גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

איך מפקחים בבריטניה, ארה"ב וקנדה על עבודת הפרקליטות?

וינשטיין ולדור עדיין חלוקים בנושא הקמת גוף ביקורת על עבודת הפרקליטות, אך אם היוזמה תצא לבסוף לפועל, ישראל לא תהיה המדינה הראשונה בעולם המערבי שמקימה גוף כזה

הדיון שהתקיים ביום ראשון השבוע בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, בנושא הקמת גוף ביקורת על פרקליטות המדינה, נמצא כבר בשלביו האחרונים. אין עדיין סיכומים על כל הפרטים, אבל המתווה הכללי הולך ומתגבש.

וינשטיין, התומך במהלך של הקמת גוף ביקורת, איננו רואה בכל הפרטים עין בעין עם פרקליט המדינה, משה לדור, ואולם הפער בין השניים קטן בהרבה מזה שהיה לפני חודשים אחדים, כשהדיון הציבורי בנושא הקמת גוף ביקורת הוצת.

אם אכן תגיע היוזמה לידי סיום, אזי בניגוד להצהרתו של לדור, ישראל לא תהיה המדינה הראשונה בעולם המערבי-דמוקרטי המקימה רשות עצמאית לבקרה על עבודת התביעה הכללית.

גוף שכזה פועל זה כ-15 שנה בבריטניה, ומזה 10 שנים הוא קיים במתכונת של רשות עצמאית, ולא כמחלקה פנימית בתוך רשויות התביעה - כך עולה מסקירה בינלאומית שערכו אנשי המכון הישראלי לדמוקרטיה פרופ' מרדכי קרמניצר ועו"ד גיא לוריא, בדו"ח שפירסמו בשבוע שעבר.

השניים קוראים להקים בישראל גוף, שסמכויותיו יהיו רחבות יותר מאלה של גוף מקביל לנציבות תלונות הציבור על שופטים - המתכונת שבה בחר וינשטיין - ולמנות מבקר לפרקליטות, שיהיה רשאי גם ליזום בדיקות משלו.

מצד אחד, בריטניה היא המדינה היחידה שבה פועל גוף פיקוח על עבודת הפרקליטות, במתכונת דומה לזו הנבחנת בישראל. מצד שני, המשפט הישראלי תמיד הלך לאורה של המולדת הישנה, ומבנה המוסדות המשפטיים מושתת במידה רבה על הירושה מתקופת המנדט הבריטי. כך שהליכה ישראלית לאור התקדים הבריטי, גם בהיבט הבקרה על עבודת התביעה, לא תהיה עניין מפתיע במיוחד.

"משרד המבקר על שירות התביעה של הכתר", כותבים קרמניצר ולוריא, "מגיש לתובע הכללי דו"ח שנתי בדבר הפעלת שירות התביעה של הכתר. הרשות הזו אינה בודקת באופן סדיר את תלונות הציבור על פרקליטים. תלונות אלה מוגשות באופן סדיר למערכת התביעה עצמה, המפעילה את הדין המשמעתי באופן פנימי.

"המבקר עצמו ממונה על-ידי התובע הכללי ומקבל את משכורתו מהפרלמנט. המבקר ממנה בעצמו את צוותו ומגיש דו"ח שנתי לתובע הכללי, שמצדו נדרש להציגו בפני הפרלמנט".

לדברי קרמניצר ולוריא, "המבקר אינו מוגבל למעשה בביקורתו. כל שנקבע בחוק בהקשר זה הוא שהמבקר יבדוק את פעולת התביעה ויגיש על כך דו"חות שנתיים. הביקורת בפועל כוללת בחינה של תיקי תביעה, ביקור בבתי משפט ועוד.

"הדגש במדיניות הביקורת הוא על תוצאות פעולות התביעה בממשק עם יתר שחקני מערכת המשפט הפלילי: נתבעים, סנגורים, נפגעי עבירות ועדים. הביקורת כוללת איסוף של עדויות ממקור ראשון על פעולות התביעה. הדו"חות כוללים הערכות כלליות תקופתיות על כל היחידות בתוך שירות התביעה של הכתר וכן הערכות בנושאים מסוימים".

בין ההערכות הכלליות שמספק מבקר התביעה הבריטי ניתן למצוא בחינה של איכות ההחלטות בדבר הגשת כתבי אישום, בחינת שיעורי ההצלחה בבתי המשפט - בארץ אמורה בחינה כזו להסתיים בציון "מעולה", נוכח שיעורי ההרשעה המקובלים - ואת רמת השירות שמקבלים נפגעי עבירות ועדים.

כך, למשל, בדו"ח לשנים 2008-2009 נבדקה מעורבותם של נפגעי עבירות ועדים במשפטים פליליים, בשילוב גופי ביקורת על המשטרה ועל בתי המשפט. נמצא כי בכ-228 אלף משפטים שהתקיימו בשנים 2007-2008, היו רשומים כ-300 אלף עדים שאינם שוטרים או עדים מומחים. ואולם רק כמחצית מהם הופיעו להעיד, 39% הופיעו למשפט ולא העידו, וכ-11% לא הופיעו למשפט.

ועדות בדיקה עצמאיות

שתי מדינות נוספות, ששיטת המשפט שלהן קרובה לזו הישראלית, ושנבדקו במחקר, הן ארה"ב וקנדה.

"אין בקנדה מוסד שכל תפקידו לבקר את התביעה הפלילית", מצאו חוקרי המכון, "הדגש בקנדה הוא על עצמאות התביעה הפלילית. התובע הכללי בקנדה הוא שר המשפטים, וככזה הינו דמות פוליטית. אף שהוא חבר בממשלה, התובע הכללי עצמאי לחלוטין מן הממשלה בכל הנוגע לתפקידיו בתחום הפלילי".

הביקורת על התביעה הכללית בקנדה נעשית אם כן בעיקר על-ידי בתי המשפט. עם זאת, התובע הכללי אחראי בפני הפרלמנט, וחייב לענות לפרלמנט על שאלות בנוגע לאישומים פליליים. שאלות כאלה מופנות רק אחרי סיום הטיפול בתיק.

התובע הכללי עצמו אינו מחליט על הגשת אישומים, ובדרך-כלל נמנע מניהול תיקים לאור היותו דמות פוליטית. עם זאת, הוא מפקח על מנהל התביעה הפלילית ועל התובעים הכפופים לו.

ב-2002 נפסק כי לשכות עורכי דין רשאיות לפעול נגד פרקליטים ממשרדי התובע הפלילי שמפרים את כלליהן. הלחץ הציבורי הביא לכך שהשקיפות בפעולות התובעים הכלליים הולכת וגוברת, וכיום הם מפרסמים את עיקרי מדיניות התביעה שלהם.

גם בארה"ב, כמו אצל שכנתה מצפון, אין מערכת פיקוח מסודרת על עבודת התביעה, הן ברמה המדינתית והן ברמה הפדרלית. מידה מסוימת של פיקוח מובנה קיימת באמצעות שיטת המינויים, היוצרת אחריות של הממונה כלפי הממנה.

במישור הפדרלי, התובע הפלילי המחוזי ממונה באופן פורמלי על-ידי נשיא ארה"ב, באישור הסנאט. למעשה, המועמד למשרה זו מוצע על-ידי הסנאטורים מהמדינה הרלבנטית. במישור המדינתי, התובע הפלילי המחוזי והמדינתי ברוב המדינות נבחר אישית בבחירות על-ידי הציבור.

עם זאת, קובעים קרמניצר ולוריא, "הן לגבי התובע במחוזות הפדרליים הן לגבי התובע המחוזי המדינתי, הביקורת על התביעה הפלילית חלשה במיוחד, והתובעים נהנים מעצמאות רבה ומשיקול-דעת רחב".

לדבריהם, מתקיים בארה"ב דיון ער בסוגיית הביקורת על הפרקליטות. "רבים טוענים כי בעשורים האחרונים גבר כוחם של התובעים ביחס לנאשמים, ורבו המקרים של פעולות בלתי ראויות מצד פרקליטים. בתי המשפט כמעט שאינם מתערבים בהחלטות בלתי ראויות של התובע הפלילי, ולשכות עורכי הדין אינן מטילות סנקציות על פרקליטים של התובע המחוזי".

אחת ההצעות העולות בארה"ב למנגנוני בחינה של עבודת התביעה היא הקמת ועדות בדיקה עצמאיות שיורכבו משופטים, תובעים וסנגורים. ועדות אלה יוכלו לחקור תלונות נגד תובעים פליליים, להטיל עונשים במידת הצורך, לערוך ביקורות יזומות של תיקים בבתי משפט ולפרסם את הממצאים.

סכנת פוליטיזציה

הדיון הציבורי בישראל, יש לציין, איננו מתמקד בשאלות הנוגעות לסכנת הפוליטיזציה של הפרקליטות. עיסוק בהיבט הזה היה לפני כשנה, כשהתעורר דיון ציבורי אגב יוזמתו של שר המשפטים יעקב נאמן לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, תוך הצדקות העוסקות בשיטת האיתור והמינוי של היועץ ושל פרקליט המדינה.

הבעיה האקוטית שעמה יתבקש להתמודד מנגנון הפיקוח, יהיה אשר יהיה, היא הכוח המוסדי העצום האצור בידה של התביעה, והעובדה שבמידה רבה - ובפרט לאור שכיחותם של הסדרי הטיעון במשפט הפלילי הישראלי - גורלו של חשוד נתון בידיו של תובע ולא של שופט.

עוד כתבות

יעקב פרי / צילום: תמר מצפי, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

דיווחים בגרמניה: ראש השב"כ לשעבר בעקבות "שוד התכשיטים הגדול בהיסטוריה"

CGI Group, שבראשה עומד ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי, מעורבת לפי הדיווחים בניסיון למצוא מי שדד תכשיטים ויהלומים בשווי רב ממוזיאון היסטורי בדרזדן לפני שבועיים ● המשטרה מציעה פרס של חצי מיליון אירו למידע על השוד

אלון מאסק. / MIKE BLAKE / צילום: רויטרס

אלון מאסק קונה גם את השכנים: אלה הנכסים עליהם הוא הוציא 100 מיליון דולר בתוך 7 שנים

כמו מיליארדרים אחרים לפניו - בכל במה שנוגע לנדל"ן שלו, מאסק נוהג לקנות את כל השכונה: ב-7 השנים האחרונות, מאסק וחברותיו בע"מ צברו אשכול של 6 בתים בשני רחובות בשכונת בל אייר שבלוס אנג'לס וכן אחוזה בת 100 שנה בצפון קליפורניה ליד מטה טסלה

נועה תשבי/ צילום: אביב חופי

רשת הקוסמטיקה גאיה קוסמטיקס סוגרת את החנויות ותישאר באונליין בלבד

הרשת שמנתה עשרה סניפים סגרה לאחרונה שישה מתוכם, וצפויה לסגור גם את הארבעה שנותרו לה • נועה תשבי שהחזיקה במניות הרשת עד לאחרונה נפרדה ממנה

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 9 בדצמבר 2019

אתמול באיכילוב: 19 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

חיה ויצחק תשובה יחד עם גל נאור  / צילום: אביב חופי

כבר לא רק נתניה: תשובה עובר לקומות העליונות של מגדל "פארק בבלי"

בני הזוג תשובה יחלקו את זמנם בין ביתם הנוכחי בשכונת פולג בנתניה ודירת דופלקס בחלק העליון של מגדל דירות בפרויקט "פארק בבלי", אותה מקימה חברת אלעד ישראל מגורים שבבעלותו של תשובה

 בניין בנק ישראל \ צילום:Shutterstock ס.א.פ קרייטיב

פרוטוקול הריבית של בנק ישראל חושף שינויים בקרב חברי הוועדה

אם בדיונים קודמים שני חברי ועדה תמכו בהורדת ריבית - בישיבה האחרונה, שבה הותיר הבנק את הריבית ללא שינוי, התמונה השתנתה

עודד פורר, ישראל ביתנו / צילום: יוסי כהן

האם ועדת הכספים קיפחה את כל המגזרים חוץ מאשר החרדים?

עודד פורר, הנציג של ישראל ביתנו בוועדת הכספים זוכר הטיה גורפת לטובת החרדים - בדקנו בטבלאות ● המשרוקית של גלובס

סניף רשת BE פארם של שופרסל באילת / צילום: שיר גולני

מנסה לשפר את הרווחיות: שופרסל תחל לאחד את פעילות הסחר שלה עם Be

ספקים בתחום מוצרי הצריכה עודכנו בשבוע האחרון כי Be תאחד את רוב פעילות הסחר שלה עם שופרסל • שופרסל: "פועלת ליצירת סינרגיה מירבית בין הרשתות"

בורסות אסיה על רקע פסגת טראמפ-קים \ צילום: רויטרס

המסחר באסיה מתנהל בהמשך לנעילה השלילית אמש בניו יורק

המדדים בניו ירק קטעו אמש רצף עליות של ארבעה ימים, מבלי שדווח על עדכונים משמעותיים לגבי מתיחות הסחר למרות הדד-ליין המתקרב ● העלייה במדד המחירים לצרכן הסיני מיוחסת לזינוק במחירי המזון במדינה בשל מחסור בחזיר

סניף WeWork בניו יורק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הכישלון של סופטבנק ב-WeWork: גולדמן זאקס מוביל את המירוץ למימון מחדש

סופטבנק שכר את גולדמן זאקס לטובת מימון מחדש להחייאת WeWork ● בנק ההשקעות יארגן מסגרת אשראי של 1.75 מיליארד דולר שיירשם תחת החוב של הבנק היפני

בני גנץ, בנימין נתניהו / כדיה לוי, מאיר אמירי

טיוטת ההסכם מוכנה, והמכשול היחיד לממשלת אחדות - החסינות לנתניהו

ל"גלובס" נודע כי בין כחול לבן והליכוד יש כבר טיוטת הסכם ממשית, הקובעת כי נתניהו יהיה ראש ממשלה עד חודש מאי, ואחר כך יפרוש, ולא יכהן בתפקיד מיניסטריאלי או יהיה חבר בקבינט, אך יקבל עדכונים ביטחוניים ומדיניים ויוגדר "ראש ממשלה בנבצרות" ● בינתיים, נתניהו לא מתייחס לסוגיית החסינות

ביר בזאר / צילום: יח"צ

רשת הבארים הירושלמית בירבזאר מקימה חנות אונליין

ל"גלובס" נודע כי רשת הבירות תחל לבצע משלוחים ללא עלות מתחילת 2020 בפריסה ארצית

זהבה גלאון מגיבה למשה כחלון. הציוץ עם הכי הרבה "לייקים" בישראל / צילום: צילום מסך, גלובס

טוויטר מסכמת שנה: הציוץ הכי אהוב בישראל - זהבה גלאון נגד משה כחלון

הרשת החברתית טוויטר פרסמה הלילה סיכום רשמי של שנת 2019 בפלטפורמה ● בין ההאשטאגים הפופולריים בישראל: האירוויזיון, פורטנייט ונסיון הנחיתה על הירח של בראשית

מטוסים של איזי ג‘ט ווויז אייר./ צילום:Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

עמלת איות: מדוע חברות התעופה מקשות על שינוי השם בכרטיסי טיסה, ומה כן אפשר לעשות?

מי שיופיע בשדה התעופה עם כרטיס טיסה שהשם עליו אינו תואם במדוייק לזה המופיע בדרכון - מסתכן בכך שלא יעלו אותו לטיסה ● חברות התעופה לא ממהרות להסכים לשנות, גם לא תמורת תשלום ● הסיבה: חוקים מיושנים וחשש מספסרות

בינה מלאכותית/ Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

דעה: כדי להציל חיים של מטופלים, צריך יותר מביג דאטה

למרות השימוש הגובר במערכות בינה מלאכותית בעולם הרפואה, לא רואים במקביל שיפור באיכות הטיפול ● הסיבה: המפתחים לא מתמקדים מספיק במרכיב האמון של הצוות ושל המטופלים במערכות האלה ● דעה

ראש ממשלת פינלנד, סאנה מרין / צילום: Vesa Moilanen/Lehtikuva, רויטרס

פינלנד עושה היסטוריה: הכירו את ראשת הממשלה הצעירה בעולם עם קואליציה שמונהגת ע"י חמש נשים

הבחירה בסאנה מארין, בת ה-34, לראשות הממשלה הופכת את קואליציית המרכז-שמאל השולטת במדינה לכזו המונהגת ע"י חמש פוליטיקאיות

מפעלי ים המלח / צילום: רויטרס

המלחמה על קרן העושר: רשות המסים בדרך לחקיקה נגד כיל, שוקלת גם הליכים משפטיים

במשרד האוצר זועמים על כיל: השומה שהגישה לשנת 2018 כוללת תרגילים חשבונאיים, שחוסכים ממנה תשלום מס לקרן העושר • גורם ממשלתי: "יש כאן כמעט חצייה של הגבול הפלילי" • באוצר אומרים כי חברות נוספות מתחמקות מתשלום תמלוגים • כיל: אנחנו פועלים בשקיפות ולפי חוק

יחיאל שמן / צילום: יחצ

הפתעה בבזק: ועד עובדי פלאפון ובזק בינלאומי הכריזו על סכסוך עבודה

הסיבה: כניסת סרצ'לייט כבעלת שליטה ● הוועדים בפלאפון ובבזק בינלאומי דורשים לקבל מענקים ואופציות, למנות דירקטור מטעמם לדירקטוריון ולהאריך את הסכמי העבודה הקיבוציים שנחתמו איתם השנה בעוד שנתיים

סוחרבוול סטריט/BRENDAN MCDERMID / צילום: רויטרס

סגירה שלילית בוול סטריט: המדדים קטעו רצף עליות של ארבעה ימים

מדד הנאסד"ק והדאו ג'ונס איבדו כ-0.4%, מדד S&P 500 השיל 0.3% מערכו ● המשקיעים ממתינים להתפתחויות בזירת הסחר ולהודעת הריבית של הפד בחמישי ● מורגן סטנלי צפוי לקצץ כ-1,500 משרות בצל אי הוודאות בסביבה העסקית

מיכל הלפרין / צילום: יונתן בלום

רשות התחרות לא תערער על אישור מיזוג מזרחי טפחות-אגוד

מטעם הרשות נמסר כי "לאחר דיון פנימי שנערך ברשות הוחלט שלא להגיש ערעור על החלטת בית הדין לתחרות"