היועמ"ש החדש יחווה דעה בייצוגיות נגד הבנקים עקב רפורמת בכר

ביהמ"ש הזמין את היועמ"ש וינשטיין להתייצב בדיון המאוחד ב-9 תביעות ייצוגיות בסך 6.5 מיליארד שקל שהוגשו נגד הבנקים, בדרישה להשיב את מיליארדי השקלים שקיבלו ממכירת הניהול בקופות הגמל ובקרנות הנאמנות

בית המשפט המחוזי בירושלים הזמין את היועץ המשפטי לממשלה החדש, יהודה וינשטיין, להתייצב בדיון המאוחד ב-9 תביעות ייצוגיות בסך 6.5 מיליארד שקל שהוגשו נגד הבנקים, בדרישה להשיב את מיליארדי השקלים שקיבלו ממכירת השליטה והניהול בקופות הגמל ובקרנות הנאמנות, ויחלקו אותם בין עמיתי הקופות וחברי הקרנות.

ההחלטה בבקשת אישור התביעות כייצוגיות, קבע השופט יצחק ענבר, "עשויה להשליך על זכויות כלל העמיתים ובעלי היחידות בקופות ובקרנות, מחד גיסא, ונוכח הטענה בדבר אישורו של הממונה על שוק ההון והביטוח להסכמי המכר, וזאת ביודעו כי ההסכמים כוללים מרכיבי תמורה שיגיעו למוכרים, מאידך גיסא, עשוי להיות עניין בקבלת עמדתו של היועץ".

כזכור, בעקבות רפורמת בכר הועבר ניהול קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהמנהלים מטעם הבנקים אל חברות הביטוח וחברות מנהלות, תוך שהבנקים מקבלים מיליארדי שקלים. סכום התמורה שהבנק קיבל נקבע, בין היתר, לפי היקף הנכסים שהשליטה בהם, ניהולם, והנאמנות עליהם הועברה למנהלים החדשים.

בתביעות נטען, בין היתר, כי כשם שהפסדי קופות הגמל נזקפים לחובת העמיתים ולא לבנקים - כך רווחי הקופות שייכים לעמיתים.

הבנקים טענו להיעדר עילה, שכן הם היו רשאים למכור את הקופות והקרנות לצד שלישי ולהותיר את פירות הממכר בידם, כאשר ההסכמים אף אושרו על-ידי הרגולטור (הממונה על שוק ההון באוצר), שידע כי התמורה לא תגיע לעמיתי הקופות.

הן התובעים והן הבנקים לא התנגדו להצעת השופט ענבר כי היועץ המשפטי יודיע בתוך 45 יום אם ברצונו להתייצב בהליך ולהשמיע את עמדתו.

בדיון אף הוסכם כי אל עוה"ד מוטי דותן וגד ירדני, שייצגו את התובעים, יצטרפו עוה"ד ארנון גרפי ואיתן ארז. (ת"א 2309/08).

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988