דו"ח חזק לאלוני חץ: ה-FFO גדל ב-21% ל-52 מיליון שקל

הרווח הנקי ברבעון המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 118 מיליון שקל, לעומת כ-42 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 181%

חברת הנדל"ן המניב אלוני חץ , הנמצאת בשליטה ובניהול של נתן חץ, הציגה הבוקר (א') תוצאות חזקות לרבעון הראשון של השנה.

הכנסות אלוני חץ ברבעון הסתכמו בכ- 160 מיליון שקל, לעומת כ-128 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הקבוצה מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה אשר הסתכמו בכ- 102 מיליון שקל, גידול של כ- 25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 118 מיליון שקל, לעומת כ-42 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 181%. יצוין כי ברבעון זה, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, חברות הבנות בקבוצה לא ביצעו שיערוכים בגין נדל"ן להשקעה.

ה-FFO ברבעון הסתכם בכ-52 מיליון שקל לעומת כ-43 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמשכת ברבעון הסתכם בכ- 28 מיליון שקל לעומת כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו כ-2.35 מיליארד שקל, המשקף הון עצמי של 19.9 שקל למניה, לעומת כ- 2.27 מיליארד שקל, המשקף הון עצמי של 19.3 שקל למניה בתום שנת 2009.

בחודש מרץ עדכנה החברה את מדיניות חלוקת הדיבידנד השנתי שלה לשנת 2010 ואישרה דיבידנד שנתי מינימאלי של 64 אגורות למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים של 16 אגורות למנייה בתום כל רבעון קלנדארי בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון, בהתחשב בשיקולים העסקיים. בהתאם לכך, בחודש אפריל 2010 שילמה החברה דיבידנד בסך של כ-19 מיליון שקל לרבעון הראשון.

כמו כן, במועד פרסום דוח זה, הוכרז על חלוקת דיבידנד לרבעון השני של שנת 2010 בסך 16 אגורות למניה (כ- 19 מיליון שקל) אשר ישולם בחודש יוני 2010.

נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ, אמר עם פרסום התוצאות כי "חברות הבנות בקבוצה, אמות, PSP ו-FCR, ממשיכות להציג צמיחה עקבית גם ברבעון זה. האסטרטגיה העסקית לפיה אנו מתמקדים בנכסים מניבים בשווקים מערביים ממשיכה להוכיח את עצמה. כפועל יוצא מהפעילות בשווקים יציבים אלו, החברה חשופה לשינויים בשערי החליפין של המטבעות השונים ובעיקר הפרנק השוויצרי והדולר הקנדי".

"לחברה ולחברות הבנות בקבוצה אין חשיפה ישירה לאירו, אך בתנאי אי הוודאות השוררים בגוש היורו, בכלל קשה לאמוד את היקף השלכותיו הכלכליות של המשבר האירופאי. החברה ממשיכים לשמור על איתנותה הפיננסית. במהלך הרבעון המשכנו להקטין את שיעור המינוף ונכון לסוף הרבעון הוא עמד על כ- 48.6%. נכון ליום פרסום הדוחות לחברה מזומנים וקווי אשראי מאושרים ובלתי מנוצלים בהיקף של כ- 1.1 מיליארד שקל."

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988