כל הסוגים והמינים של קרנות הנאמנות

מה ההבדל בין קרן נאמנות סגורה לקרן פתוחה, כיצד משלמים מס על רווח מקרנות הנאמנות ואילו עוד סוגים של קרנות קיימים

בשבוע שעבר ראינו מהי קרן נאמנות, ולמדנו שהיא מהווה כלי השקעה בשוק ההון עבור ציבור המשקיעים. קיימים הרבה סוגים של קרנות נאמנות, והשבוע נראה שלוש קטגוריות שמבדילות בין קרן נאמנות אחת לשנייה. ראשית, נסווג את הקרנות לפי מספר היחידות שהן מנפיקות, שנית, נסווג את הקרנות לפי מעמדן לצורך מיסוי, ולבסוף נסווג את הקרנות לפי מדיניות חלוקת הרווחים שלהן.

א. כמה יחידות השתתפות יש לקרן:

קרן נאמנות מנפיקה יחידות השתתפות (יחידה היא החלק המינימלי המתקבל מחלוקת נכסי הקרן ליחידות לפי הסכם הנאמנות), וישנם שני סוגים של קרנות שמסווגות לפי מספר יחידות ההשתתפות בהן.

1. קרן נאמנות פתוחה (Open End Mutual Fund) -

קרן שמנפיקה מספר בלתי מוגבל של יחידות השתתפות, לפי דרישת הציבור, והן ניתנות לפדיון בכל עת.

2. קרן נאמנות סגורה (Closed End Mutual Fund) -

קרן שמנפיקה מספר מוגבל של יחידות השתתפות, ואינה מנפיקה יחידות השתתפות חדשות. קרן נאמנות סגורה גם אינה ניתנת לפדיון שוטף, אלא רק במועד פירוק הקרן.

מה קיים בארץ ומה מתאים למי:

בשל מגבלותיה, קרן סגורה מתאימה להשקעה משותפת בנכסים בעלי נזילות נמוכה יחסית, כמו נדל"ן או מחקר ופיתוח. קרן כזו תתקשה לפעול ביעילות אם תצטרך לממש נכסים באופן מיידי לפי דרישת ציבור המשקיעים או כאשר היא תוצף באמצעים נזילים תוך זמן קצר, עקב החלטת הציבור לרכוש יחידות השתתפות נוספות. לכן, לא מאפשרת קרן שכזו להנפיק יחידות השתתפות חדשות.

רוב קרנות הנאמנות הפועלות בארץ הן קרנות פתוחות.

ב. איך משלמים מס על השקעה בקרן:

החוק הישראלי רואה בקרנות הנאמנות מוסדות ביניים הפועלים בשם המשקיעים ועבורם, ולכן רווחיהן הם רווחי המשקיעים הבודדים.

לקרן נאמנות אין ישות משפטית נפרדת, ולכן הכלל המנחה את שלטונות המס הוא שהמשקיע בקרנות לא ישלם יותר מס או פחות מס מאשר היה עליו לשלם, אילו השקיע ישירות בנכסים הפיננסיים הכלולים בקרן.

על פי הכלל הזה, קיימים שני סוגי קרנות נאמנות: קרן חייבת וקרן פטורה.

1. קרן חייבת -

קרן נאמנות שחייבת לשלם מס בגין ניירות ערך שמוחזקים בה, לפי שיעורי המס הקבועים בחוק. הקרן משלמת את המס ישירות לשלטונות המס, וכתוצאה מכך רווח ההון הנוצר בעת פדיון היחידה פטור ממס רווחי הון, וכך הדבר גם לגבי תשלומי דיבידנד.

במילים אחרות, כאשר מחזיק היחידה יפדה את הקרן או כאשר הקרן תחלק רווחים (דיבידנד), לא ייגבה מהמשקיע תשלום מס נוסף משום שהקרן כבר ניכתה עבורו את המסים.

מאפייני ההשקעה בקרן חייבת:

* מחזיק היחידות אינו חשוף למיסוי.

* שיעורי המיסוי של הקרן שווים לחלוטין לשיעורי המיסוי של הלקוח הפרטי.

* ניתן לקבל את התשואה נטו של הקרן, בניכוי מס.

2. קרן פטורה -

קרן שאינה משלמת מס על הכנסותיה, ולכן רווחי הון ריאליים של הלקוח הפרטי יחויבו במס. במילים אחרות, כאשר מחזיק היחידות בקרן פודה אותן ונותר לו רווח הון ריאלי, או כאשר הקרן מחלקת את רווחיה (דיבידנד) הלקוח הפרטי ישלם מס בשיעור של 25%.

מאפייני ההשקעה בקרן פטורה:

* מחזיק היחידות חשוף למיסוי.

* שיעורי המיסוי על היחיד המחזיק ביחידות גבוהים מאלו שהיה משלם בקרנות אחרות ובפעילות ישירה בשוק ההון, חוץ מאשר במקרה של קנייה ומכירה של ניירות ערך זרים.

מה קורה במקרה של הפסד:

בקרן נאמנות חייבת, אם נוצר הפסד הון בעת הפדיון, אין אפשרות לבצע קיזוז עם רווח הון שנוצר בניירות ערך אחרים. לעומת זאת, הפסד הון בקרן נאמנות פטורה ניתן לניצול כנגד מס על רווחי הון ממכירת ניירות ערך סחירים ישראליים או מפדיון של יחידות בקרנות נאמנות פטורות.

ג. איך מחלקים את הרווחים

ניתן להבחין בין קרנות נאמנות גם לפי מדיניות חלוקת הרווחים שלהן.

1. קרן צוברת -

קרן נאמנות שצוברת את רווחיה ואינה מחלקת אותם כדיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות. ברוב המקרים, קרן כזו משקיעה מחדש את הרווחים לפי מדיניות ההשקעה של הקרן, שכן המטרה העיקרית היא להביא לגידול בשווי נכסי הקרן, ולפיכך לגידול ערך היחידות.

במקרה כזה, הרווח של המשקיעים בקרן צוברת נובע רק מההפרש בין המחיר לפיו רכשו את היחידות לבין המחיר בו ימכרו אותן. רוב קרנות הנאמנות בארץ הן קרנות צוברות.

2. קרן בלתי צוברת (קרן מחלקת) -

קרן נאמנות שמשלמת לבעלי יחידותיה את רווחיה בצורת דיבידנד במזומן באופן יחסי לערך הנקוב של יחידות ההשתתפות.

תנאי הסכם הנאמנות של קרן מסוג זה יכולים לקבוע כי הדיבידנד השנתי יחולק בתשלום אחד או בכמה תשלומים לאורך השנה. לכן, בעל יחידות בקרן נאמנות בלתי צוברת נהנה הן מחלוקת דיבידנד והן מהרווח שמתבטא בהפרש בין מחיר הקנייה למחיר המכירה של היחידות. *

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988