PwC: מניית מכתשים אגן שווה כ-50% יותר משוויה בבורסה

"נראה כי מחיר המניה של מכתשים אגן משקף עדיין את השפעת האירועים בעבר, אולם אינו לוקח בחשבון את ההתאוששות אותה צופה החברה לשנים הקרובות"

פירמת הייעוץ קסלמן פיננסים (הסניף הישראלי של PwC) ביצעה, זו הפעם השלישית, הערכת שווי לחברת מכתשים אגן עבור החברה האם דיסקונט השקעות. מסקנותיה פורסמו היום במסגרת פרסום הדו"ח הרבעוני של דסק"ש.

אמנם, השווי של מכתשים אגן ממשיך להדרדר, מכ-2.94 מיליארד דולר בסוף 2008, לכ-2.51 מיליארד דולר בסוף 2009 וכ-2.378 מיליארד דולר כעת (כ-9.1 מיליארד שקל ) אבל עדיין מדובר בכ-50% יותר משוויה של החברה בבורסה (שווי שוק של כ-6.13 מיליארד שקל בבורסה).

בקסלמן מציינים כי בשנת 2009 ובחציון הראשון של שנת 2010 התרחשו אירועים אשר חלקם היו בעלי אופן חד- פעמי ואשר השפיעו לרעה על תוצאותיה הכספיות של מכתשים אגן, ולא נצפו במסגרת בחינות ירידת הערך הקודמות שבוצעו. "נראה כי מחיר המניה של מכתשים אגן משקף עדיין את השפעת האירועים בעבר, אולם אינו לוקח בחשבון את ההתאוששות אותה צופה החברה לשנים הקרובות ואת מלוא הפוטנציאל של החברה לחזור בשנים הבאות לתוואי של צמיחה ורווחיות מייצגים".

עוד אומרים בקסלמן כי ניתן להניח כי עסקאות בין משקיעים חיצוניים במניית החברה אינן תמיד לוקחות בחשבון את מלוא הפוטנציאל ארוך הטווח המגולם בשווי של החברה המוצג בעבודה.

כמו כן, "נראה כי פוטנציאל השיפור ברווחיות מכתשים אגן בעקבות התוכנית הרב-שנתית של החברה לשיפור מבנה העלויות על-ידי בחינת עלויות הייצור, ייעול תהליך הרכש של החברה ושיפור פעילות הלוגיסטיקה ושרשרת ההפצה של חברה, תוך ניצול היתרונות לגודל של החברה, אינו מגולם במלואו במחיר המניה".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988