רווחי כאל טיפסו ב-29%; ההפרשה לחומ"ס שילשה את עצמה

זאת, בין היתר, בשל גידול של 34% בתיק האשראי החוץ-בנקאי ל-1.96 מיליארד שקל ■ רווחי כאל הסתכמו ב-72 מיליון שקל ברבעון ■ מספר הכרטיסים הפעילים של חברת האשראי עמד בסוף יוני על 1.28 מיליון ■ הריבית הממוצעת למחזיקי כרטיס: 11.7%

רווחי כאל, חברת כרטיסי האשראי שבשליטת בנק דיסקונט (71.2%) והבנק הבינלאומי (28.8%), טיפסו ברבעון השני ב-29% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-72 מיליון שקל. מזה רווח של 53 מיליון שקל מפעילות מימון, עלייה של 36%. התשואה על ההון עצמי, במונחים שנתיים, ירדה ל-32.6% במחצית הראשונה לעומת 42.2% במקבילה.

היקף התשלומים לבנקים של כאל הסתכם ב-71 מיליון שקל, 2 מיליון שקל פחות מהסכום אותו שילמה במחצית המקבילה. מחזור העיסקאות של כאל עמד במחצית השנה הראשונה על 20.28 מיליארד שקל, גבוה ב-1.4% מהמחזור במחצית השנה הראשונה ב-2008. לכאל חברה בת בבעלותה המלאה ("כאל אינטרנשיונל") דרכה היא פועלת בסליקה בינלאומית של אתרי סחר באינטרנט אשר הניבה במחצית השנה הכנסות של 33 מיליון שקל, עלייה של 28%. הכנסות פעילות זו זינקו ב-50% ל-92 מיליון שקל.

חברת האשראי רשמה גידול של 34% בתיק האשראי החוץ-בנקאי ל-1.96 מיליארד שקל. שיעור הריבית הממוצע שגובה כאל על האשראי אותו היא מעמידה ישירות למחזיקי כרטיסי גבוה ועמד ברבעון השני על 11.7% ביוני כולו, לעומת 12.2% לפני שנה. לעסקים העמידה אשראי בריבית ממוצעת של 4% בלבד באותו חודש. לשם השוואה, ריבית הפריים הבנקאית עמדה ביוני על 2% לשנה בלבד, לאחר שהשלימה מאז סוף יוני 2008 ירידה מרמה של 5.25%. המשמעות: כאל רשמה גידול עצום במרווח הפיננסי חרף ירידת הריבית במשק, שרק חלק זניח ממנה גולגל ללקוחות.

היקף ההפרשה לחובות מסופקים שילשה את עצמה במחצית הראשונה ל-39 מיליון שקל, לעומת 13 מיליון שקל בלבד במחצית הראשונה אשתקד. ההפרשה בהיקף זה מגלמת שיעור 1.95% מתיק האשראי של כאל - בהשוואה לההפרשה ממוצעת בשיעור ממוצע רב-שנתי של 0.5%-0.6% מתיק האשראי במערכת הבנקאית. שיעור ההפרשה ביחס לפעילות בכרטיסי האשראי בלבד גבוה אף יותר - 2.6%. יצוין, כי חלק מהגידול בהפרשה לחובות המסופקים נובע מהגידול בתיק האשראי - וההפרשה הכללית הנלווית אליו, מעבר לסף מסויים.

שיעור כה גבוה מגלם את המיתון במשק, ומצביע על גידול בהיקף החובות הבעייתיים גם במגזר הלקוחות הפרטיים - מרביתו של תיק האשראי בכאל, הניתן באמצעות עסקאות אשראי (כמו "קרדיט"), הלוואות וכרטיס האשראי המתגלגל "Active". היקף האשראי לעסקים צמח אף הוא ב-33% בהשוואה שנתית והסתכם בסוף יוני ב-275 מיליון שקל, בין היתר בשל איחוד תוצאותיה של כאל פקטורינג, העוסקת בניכיון חשבוניות.

מספר הכרטיסים של חברת האשראי עמד בסוף יוני על 1.54 מיליון כרטיסים. מספר הכרטיסים הפעילים מתוך הסך הוא 1.28 מיליון - 83.1% מתוכם, ועלייה של 3.6% בהשוואה לרבעון המקביל (35 אלף כרטיסים בשנה). חברת האשראי מדווחת על 413 אלף כרטיסים חוץ-בנקאיים פעילים, עלייה של 12 אלף כרטיסים ממספרם בסוף 2008.

לכאל הון עצמי בהיקף 931 מיליון שקל, עלייה של 16% תוך 6 חודשים. ההון העצמי היווה 11.6% מהמאזן בסוף יוני, לעומת 10.7% בסוף דצמבר האחרון. דירקטוריון החברה אמור לאשר לחברה מדיניות שתביא את כאל ליחס הלימות הון של 15% בסוף השנה, גבוה מהמינימום שידרש בסוף השנה מהמערכת הבנקאית על-ידי המפקח על הבנקים (12%). לפיכך, לא תחלק החברה דיבידנד עד סוף השנה.

בעז צ'צ'יק מנכ"ל החברה, הגיב לדו"חות הכספיים: "התוצאות ברבעון השני הינן בזכות ההערכות הנכונה של החברה למשבר הכלכלי יחד עם קידום הצירים האסטרטגיים שלה. פעילות האשראי החוץ בנקאי והסליקה הבינלאומית, ימשיכו להוות חלק משמעותי מהרווח הנקי של החברה גם בשנים הבאות". צ'צ'יק הוסיף כי "ברבעון הנוכחי אנו רואים גם את ההשפעה של ההתארגנות החדשה באגף העסקי והתרומה שלו לרווח הנקי".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988