן לאחר ההשפעות החד פעמיות שנגרמו לחברה כתוצאה מהבעיות אליהן נקלעה החברה הבת, מילניה הברזילאית אשר הפסיקה באופן זמני את הייצור והשיווק של פורמולציות שונות של מוצריה עפ"י דרישת הרשויות בברזיל.

נזכיר כי ב-12 ביולי הורו רשויות הבריאות בברזיל למילינה להפסיק לייצר ולמכור 5 פורמולות בשל חריגה מתנאי הרישיון, כאשר המניעה חלה גם ביחס למלאי קיים אצל לקוחות של מילניה. הרשויות בברזיל אסרו על שיווק המוצרים למשך 90 יום וכינו אותם "רעילים במיוחד". בזאת נכלל גם קוטל העשבים "גלייסופט" - המוצר הנמכר ביותר של מכתשים המהווה כ-10% מסך המכירות של החברה בעולם כולו.

כעת מעדכנת מכתשים אגן כי מילינה מנהלת מגעים שוטפים עם הרשויות וכי לבקשת רשות הבריאות המציא משרד החקלאות אישור לפיו השינויים שנערכו ע"י מילניה ברישוי המוצרים שנבדקו מקובלים עליו ועל כן אין מניעה מבחינת משרד החקלאות הברזילאי להמשיך לייצר ולשווק מוצרים אלו.

אף במידה והמגעים שמנהלת מילינה עם רשות הבריאות בברזיל לא יצלחו, הרי שלנוכח פתרונות חלופיים שנקטה בהם החברה לאספקת מרבית הפורמולציות ששיווקן וייצורן הושעה באופן זמני, מעריכה החברה לעת זו, כי השפעת האירועים על מכירות החברה ועל הרווח במחצית השנייה של השנה אינה צפויה להיות מהותית.

כמו כן, בעקבות האמור לעיל, באשר למלאים וסחורה שנמכרה בעבר והוצאות נלוות לטיפול בארועים האמורים, החליטה הנהלת החברה על ביצוע הפרשה חד פעמית, לפני הטבת מס, ברבעון השני של 2009 בסכום של כ-15 מיליון דולר.

בנוסף, הודיעה מכתשים אגן כי בכוונתה להביא לאישור דירקטוריון החברה הצעה למשיכה חד פעמית של רווחים מחברות הקבוצה בחו"ל בהיקף של עד 300 מיליון דולר, במידה ותאושר משיכה זו תחוייב החברה בתוספת מס חד פעמית בסך של כ-15 מיליון דולר (נוספים ל-15 מיליון הדולר שהוגדרו כהפרשה חד פעמית), המהווה כ-5% מאותם 300 מיליון דולר, וזאת עפ"י תיקון 169 לפקודת מס הכנסה המאפשר לחברה בשנת המס 2009 בלבד, לשלם מס בשיעור מופחת של 5% במקום 25% על משיכות דיבידנד מחברות קשורות בחו"ל.

צרו איתנו קשר *5988