בעלי האג"ח של אינטרקולוני נפרדו רשמית מ-132 מיליון שקל

אישרו הסדר לפיו יקבלו 90% ממניות חברת הנדל"ן כנגד הוויתור על החוב ■ במסגרת ההסדר, תומר סדרה ב' למניות וכך גם סדרה א', למעט 30 מ' ש'

מחזיקי האג"ח בחברת אינטרקולוני (לשעבר אמריקן קולוני), הכריעו היום בעד הסדר החוב שהוצע להם, במסגרתו ימירו חוב של כ-132 מיליון שקל תמורת 90% ממניות החברה. בית ההשקעות פועלים סהר המליץ למוסדיים לתמוך בהסדר החוב.

חברת הנדל"ן הקטנה שנסחרה לפני פחות משלוש שנים לפי שווי של כ-450 מיליון שקל, נקלעה למשבר קשה שורת רכישות של קרקעות במזרח אירופה. נכון לדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה, היא מפגרת בפירעון התחייבויות בהיקף של כ-5 מיליון אירו לבנקים, והחסירה תשלום של כ-16 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. ביולי האחרון דרש בנק הפועלים לחלט ערבויות שהעמיד לחברה, בהיקף של כ-10 מיליון דולר, בגין פרויקט "מתחם עדן" בירושלים.

את תשעת החודשים הראשונים של 2009 סיימה אינטרקולוני בהפסד של כ-82 מיליון שקל, ונוצר לה גירעון של 58 מיליון שקל בהון העצמי ושל 193 מיליון שקל בהון החוזר. היקף ההתחייבויות הסתכם אז ב-333 מיליון שקל, ומנגד בקופתה נותרו 18 מיליון שקל בלבד. רואי החשבון של החברה צירפו לדוחותיה הערת "עסק חי".

הנכסים ישועבדו לטובת אג"ח א'

אינטרקולוני גייסה אג"ח בהיקף של כ-160 מיליון שקל באמצעות שתי סדרות לא מדורגות וכמעט ללא שעבודים: סדרה א' בהיקף 84.4 מיליון שקל, וסדרה ב' בהיקף של 75.6 מיליון שקל. על פי תנאי ההסדר, כל סדרה ב' תומר למניות וכל סדרה א' תומר למניות, למעט 30 מיליון שקל. בנוסף, מוקצות אופציות למחזיקי האג"ח ולבעלי המניות הנוכחיים. כל נכסי החברה ישועבדו לטובת מחזיקי אג"ח א'.

נכסי אינטרקולוני כיום הם: מתחם ליבר בנווה צדק בת"א, פרויקט עדן (עסקת קומבינציה) בירושלים, שני פרויקטים בהונגריה ושלושה ברומניה. כל הפרויקטים הם בתחום הנדל"ן למגורים. במקביל, מתנהל מהלך משפטי של החברה מול ורדה בורשטיין, בעלת מניות באינטרקולוני שהתנגדה להסדר החוב. אשת העסקים העמידה הלוואה בסך 11.5 מיליון שקל לרועי לוסטרניק, אחד ממבעלי השליטה בחברה (לצד משה גבריאל), שבתמורה שעבד את מלוא אחזקותיו בחברה לטובתה.

בעקבות סכסוך בין השניים, הוסכם ביניהם בנובמבר 2009 כי מניות לוסטרניק יועברו לידי בורשטיין תמורת 1.5 מיליון שקל נוספים וויתור על החזר ההלוואה. כיום מחזיקה בורשטיין ב-43% ממניות אינטרקולוני, וגבריאל, המכהן כמנכ"ל, מחזיק ב-42%.

צרו איתנו קשר *5988