מידרוג: דירוג החוב המקומי של חברת החשמל נותר ללא שינוי

הצבת אופק הדירוג השלילי נובעת מחוסר הוודאות הרגולטורית סביב השינוי המבני, המחלוקת בנושא התעריף, יחסיה הפיננסיים החלשים ונזילותה הנמוכה של החברה

חברת דירוג האשראי מידרוג השאירה את דרוג החוב המקומי של חברת החשמל על רמה של AA2. עם זאת אופק הדירוג ממשיך להיות שלילי.

במידרוג מציינים כי במדינת ישראל משק החשמל הינו סגור. החברה הינה מונופול בתחום החשמל, הן מבחינת הענף והן בבעלות על התשתיות. החברה הוגדרה כספק שירות חיוני במשק. בנוסף, החברה הינה בבעלות ממשלתית וזוכה לתמיכת המדינה.

ממשלת ישראל, לאורך השנים, הראתה אמינות ביכולתה לעמוד מאחורי התחייבויותיהן של החברות הממשלתיות. התמיכה הממשלתית והזיקה בין חברת החשמל למדינה הינן יסודות משמעותיים לדירוג, בין היתר, כביטוי לחשיבותה האסטרטגית של החברה.

הצבת אופק הדירוג השלילי נובעת מחוסר הוודאות הרגולטורית סביב השינוי המבני, המחלוקת בנושא התעריף, יחסיה הפיננסיים החלשים ונזילותה הנמוכה של החברה, שעלולים לגרום בין היתר לקושי בגיוס מקורות מימון או עלייה בריביות הגיוס.

נציין כי הדירוג פורסם לקראת הנפקת אגרות החוב של חברת החשמל הצפויה בסוף השנה או בתחילת 2011 בהיקף של כ-4 מיליארד שקל.

נזכיר כי ביום שלישי הורידה חברת הדירוג S&P את דירוג האשראי הבינלאומי של חברת החשמל. ההורדה בדירוג החוב מוסברת במצבה הפיננסי המדרדר של החברה וחובותיה התופחים. ברבעון האחרון דיווחה החברה על הפסד של כמיליארד שקל. מדובר על דירוג החוב הבינלאומי של חברת החשמל העומד כיום על BBB, ואשר הופחת ל-BBB מינוס. והכניסה אותה לרשימת מעקב "שלילית".

בסוכנות הדירוג הסבירו את הורדת הדירוג ב"פרופיל האשראי של החברה הממשלתית התדרדר כתוצאה ממיצוב נזילות מאתגר, תכנית הוצאות הוניות גדולה, חולשה בביצועים הפיננסים, חוסר וודאות בנוגע לתעריפים העתידיים".

מצבת חובותיה של חברת החשמל עומד נכון להיום על 61.7 מיליארד שקל, ומתוך זה החובות לבנקים ולנותני אשראי עומדים על כ-44 מיליארד. בשלושת הגיוסים האחרונים שלה בחו"ל הנפיקה חברת החשמל אג"ח בהיקף כולל של 1.75 מיליארד דולר, בריביות חריגות של 7.25% עד 9.5%. הנפקות אלה נמצאות כיום בבדיקת מבקר המדינה.

צרו איתנו קשר *5988