גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עם כל הכבוד לכנ"ר

בית המשפט רשאי שלא לקבל את עמדתו ולפסוק בניגוד אליה

ידוע כי הכונס הרשמי הוא "יד ימינו" של בית-משפט של פירוק ושל פשיטת רגל. כל בקשה, המוגשת במסגרת הליכים אלה, מועברת תחילה לתגובת הכונס הרשמי. בדרך כלל, ההחלטה הסופית בבקשה תואמת את עמדתו. ובכל זאת, לא תמיד כך קורה. אף אם לא לעתים מזומנות, יכול ובית המשפט לא יקבל את עמדת הכונס הרשמי ויפסוק בניגוד לה. והרי בית המשפט אינו "חותמת גומי".

לא כך חשבה דגנית פיגון, בערעור שהגישה לבית המשפט העליון, על סירובו של שופט בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, יורם צלקובניק, להעניק לה הפטר מחובותיה, במסגרת הליך פשיטת רגל, בו היא שרויה, היא הלינה על כך, שצלקובניק ראה עצמו מוסמך לפסוק בניגוד לעמדת הכונס הרשמי.

בגיל צעיר מאוד, הסתבכה פיגון בחובות עצומים, בשיעור מיליוני שקלים, בגין ערבויות אישיות, שהיא נתנה לטובת אביה וחברות שהיו בבעלותו. לטענתה, היא ובני משפחתה אולצו, על-ידי האב, לחתום על כתבי הערבות, בלי שידעו אודות קיומם של החובות הכבדים כל כך, ומתוך אמון בדבריו, שלפיהם עסקיו מתנהלים כשורה. בשנת 2001 הוכרזה פיגון פושטת רגל, וחויבה לשלם לקופת הכינוס 1,500 שקלים לחודש.

לפתוח דף חדש

4 שנים לאחר מכן, לאחר שכבר שילמה לקופת הכינוס כ-75 אלף שקלים, והציעה לשלם 25 אלף שקלים נוספים, היא הגישה בקשה למתן צו הפטר מחובה העצום. בבקשתה טענה פיגון, כי בנסיבות העניין, המשך הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים.

כונס הנכסים הרשמי לא התנגד לבקשת ההפטר של פיגון. ובכל זאת, היא נדחתה. כך קרה לאור התנהלותה חסרת תום הלב, לאורך הליכי פשיטת הרגל, אשר במהלכם לא עמדה בתשלומים החודשיים ואף לא הגישה דו"חות שוטפים. בקשה שנייה להפטר, שהגישה פיגון כעבור זמן קצר, נדחתה אף היא, שוב חרף עמדת הכונס הרשמי. עם זאת, נקבע כי בבוא העת יהיה מקום לשקול מתן הפטר, וזאת בתנאי שפיגון תעמיד את כל משאביה הנזילים לטובת קופת פשיטת הרגל, תעשיר את הקופה בסכום משמעותי נוסף, ותמלא, באורח קפדני, את כל החובות, המוטלות עליה בהליך פשיטת הרגל.

פיגון לא הסתפקה בכך וערערה לבית המשפט העליון. פרקליטה, עו"ד זאב אלון הלפטר, טען בערעור, בין היתר, כי לא היה מקום שצלקובניק ידחה את המלצתו של הכונס הרשמי למתן הפטר. הכונס הרשמי תמך בערעור וטען, כי המדובר במקרה מובהק, שבו ניתן להעניק לפיגון הזדמנות לפתוח דף חדש בחייה. הוא הוסיף והודיע, כי פיגון משתפת פעולה עם ההליך, וכי לא נפל בהתנהלותה פגם של חוסר תום-לב.

והנה, חרף הודעה זו, הורה בית המשפט העליון לכונס הרשמי לדווח לו בדבר מצב קופת פשיטת הרגל, כפי שהיה כבר לאחר הגשת הערעור בפניו. מהודעת העדכון התברר, כי מרגע הגשת הערעור, חדלה פיגון לשלם תשלומים כלשהם ולא הגישה דו"חות הכנסות והוצאות. ובכל זאת הודיע הכונס הרשמי, כי היה והיא תתקן את המעוות, הוא לא יחזור בו מהסכמתו להפטר.

השופטת אילה פרוקצ'יה (עמה הסכימו השופטים עדנה ארבל ויוסף אלון) לא ראתה עין בעין עם הכונס הרשמי, ודחתה את הערעור. בראשית, היא הזכירה, שהליכי פשיטת הרגל נועדו להגשים שתי מטרות מרכזיות: האחת - להביא לכינוס נכסי החייב ולחלוקתם בין נושיו, בדרך שוויונית ויעילה. השניה - להניח לחייב תם הלב, שאינו יכול לשלם את חובותיו, לפתוח דף חדש בחייו, על-ידי קבלת צו הפטר מן החובות המעיקים על צווארו. "בין שתי התכליות האמורות שביסוד הליך פשיטת הרגל קיים מתח פנימי מובנה", הוסיפה והזכירה את המובן מאליו.

שהרי מתן הפטר לחייב אינו מתיישב, על נקלה, עם קידום זכות הקניין של הנושים במיצוי אפשרויות הגבייה ממנו. ותפקידו של בית המשפט, הדן במתן צו הפטר מהליכי פשיטת רגל לאזן נכונה בין שתי המגמות הבסיסיות האמורות, וליישב ביניהן, "לעיתים תוך ויתור הדדי על הגשמה מלאה של כל אחת מהן", כך פרוקצ'יה.

תום-לב של החייב

על-פיה, אחד האמצעים החשובים, ליישוב בין המגמות המנוגדות האלה, מתמקד בדרישה לתום-לב של החייב. "כדי לזכות את החייב ב'כרטיס כניסה' להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום לבו. כדי לזכות ב'כרטיס יציאה' מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה", קבעה פרוקצ'יה, והוסיפה: "תכלית ההגנה הניתנת לחייב בהליכי פשיטת רגל נוגעת לחייב שנקלע בתום לב לחובות שאינו מסוגל לפורעם ורק אז 'קיים אינטרס חברתי לאפשר לו, בנסיבות מתאימות, לחזור לפעילות כלכלית נורמלית תוך שמיטת חובותיו'".

היא הזכירה, שתום-לבו של חייב, כשיקול מהותי בהליכי פשיטת רגל, אינו ייחודי לשלב מתן צו ההפטר דווקא. "הוא שזור כחוט שני לאורכם ולרוחבם של כל שלבי ההליכים כולם", הזכירה. כך בנוגע למתן צו כינוס, לעניין ההכרזה על פשיטת רגל, לאישור הסדר נושים, ואף לעניין ביטול הכרזת פשיטת רגל. "בכל שלבי הליכי פשיטת הרגל, מהווה תום הלב של החייב תנאי מהותי לקבלת הסעד המבוקש, והעדר תום לב עלול להביא לא רק לסירוב להיענות למתן הסעד, אלא להוביל גם לביטולו של סעד שכבר ניתן", סיכמה פרוקצ'יה סוגיה זו.

היא ראתה להסב את תשומת הלב לכך, שדרישת תום הלב בהליכי פשיטת רגל, מתמזגת עם דרישה דומה בתחומי השיטה המשפטית כולה. שהרי המדובר באחד מ"עקרונות היסוד של השיטה, הפורש רשתו על כל תחומי המשפט, וניצב כבריח תיכון ביסוד המערכת הנורמטיבית".

פרוקצ'יה ראתה עין בעין עם השופט צלקובניק. התנהלותה של פיגון, במהלך הליכי פשיטת הרגל, נראתה אף בעיניה חסרת תום-לב. ובכל זאת, פרוקצ'יה קבעה, שלו היה מתברר עתה, כי פיגון מילאה בינתיים את כל חיוביה, ולו היו מתמלאים התנאים, שצלקובניק הציב לצורך מתן הפטר בעתיד, אפשר שבית המשפט העליון היה "הולך לקראתה" ושוקל הענקתו לה של הפטר. "אלא שהתקוה כי תרחיש כזה יתממש נכזבה... למרבית הצער התברר, כי מאז הגשת הערעור... הפסיקה המערערת לחלוטין לשלם את התשלומים העיתיים, ופסקה מהגשת דו"חות לכונס". באלה, המצטרפים להתנהלותה הקודמת של פיגון, ראתה פרוקצ'יה שימוש לרעה בהליכי פשיטת הרגל, זלזול ואי-אכפתיות ביחס למצבם של קופת פשיטת הרגל והנושים, וחוסר תום-לב.

אף שאלה הובילו לדחיית ערעורה של פיגון, הותירה לה פרוקצ'יה זיק של תקווה. היא קבעה, כי אם היא תפנים את ההבנה, כי עליה לשנות מדרכה, ותקיים את חובותיה, בהגינות, במשך זמן סביר, הרי היא תוכל לטעון כי הגיעה העת לקבל את בקשתה לצו הפטר (ע"א 6021/06). *

זרוע של המדינה

בפסק הדין, ראתה פרוקצ'יה להתייחס גם למעמדו של תסקיר הכונס הרשמי לצורך צו הפטר. היא קבעה, כי אף שהאחרון הוא "גורם מקצועי, בעל מעמד סטטוטורי בהליכי פשיטת רגל", ואף שהוא "גוף אובייקטיבי, הממלא תפקיד ציבורי על פי דין, והמהווה זרוע של המדינה לצורך פיקוח על הליכי פשיטת רגל המתנהלים ברחבי המדינה", עדיין מעורבותו בבקשות חייבים, המוגשות במסגרת הליכי פשיטת רגל, נושאת אופי מייעץ. חובת ההחלטה הראשונית מוטלת על בית המשפט. כך היא קבעה גם חרף חזקת התקינות, המוחלת על האמור בחוות דעת הכונס הרשמי, להן מוענק משקל נכבד בשיקולי בית המשפט.

"על בית המשפט להפעיל שיקול דעת עצמאי, ולהחליט בבקשה להפטר תוך התייחסות למכלול רחב של שיקולים, ובתוכם גם לעמדת הכונס הרשמי", קבעה פרוקצ'יה. "לעמדת הכונס יש, מטבע הדברים, משקל רב, אך בית המשפט אינו כבול בעמדה זו", הוסיפה.

עוד כתבות

עמיר פרץ מעביר את פטיש יו"ר הכנסת לבני גנץ, היו"ר המיועד / צילום: דוברות הכנסת - עדינה ולמן

הכנסת אישרה הלילה את חקיקת היסוד של תוכנית הסיוע הכלכלית

החקיקה אושרה לאחר הכנסת תיקונים של ועדת הכספים שיעגנו פיקוח של הכנסת על התוכנית ● במסגרת התיקונים נקבע כי שינויים בסעיפי התוכנית הכלכלית בשיעור של 15% ומעלה יחייבו את אישור ועדת הכספים; בנוסף יועבר דיווח חודשי לוועדה על אופן יישום התוכנית

ראש הממשלה נתניהו דורש מהציבור להישאר בבתים / צילום: קובי גדעון, לע"מ

"גלובס" מצטרף לעתירה לגילוי פרוטוקולים של ישיבות הממשלה

העתירה הוגשה לבג"ץ כבקשת הצטרפות לעתירות "הארץ", ומטרתה לפעול לגילוי פרוטוקולים של ישיבות הממשלה בהן דנו בנושא ההתמודדות עם הקורונה ● "כשהמידע מוסתר ואינו גלוי, אין ביכולתם של המבקשים למלא את תפקידם בדמוקרטיה – לבחון את ההחלטות ואת דרך קבלתן"

סניף של סופר פארם / צילום: בר אל, גלובס

אפקט הקורונה: סופר-פארם סוגרת זמנית 9 סניפים

זאת על רקע ירידה משמעותית בפעילות באותם סניפים, כשבחברה העדיפו לנייד את כוח-האדם לטובת חנויות עמוסות ופעילות האונליין ● גם היצע המוצרים בסניפים ישתנה, לאור ירידה בביקוש למוצרי קוסמטיקה ולייף סטייל ועלייה בביקוש למוצרי הפעלות לילדים

בורסות אירופה / צילום: Associated Press

ראלי ענק בוול סטריט: הדאו ג'ונס זינק ב-7.7%, מדד הנאסד"ק זינק ב-7.3%

בבית הלבן מדברים על פוטנציאל להתייצבות בהתפשטות המגפה; האטה בספרד, באיטליה ובגרמניה ● נדחתה הפגישה בין מדינות אופ"ק לבעלות בריתן, הנפט איבד גובה ● הזהב זינק ב-3% ● מניית בואינג המריאה בכ-19%

שוטר במעבר הגבול הסגור בין דנמרק לגרמניה / צילום: Ritzau Scanpix, רויטרס

אחרי שהצליחו לשטח את העקומה, דנמרק ואוסטריה יוצאות לקרב על חזרה לשגרה

בחלק ממדינות אירופה כבר מתחילים לדבר על הדרך לצאת מהמשבר ובאוסטריה ובדנמרק אפילו קבעו תאריך - 14 באפריל ● בדנמרק מדברים על "חזרה איטית" לשגרה מהשבוע הבא ● נראה כי המדינות שהצליחו "לשטח את העקומה" כבר עומדות בפני לחץ עסקי וציבורי לפתוח מחדש את המשק

ראש הממשלה נתניהו מחמיר את ההנחיות לציבור בצל איום הקורונה על ישראל / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

נתניהו: "ממחר ועד שישי סגר מלא. אחרי חג פסח הקלה הדרגתית במגבלות"

ראש הממשלה הודיע הערב כי החל ממחר ב-16:00 ועד יום שישי בשעה 7:00 בבוקר ישראל נכנסת לסגר מלא, ובליל הסדר אסור יהיה לצאת מהבית בכלל החל מ-18:00 ועד למחרת ● "אנחנו נאכוף את הסגר בנחישות"

בורסת דרום קוריאה / צילום: Ahn Young-joon, Associated Press

הראלי נמשך: עליות של עד 4.2% בבורסות אירופה

מדד הדאקס הגרמני מוביל את העליות באירופה, המשך לעליות החדות אתמול ● עליות של יותר מ-2% במסחר בחוזים על מדדי ניו יורק

רחבת כיכר טרוקדרו כשברקע מגדל אייפל המפורסם עומדת ריקה מאדם / צילום: hibault Camus, Associated Press

דעה: איך יוצאים ממשבר של פעם במאה?

מגפת הקורונה זה לא משבר רגיל, 2008 זה "משחק ילדים" לעומתו ● משבר כה חמור מצריך גם פתרון שנוקטים פעם ב-500 שנה ● הגיע הזמן שהמיליארדרים יפעלו כמו ב-1907, יכניסו את היד לכיס וירגיעו את השווקים

המשטרה סוגרת את הרחוב הראשי ז'בוטינסקי בכניסה לבני ברק בדרך להטלת סגר על העיר על פי הוראות הממשלה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

הממשלה אישרה את החמרת הסגר מהערב ב-19:00; צו משרד הבריאות אוסר על יציאה מהבית ללא מסכה

ממחר ב-15:00 ועד מחרתיים ב-7:00, לא ניתן יהיה לצאת מן הבית לצורך הצטיידות במזון ● מספר מקרי הקורונה בארץ עומד על 9,006; מספר המתים - 60 ● הלימודים בחינוך המיוחד יחזרו אחרי פסח

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הכסף בחשבון: 122 אלף מהעסקים שנמצאו זכאים למענק מהמדינה כבר קיבלו אותו

רשות המסים העבירה ביומיים האחרונים כחצי מיליארד שקל לזכאים למענק מהמדינה; המענק הממוצע עומד על כ-4,000 שקל ● אתמול אחה"צ, שלחה רשות המסים הודעות סמס לעשרות אלפי עסקים שזוהו כפוטנציאליים לקבלת המענק וטרם הגישו בקשה

השופט שמואל מלמד / צילום: יוסי זמיר

תקלה קיצונית: נאשם נשפט ונגזר דינו - בתיק של נאשם אחר

התקלה התגלתה כשהנאשם ביקש לקבוע מועד לדיון להקראת האישום - וגילה לתדהמתו כי כבר הורשע, ועונשו נגזר ● השופט בתגובה לתלונה: "אין לי כלים לחקור מי הוא שנשפט לפניי" ● נציב התלונות אורי שהם קבע כי האשם למחדל איננו רובץ לפתחו של השופט, וסגר את התלונה נגדו

דוד אמסלם / צילום: יצחק הררי דוברות הכנסת

על רקע המשבר: ערבויות חברות התקשורת הופחתו בעשרות אחוזים

המטרה: פינוי משאבים לטובת השקעה בתשתיות ומתוך הכרה בפגיעה שהחברות צפויות לחוות בשל משבר הקורונה

מנכ"ל גלאסבוקס, ירון מורגנשטרן / אילוסטרציה: גלאסבוקס

גלאסבוקס גייסה 40 מיליון דולר כדי להקליט את המסך שלכם

החברה מפתחת ומשווקת פלטפורמה טכנולוגית לניתוח ושיפור חוויית משתמש, ע"י תיעוד המסך של המשתמשים וכל האינטראקציות שלהם באפליקציות ובאתרים של לקוחות החברה

מטאנס שחאדה, הרשימה המשותפת / צילום: אתר הכנסת

"50% מהעובדים הערבים הם עדיין שכירים שעובדים מחוץ ליישובים שלהם". האמנם?

האם שכירים ערבים מתקשים יותר להגיע לעבודה בזמן הסגר? הנתונים מראים שכולם באותה סירה

קובי חזן. / צלם: אורן קאן

זמן להשקיע ? "אני ממליץ למי שנמצא על הגדר לרדת ממנה"

קובי חזן, המנהל את קרן הגידור אמידה, מעריך כי בנקודת הזמן הזו כדאי לחזור להשקיע במניות, "אבל חייבים לעשות את זה בצורה סלקטיבית" ● באיזה מגזרים לדעתו כדאי להתמקד ?

מיצג מחאה במרכז תל אביב – "שולחן הסדר הנטוש" / צילום: מטה המאבק להצלת עולם התרבות, האירועים והמופעים

שולחן הסדר הנטוש: מיצג מחאה הוקם במרכז תל אביב כנגד מצבם הקשה של העצמאים בישראל

המיצג היה באורך של עשרות מטרים ולאורכו מוקמו 100 כיסאות ריקים המיצגים את הענפים השונים של העצמאים אשר ננטשו ערב חג הפסח ע"י ממשלת ישראל

אייל מליס, יורם שגיא, אייל דרור, יוני שסטוביץ / צילום: יוסי זמיר, יונתן בלום, סיון פרג', יח"צ

יצרניות המזון בונות כביש עוקף לרשתות, והוא כאן כדי להישאר

הציבור ממעט ביציאה לחנויות, וזמני המשלוח מרשתות השיווק ארוכים וממושכים - ומתקרבים לשלושה שבועות ● המציאות הנוכחית ניפצה את המחסום שהיה לחברות המזון הגדולות בשל יחסיהן עם הקמעונאיות, והן מנסות עתה להגיע ישירות לצרכן

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

עליות חדות בבורסה: מדד ת"א 90 מזנק ב-4.5%, פתאל החזקות מזנקת ב-24%

מדד ת"א 35 מזנק ב-2.6%, מדד הבנקים מנתר ב-2.8% ● החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מנתרים בהמשך לזינוק אתמול

מיכאל בירנהק / צילום: איל יצהר, גלובס

“ה'ביטחוניזציה' של משבר הקורונה היא תקדים מסוכן. לא הצבא צריך לנהל אותו"

פרופ' מיכאל בירנהק, מומחה לדיני פרטיות, מתריע מפני הצעדים שעושה המדינה באמצעות גופי הביטחון כדי לאסוף מידע על אזרחי ישראל: "משבר אזרחי צריך להיות מנוהל ומפוקח באמצעות כלים אזרחיים וע"י גורמים אזרחיים" ● מזהיר גם מ"תקדימים שיישארו ביום שאחרי"

בוב סוואן,/ צילום: רויטרס

אינטל מוכרת חטיבה שמעסיקה בישראל 200-300 עובדים

החטיבה, שמתעסקת בשבבים למוצרים ביתיים, נמכרת תמורת 150 מיליון דולר ● לרוכשת מקסליניאר היה מרכז פיתוח בישראל אך החברה פיטרה את כל העובדים, מלבד עובדים בודדים