גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הקם להימלט השכם להורגו

המוחים על עונש השוטר שירה והרג גנב רכב, מזמינים שוטרים לחרוג מהוראות פתיחה באש

קשה לשכוח את הביקורת העזה שהוטחה בנשיאו הקודם של בית המשפט העליון, אהרן ברק, על האקטיביזם השיפוטי שאפיין את פסקי הדין שיצאו תחת ידיו. היו שטענו כי כל אימת שברק לא היה שבע-רצון מחוק כזה או אחר, או כאשר הוא סבר כי החוק אינו מספק מענה הולם למצב כלשהו - הוא ראה לעצמו סמכות "לחוקק" בפסק דינו הסדר חדש, ראוי יותר בעיניו.

קשה לשכוח את הביקורת העזה שהוטחה בברק גם בעקבות כינונה של "הלכת אפרופים". הלכה זו ביטאה את נטייתו לייחס לשופט יכולות-על, עד כי הוא יידע - לעתים טוב מן הצדדים לחוזה - למה הם התכוונו, מה הם ביקשו להסדיר וכיצד. לא אחת הביע ברק תקווה שבמהרה בימיו יהא בידו להרחיב את אותה ההלכה גם לעבר פרשנותן של צוואות. נראה היה כי בעיני ברק, השופט בישראל בוחן כליות ולב כמעט.

מעניין לבדוק אם בין כל המבקרים החריפים של פסק דינה של נשיאתו הנוכחית של בית המשפט העליון, השופטת דורית ביניש, בעניין שחר מזרחי, יש כאלה, שנמנו עם מבקריו של ברק. ככל שכך, הרי המדובר באבסורד. אלה הזועקים עתה נגד הרשעתו של השוטר שחר מזרחי ונגד העונש שהוטל עליו, והטוענים כי אלה יפגמו בנחישותם של שוטרי ישראל ויפגעו ביכולתם לפעול נכון בתנאי השטח, קוראים למעשה להעניק לשוטרים סמכויות-על.

למעשה, הם קוראים להעניק לשוטרים שיקול-דעת מתי לציית לכללים ולהוראות ומתי לפעול בהתעלם מהם. במסע התקשורתי האגרסיבי שנערך על-ידיהם למען מזרחי, מסע שכרוך בלא מעט דיסאינפורמציה והטעיה, הם קוראים למעשה להעניק לשוטרים את הסמכות שלא לפעול בהתאם להוראות הפתיחה באש. נסביר.

לא חש כי נשקפת סכנה לחייו

בפסק הדין בעניינו של שחר מזרחי נקבע במפורש כי בעת שהוא ירה בגנב המכונית, הוא עצמו לא חש סובייקטיבית כי נשקפת סכנה לחייו. בלחצו על הדק אקדחו, שהיה מוצמד לראשו של גנב המכוניות, ביקש מזרחי למנוע ממנו להימלט מן המקום, והוא לא ניסה להגן על חייו שלו.

"המערער פעל מתוך מסירות ודבקות במשימה", נקבע, "אולם ערכים ראויים אלה הביאו במקרה שלפנינו לתוצאה הרת-אסון". המכונית החלה לצאת ממקום החניה, בנסיעה איטית - "במהירות אפסית", כלשון פסק הדין - שעה שהוא עמד לצדה, ולא לפניה, ומזרחי לא חשש שהמכונית עומדת לדרוס אותו.

באותו פסק דין נקבע עוד כי היו בידי מזרחי דרכים אחרות לטפל במצב שנוצר. בהקשר זה נקבע כי אף הוא עצמו הבין כי בנסיבות העניין לא היתה הצדקה לירי המכוון לראשו של גנב המכוניות, וכי זו היתה הסיבה לכך שהוא שינה בעדותו בבית המשפט את גירסתו בנוגע לאופן ביצוע הירי, לעומת הגירסה שמסר בחקירותיו. בסמוך לאירוע הוא הודה כי התכוון לירות בגנב. בעדותו בבית המשפט גרס כי לא התכוון לירות, אלא שהירייה נפלטה בעקבות פגיעת האקדח בחלון מכוניתו של הגנב.

דומה כי מובילי "המסע למען שחר מזרחי" אינם נותנים לעובדות לבלבל אותם. משום מה, העובדות הבסיסיות והכה חשובות האלה אינן זוכות להבלטה בדבריהם. הם מבכרים להעלים אותן, להפוך אותן לבלתי חשובות, לצדדיות, זבובון מטריד שיש להיפטר ממנו.

שהרי סביר להניח כי לו עובדות חשובות אלה היו מודגשות בפני הציבור, לא היתה דעת הקהל הולכת שבי אחרי השוטר מזרחי. לו העובדות היו זוכות לכבוד הראוי להן, היה הדיון בחשיבות ההקפדה על כללי הפתיחה באש מוביל לכיוונים אחרים, פחות רצויים מבחינת מזרחי ותומכיו.

כללי הפתיחה באש של המשטרה קובעים למשל, במפורש, כי "אין לכוון ואין לירות לעבר פלג גופו העליון של החשוד". הכללים הנוגעים לפתיחה באש לעצירת רכב קובעים כי הפתיחה באש חייבת להיות אמצעי אחרון בלבד, והשימוש בנשק מסתיים, כך לפי הכללים, בירי לעבר גלגלי הרכב.

כל-כך ברור. כל-כך מפורש. וגם כל-כך הגיוני, בכל הכבוד. שהרי ה"תחרות" היא בין האינטרס לתפוס גנבי רכב ולעצרם - לבין אינטרס השמירה על חייו של אדם, גם אם הוא גנב רכב בזוי. אף אחד לא יטען כי יש להרוג את גנבי הרכב. אף אחד לא יטען כי אם הברירה היא בין הימלטותם לבין הריגתם - האפשרות השנייה היא הראויה.

מפסק הדין בעניינו של שחר מזרחי ומדברים שפורסמו מפיו באמצעי התקשורת קשה להשתחרר מן הרושם, שלפיו שחר מזרחי ירה כדי למנוע מגנב המכוניות להימלט. הא ותו לא. ואם כך, למה מכוונים ה"קודקודים" בהעלותם את הטענה שלפיה פסק הדין ירפה את ידיהם של שוטרי ישראל? האם הם קובלים על כך שמעתה ואילך יחשוב כל שוטר, פעם ועוד פעם, בטרם יירה בראשו של גנב מכוניות המנסה להימלט?

האם ראוי יהיה להעניק לשוטרים את שיקול-הדעת אם לפעול בהתאם להוראות הפתיחה באש, אם לאו? האם ראוי יהיה להניח להם לקבוע מתי "מותר" להם להרוג את העבריין הנמלט ומתי לא? האם ראוי יהיה למסור בידיהם את הערכת שוויים של חייו של עבריין זה או אחר? אקטיביזם משטרתי?

בהפליגו בשבחי חזקת החפות, קבע נשיאו הראשון של בית המשפט העליון, השופט המנוח משה זמורה, בפסק הדין הפלילי הראשון בתולדות העליון, כי מוטב ש-10 פושעים יסתובבו חופשיים, מאשר שאדם חף מפשע אחד יישב בכלא. בפרפרזה ניתן לומר כי מוטב ש-10 גנבי מכוניות בזויים יסתובבו חופשיים, מאשר שחייו של גנב אחד יקופחו מאקדחי השוטרים בנסותו להימלט מהם.

משמעות קדושת החיים

לבי לבי עם שחר מזרחי ועם בני משפחתו. אין לשכוח כי מדובר בשוטר מצטיין ומסור, שתרם רבות למאבק בפשיעה. אין ספק כי אין מדובר באדם בעל אופי עברייני. מדובר בשוטר חדור מוטיבציה למגר את תופעת גניבת המכוניות. מוטיבציה זו, יש שמגדירים אותה כמוטיבציית יתר, הובילה לכך שידו היתה קלה - קלה מדי - על ההדק.

ניתן לשער כי לו האקדח היה נהדף מעט, ולו הירייה הבודדת שירה מזרחי בראשו של גנב המכוניות היתה פוגעת בכתפו, למשל, באופן שהיה מביא למעצרו ולכליאתו לתקופה ארוכה - היה מזרחי זוכה לשבחים, לכבוד ולהדר. ייתכן כי במקרה כזה העובדה שהוא פעל בניגוד להוראות הפתיחה באש היתה נדחקת לקרן זווית.

זו בדיוק משמעות קדושת החיים, שכאשר אתה נוטל אותם מאחר - מקבלת התנהלותך אור שונה, ואתה נבחן באופן אחר. לשמירה על עיקרון זה נועדו ההוראות והכללים. פשע חמור הוא להציג אחרת את הדברים. יש להוקיע את מי שמנסה לטשטש את העובדות ולהעלים את העיקר.

אין ספק כי בפסק דינה של הנשיאה ביניש היא שיגרה מסר חד וברור. אף שהתגובות והביקורות על פסק הדין מצביעות על ההיפך מכך, בכל זאת יש לקוות כי המסר נקלט. וככל שבעל הסמכות להעניק חנינה יסבור כי המסר אכן נקלט וכי הענקת חנינה לא תתפרש באורח בלתי ראוי - יכול ויהיה נכון להעניק אותה, על מנת ששוטר מצטיין, בעל עבר מפואר, לא ייאלץ לעזוב את אשתו ואת ילדו-קטנטנו ולהיכלא לצד אלה שהוא הביא לכליאתם בגין פשעיהם.

עוד כתבות

אורי חפץ / צילום: נתי שוחט

הכלכלן האופטימי: "מיליון איש ייזרקו לרחוב בגלל הקורונה? אני לא רואה את זה קורה"

פרופ' אורי חפץ, מומחה לכלכלה התנהגותית, מסביר מה הממשלה צריכה לעשות כדי לאפשר לאנשים בבית לצלוח את המשבר, ומדוע היה קשה לחלקם להיענות להנחיות • לדבריו, למרות החורים, תוכנית החילוץ הכלכלית טובה, ומוכרחים לפתוח עוד את הברז התקציבי

שר הבריאות יעקב ליצמן / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

פרשנות - האדמו"רים נעלמו, המנהיגים התמהמהו: כל הדרך למשבר בחברה החרדית

בשיאו של המשבר, הבינו אנשי רפואה שכדי לגרום לציבור החרדי להפנים את צו השעה יש לרתום את בכירי הקהילה למשימה • וגם: בדרך להקמת ממשלה נתניהו מוותר על מוקדי הכוח שטיפח במשך שנים

ספרים מומלצים ברוח התקופה

"ניסו, אתה מפוצץ באגו": ספרים לימים מערערים

העדכני, המצויר וההיסטורי ● ספרים מומלצים ברוח התקופה

פרופ' דפנה ברק ארז, שופטת עליון / צילום: שלומי יוסף

פרשנות: העליון ביטל את פוטנציאל השווי - ויצר פוטנציאל לצרות

פסק הדין של ביהמ"ש העליון, שנדרש לסוגיית הפיצויים כתוצאה מתוכנית בנייה פוגעת, קבע כי יש לנטרל את רכיב הפוטנציאל משווי הנכס ● ההחלטה תמריץ ועדות תכנון לפעול ליצירת מערכת מלאכותית של מחירים, שמנותקת ממחירי השוק

מסעדת אילבן מדיסון פארק בניו יורק / צילום: AP

בצל הקורונה: המסעדה שזכתה בשלושה כוכבי מישלן הופכת לבית תמחוי

"אילבן מדיסון פארק", הממוקמת בניו יורק ונחשבת לאחת המסעדות הטובות בעולם, מתגייסת לסייע לצוותים הרפואיים ולנזקקי העיר, ותגיש כ-3,000 ארוחות ביום במחירי בית תמחוי

לא כולם מעוניינים בוועד עובדים / צילום: שאטרסטוק

מבטלים עסקת רכישה של דירה? בדקו קודם אם תקבלו החזר מס

רשויות המס אינן מכירות באופן אוטומטי בביטול עסקת נדל"ן: חובת ההוכחה היא על הרוכש, והוא צריך להראות שהביטול הוא על דעת שני הצדדים

אהובי גלפנד / צילום: איל יצהר

"בשבוע אחד הכל נפסק": עבור חצי מיליון עצמאים ובעלי עסקים הקורונה היא איום כלכלי קיומי

זה לא היה רק מקור פרנסה עבורם, אלא גם חלק מהנשמה ● כעת, כמו מאות אלפי בעלי עסקים קטנים אחרים, הם ניצבים חסרי אונים מול משבר שאיש לא דמיין ● כך נראים האנשים שמאחורי המספרים

צוות רפואי עורך בדיקות קורונה בקרב דיירי בית אבות בברצלונה / צילום: Santi Palacios, Associated Press

צרפת: מספר המאושפזים בטיפול נמרץ עולה; סגר בספרד עד 26 באפריל

בצרפת מתו עד כה 7,560 בני אדם מקורונה ● הציבור הצרפתי נמצא תחת צעדי סגר חמורים, והמשטרה מחלקת קנסות של מאות אירו למי שמתרחקים מבתיהם ● באיטליה יותר מ-15,000 בני אדם מתו עד כה

עסקים סגורים בצל ההנחיות החדשות של משרד הבריאות, תל אביב. / צילום: איל יצהר, גלובס

היקף הפונים לקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים זינק ל-18 אלף

לפי הערכות האוצר, הקרן תעביר בשבועיים הקרובים למעלה מ-2 מיליארד שקל לעסקים שפנו אליה בבקשות לאשראי ● מספר הבקשות שכבר אושרו עמד כרגע על עשרות בודדות

ארץ נהדרת, ספיישל קורונה / צילום: קשת

הטלוויזיה הישראלית בקורונה: החולים, המחלימים והמתחסנים

משבר הקורונה קיבע סופית את מעמדה של קשת כמדורת השבט החדשה בישראל - ובה בעת הבליט את הגיבנת הכלכלית והאסטרטגית שנושאת על גבה המתחרה רשת ● ולמה ייתכן מאד שהתאגיד דווקא ייצא נשכר מהמגפה? ● "גלובס" עם סקירה מתחייבת ותחזית לא בהכרח קודרת

ניתוח/צילום:shutterstock

אקזיט בצל הקורונה: בכמה נמכרה חברת המכשור הרפואי אפיפיקס

החברה מקבוצת טרנדליינס פיתחה מערכת פחות פולשנית לניתוחי עקמת לבני נוער ● הרוכשת, רוב הסכום ישולם במניות של Orthopediatrics, העוסקת בתחום האורתופדיה לילדים

בנימין נתניהו במליאת הכנסת / צילום: דוברות הכנסת - עדינה ולמן

דעה: דרושה תוכנית צנע לאומית ורשת ביטחון תעסוקתית

חשוב כי מדינת ישראל והמגזר העסקי יכינו את עצמם למשבר ארוך יחסית, ויאמצו כבר כיום תוכניות צנע מהותיות שיבטיחו את תקומת המשק

יוסי כהן, המוסד, איל וולדמן, מלאנוקס, אמיר גל אור, INNONATION, שי ויניגר,  למונייד / צילום: Gali Tibbon, AP, כדיה לוי, קובי קנטור, שלומי יוסף

מזוודות מלאות דולרים במזומן, שומרי ראש וניסיונות שוד: כך הופך שוק הציוד הרפואי לשוק שחור

אנשי הרכש הרפואי יושבים בדרך-כלל במשרד ומתמודדים עם טפסים ורגולציה, אבל ימי הקורונה שינו לחלוטין את המצב ● העסקאות מבוצעות במזומן, ומי שממצמץ מפסיד את הסחורה ● המרוץ הבינלאומי גורם לזינוק במחירים ולמרדף נואש אחרי מכונות הנשמה ומסכות

אוגוסט. ,G7 מנהיגי העולם בכנס באוגוסט / צילום: רויטרס Philippe Wojazer

האם נגיף הקורונה יביא לסוף עידן הגלובליזציה?

החודשים הקרובים ירגישו כמו סוף עידן הגלובליזציה לכאורה ● ייתכן שהם יהיו סוף השלב הראשון שלה, אבל יהיה השלב הבא, שיהיה פחות אופורי וגם פחות מכאיב ● האם התהליכים והפעילוית הכלל-עולמיות שנוצרובמאה השנים האחרונות בין מדינות העולם ימנעו נסיגה מתמשכת לאחור

מרכז הסחר העולמי בוול סטריט, ניו יורק, העמוס בדרך כלל, שומם / צילום: John Minchillo, Associated Press

מספר המתים בניו יורק צפוי לעקוף הלילה את זה של אסון התאומים

מושל ניו יורק מדווח על "הזינוק הגדול ביותר ביום אחד במספר המתים מאז תחילת המגפה" – 562 הרוגים, מ־2,373 אתמול ל־2,935 היום ● באסון התאומים נהרגו 2,977 איש

פרופ’ ברכה רגר / צילום: איל יצהר, גלובס

מה חושבת הווירולוגית הבכירה בישראל על הסיכוי למצוא חיסון לקורונה

פרופ' ברכה רגר מאוניברסיטת בן גוריון, מהווירולוגים הבכירים בישראל, חשבה בתחילת הקריירה שלה שחיסונים יעשו לווירוסים מה שעשתה האנטיביוטיקה לחיידקים • באופן אירוני, היא אומרת ל"גלובס", הצלחתם הובילה לנטישת התחום ומענקי המחקר נעלמו • עכשיו אנחנו משלמים את המחיר

"שיטפו את הידיים! כולנו בזה יחד", גרפיטי בבריטניה / צילום: Liam McBurney / PA, Associated Press

בוריס ג'ונסון עם חום בבידוד; שיא במספר המתים בבריטניה ביממה

ספרד עקפה את איטליה במספר מקרי הקורונה ● 684 קורבנות קורונה בבריטניה ב-24 השעות האחרונות ● באיטליה נרשמו ביממה האחרונה 766 מתים ו-4,585 נדבקים חדשים

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

משרד התקשורת מעריך: לא נידרש לחקיקה שתעצור את ניידות המספרים

תהליך החקיקה לעצירת ניידות המספרים הוא למקרה קיצון בלבד שנראה כרגע שאינו באופק ● שר התקשורת אמסלם מקיים היום דיון בנושא

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות - נבואת הזעם והחורבן של טראמפ: "יהיה הרבה מוות בשבוע הבא"

בממשל מעריכים כי המגפה תגיע אל שיאה "בתוך ששה עד שבעה ימים" בשלושת המרכזים העירוניים המועדים ביותר לפורענות: ניו יורק, דטרויט וניו אורלינס ● 93,000 מתים הם עכשיו האומדן הזהיר, המספר עשוי להגיע ל-176,000

נתניהו וכחלון / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

הממשלה מבקשת לאשר: תוספת תקציב של עד 90 מיליארד שקל

האוצר הפיץ לפני כניסת השבת את טיוטת החוק לתיקון חוק יסוד משק המדינה, לפיו תוכל הממשלה לחרוג ממסגרת התקציב שקובע חוק היסוד בעד 90 מיליארד שקל ולהעביר 17.7 מיליארד שקלים מסכום זה לביטוח הלאומי לצורך תשלום דמי אבטלה