לומניס חזרה ב-2009 לרווח של 4 מיליון דולר

הכנסות החברה ירדו בכ-12% לכ-226 מיליון דולר ■ חברה עברה לרווחיות תפעולית בסך 7.3 מיליון דולר

חברת לומניס, הפועלת בתחום הלייזרים הרפואיים, מפרסמת היום דו"חות כספיים לסיכום שנת 2009. לומניס סיימה את השנה עם רווח נקי מתואם בסך של כ-4 מיליון דולר, לעומת הפסד בסך 21.4 מיליון דולר בשנת 2008.

על בסיס Non-GAAP, הרווח תפעולי בשנה זו הסתכם ל-7.3 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 20.8 מיליון דולר שנה קודם לכן.

על בסיס GAAP, הרווח התפעולי הגיע בשנת 2009 ל-1.7 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-48 מיליון דולר בשנת 2008. על בסיס זה, הרווח הנקי הסתכם ב-2.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 44.2 מיליון דולר בשנה הקודמת.

הכנסות החברה ירדו בכ-12% לכ-226 מיליון דולר, בהשוואה ל-256.5 מיליון דולר בשנת 2008. החברה מעריכה, כי בכמה מתחומי הפעילות שלה הגדילה החברה את נתח השוק שלה.

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2009 בכ-18 מיליון דולר. ממאזנה של החברה עולה כי נכון לסוף השנה, היו בקופתה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 41.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-20.4 מיליון דולר בסוף 2008.

דב עופר, מנכ"ל לומניס, מסר: "שנת 2009 היוותה ציון דרך עבור לומניס, עם שיפור ניכר בתוצאות העסקיות, וזאת למרות המשבר בשווקים. אנו מאמינים, כי הפיזור הגיאוגרפי ומגוון המוצרים שלנו, בשילוב עם מיקוד בליבת העסקים, הובילו אותנו לתוצאות הטובות, המתבטאות, בין היתר, בהגדלת נתח השוק שלנו בתחומי הליבה שלנו, בחזרתנו לרווחיות ובתזרים המזומנים החיובי. בנוסף, הצגנו מוצרים חדשים בכל אחד מתחומי הפעילות שלנו תוך שייצרנו בסיס להמשך צמיחה של החברה".

צרו איתנו קשר *5988