אינטרקולוני: המשקיעים הכריעו בעד הסדר החוב ברוב גדול

הסדר החוב כולל המרת חוב של כ-132 מיליון שקל תמורת 90% ממניות החברה ■ ורדה בורשטיין, בעלת השליטה, לא הצליחה למנוע את אישור ההסדר ■ את 9 החודשים הראשונים של 2009 סיימה בהפסד של כ-82 מיליון שקל

מחזיקי האג"ח בחברת אינטרקולוני (לשעבר אמריקן קולוני), הכריעו היום בעד הסדר החוב שהוצע להם לפיו ימירו חוב של כ-132 מיליון שקל תמורת 90% ממניות החברה. חברת הייעוץ, פועלים סהר, המליץ למוסדיים לאשר את הסדר החוב.

חברת הנדל"ן הקטנה שנסחרה בשיאה בשנת 2007 לפי שווי של כ-450 מיליון שקל, נקלעה למשבר קשה בעקבות מסע של רכישת קרקעות. נכון לדוחות הכספיים האחרונים היא מפגרת בפירעון התחייבויות בהיקף של כ-5 מיליון אירו לבנקים, והחסירה תשלום של כ-16 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. ביולי האחרון דרש בנק הפועלים לחלט ערבויות שהעמיד לחברה בהיקף של כ-10 מיליון דולר, בגין פרויקט "מתחם עדן" בירושלים, אך הנושא נמצא בדיונים משפטים.

את תשעת החודשים הראשונים של 2009 סיימה בהפסד של כ-82 מיליון שקל, ועם גירעון של 58 מיליון שקל בהון העצמי וגירעון בהון החוזר של 193 מיליון שקל. היקף ההתחייבויות שלה עמד על 333 מיליון שקל, ומנגד בקופתה נותרו 18 מיליון שקל בלבד. רואי החשבון שלה צירפו לדוחותיה הערת "עסק חי", המשקפת חשש להישרדותה.

אינטרקולוני גייסה אג"ח בהיקף של כ-160 מיליון שקל באמצעות שתי סדרות לא מדורגות וכמעט ללא שעבודים: סדרה א' בהיקף 84.4 מיליון שקל וסדרה ב' בהיקף של 75.6 מיליון שקל. בהסדר כל אג"ח ב' תומר למניות וכל אג"ח א' תומר למניות למעט 30 מיליון שקל (האג"ח סטרייט החדשה תהיה אג"ח להמרה). בנוסף מוקצות אופציות למחזיקי האג"ח ולבעלי המניות הנוכחיים. כל נכסי החברה ישועבדו לטובת מחזיקי אג"ח א'".

נכסי אינטרקולוני היום הם: מתחם ליבר ברחוב פינס בנווה-צדק, פרויקט עדן (עסקת קומבינציה) בירושלים, שני פרויקטים בהונגריה (EDE ו-SKAF) ושלושה ברומניה. כל הפרויקטים של החברה הם בתחום של נדל"ן למגורים.

במקביל, נזכיר כי ורדה בורשטיין. אשת העסקים העמידה בנובמבר 2008 הלוואה בסך 11.5 מיליון שקל לרועי לוסטרניק, מבעלי השליטה בחברה לשעבר, שבתמורה שיעבד את מלוא אחזקותיו בחברה לטובתה. בנוסף, ניתנה לבורשטיין אופציה לרכישת מניותיו של לוסטרניק תמורת 32 מיליון שקל, מחיר ששיקף לחברה שווי שוק של 75 מיליון שקל. בין בורשטיין ולוסטרניק פרץ סכסוך ובנובמבר 2009 הוסכם ביניהם שמניות לוסטרניק יועברו לידי בורשטיין תמורת 1.5 מיליון שקל נוספים וויתור על החזר ההלוואה. כיום מחזיקה בורשטיין ב-43% ממניות אינטרקולוני, וגבריאל מחזיק ב-42%. בורשטיין התנגדה להסדר החוב.

צרו איתנו קשר *5988