גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קץ האוטונומיה של הערבות הבנקאית

האם פסיקת בית המשפט העליון בנושא תוביל לאנדרלמוסיה ב"שוק הבטוחות"?

עד כה נהוג היה לסבור, כי ערבות בנקאית אוטונומית היא "בטוחה של ברזל". מימושה של ערבות שכזו לא היה מותנה, אלא בתנאים הקבועים בה-עצמה. המדובר בהתחייבות של הבנק, שהנפיק את הערבות, לשלם לנערב את הסכום הנקוב בה, עם קבלת דרישה ראשונה, בלי לשאול שאלות, בלי לדרוש הצגתה של אסמכתא כלשהי לזכותו של הנערב, אף בלי לפנות אל החייב לשם בירורה.

הנערב אף אינו חייב לדרוש מן החייב, תחילה, את קיום החיוב, או את סילוק החוב. כך, מימוש הערבות הבנקאית האוטונומית אינו כרוך בעסקת היסוד, שבקשר אליה היא ניתנה, ואין על הנערב להוכיח, כי הוא עמד בתנאי העסקה, או שרעה-החייב הפר אותם.

חלק נכבד מ"עוצמתה" של הערבות הבנקאית האוטונומית היה נעוץ, לפחות עד כה, בעוצמתם הכלכלית של הבנקים. בהיותה עצמאית ואוטונומית, לא היה מימושה של הערבות תלוי במצבו הכלכלי של נותנה. מעת מסירתה לידיו, היה לנערב עניין מול הבנק בלבד, ובהתקיים התנאים, שפורטו בה, היה על האחרון לשלם לו את סכומה, על-פי דרישתו הראשונה, כאמור.

לאור חשיבות האוטונומיה של הערבות הבנקאית האמורה, לשם קיום חיי מסחר תקינים ו"זורמים", לא מיהר בית המשפט העליון לסדוק בה סדקים ולצמצם אותה. ברבות השנים נקבעו אך חריגים בודדים ומצומצמים, אשר בהתקיימם מנעו בתי המשפט את מימושה של הערבות. החריגים היו נעוצים בהתנהגותו של הנערב בלבד. רק מרמה או התנהגות חמורה אחרת מצדו הצדיקו את מניעת מימוש הערבות שבידו.

פסק-דין חדש, שיצא בשבוע שעבר תחת ידי בית המשפט העליון, קורא תיגר על עצמאותה ועל עוצמתה של הערבות הבנקאית האוטונומית. השופט אשר גרוניס קבע, אמנם, כי אין לראות בקביעתו "קביעה עקרונית" באשר לחריגים ל"עקרון העצמאות", אך ימים יגידו עד כמה יהיה על בתי המשפט להתאמץ על-מנת לתקן את המעוות ועל-מנת להחזיר את הסדר על כנו.

חריגים מצומצמים

פסק הדין ניתן בהליך, שננקט בידי א. ארנסון בע"מ, אשר התחייבה לבצע, עבור מע"צ, עבודות סלילה והרחבת דרכים. במסגרת החוזה שביניהן, מסרה ארנסון למע"צ 4 ערבויות בנקאיות אוטונומיות, של בנק לאומי, בסכום כולל של כ-13 מיליון שקלים.

בין הצדדים נתגלעו מחלוקות בנוגע לליקויים שונים, שמע"צ טענה שהתגלו בפרויקט. לפיכך, פנתה מע"צ אל בנק לאומי בדרישה לחלט את הערבויות. היא אף הגישה, נגד ארנסון, תביעה בשיעור 22 מיליון שקלים.

ארנסון הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני לעיכוב מימוש הערבויות הבנקאיות, אך שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, יהודה זפט, דחה את בקשתה. על כך הגישה ארנסון, לבית המשפט העליון, בקשת רשות לערער.

ערים לכך, שהחריגים לעצמאותה של הערבות הבנקאית האוטונומית מצומצמים מאוד, כאמור, טענו פרקליטיה של ארנסון, עו"ד פטר גד נשיץ, שי כהן וגלי הכט-יופה, כי ההצדקה למניעת חילוט הערבות נעוצה בהתנהלותה חסרת תום הלב של מע"צ. לטענתם, בסילוק ידה של ארנסון מן הפרויקט, הפעילה מע"צ שיקולים זרים.

הפתעה: אף שהשופט אשר גרוניס קבע, כי חריג זה לא התקיים בנסיבות העניין, הוא קיבל את ערעורה של ארנסון והורה על עיכוב מימוש הערבויות.

"ערבויות אוטונומיות מאופיינות בכך שניתן לממשן ללא תלות בעסקת היסוד", אזכר גרוניס והמשיך: "מימוש ערבות מסוג זה יעוכב רק במקרים חריגים. בפסיקת בית משפט זה הוכרו שני חריגים עיקריים אשר בהתקיים אחד מהם ייעתר בית המשפט לבקשה לעיכוב מימוש הערבות. חריגים אלו הם חריג המרמה וחריג הנסיבות המיוחדות". עד כאן יאה ונאה.

לאחר דברים אלה חל ה"מפנה". אף שכאמור, הוא דחה את הטענה בדבר התנהלות חסרת תום-לב מצד מע"צ, ראה גרוניס להורות על מניעת מימוש הערבויות. כך הוא עשה על סמך האמור בתצהירו של מנכ"ל ארנסון, שלפיו מצבה הכלכלי אינו מאפשר את מימוש הערבויות, מבלי לסכן, באופן ממשי, את המשך פעילותה.

לא הועילו בכך טענות פרקליטיה של מע"צ, עו"ד יגאל קלדס ויואב מני, שהזכירו את זאת, שמצבו הכלכלי של החייב אינו אמור להוות שיקול בעת ההחלטה בדבר עיכוב מימוש הערבות הבנקאית.

"אכן... החריגים לעקרון העצמאות של הערבות הבנקאית הם מצומצמים", לא כיחד גרוניס, "ואולם, בנסיבות העניין שלפנינו, ומבלי שיש בכך קביעה עקרונית באשר לחריגים לעקרון העצמאות, סבור אני כי יש הצדקה לעיכוב המימוש", קבע קביעה מוקשית ובעייתית (ראה מסגרת).

אוזן קשבת

בקשר לכך הזכיר גרוניס את זאת שמנכ"ל ארנסון לא נחקר על תצהירו. טענת פרקליטיה של מע"צ, שלפיה בהיות הטענה בדבר מצבה הכלכלי של ארנסון בלתי רלבנטית לשאלת מימוש הערבויות, הם לא ראו כל טעם לחקור את המנכ"ל בנוגע אליה, לא הסיטה אותו מדרכו. "אמירה מפורשת בדבר מצבו הכלכלי הקשה של גוף עיסקי, אשר ניתנת על ידי המנהל הכללי בגדר תצהיר, הינה אמירה אשר ראוי לייחס לה משקל", קבע גרוניס.

"אמירה כזו עלולה להיות בעלת השלכות קשות מבחינתו של הגוף העיסקי, במובן זה שהיא תרתיע אחרים מלעשות איתו עסקים ועלולה להביא לנקיטת צעדים כלכליים ומשפטיים נגדו", הוסיף (אך לא התייחס להשלכות הקשות, העלולות להיות לקביעתו זו.

"על כן", סיכם גרוניס, "אמירה בדבר חשש קריסה מצד הגוף העיסקי עצמו לגביו הוא, צריכה לזכות לאוזן קשבת".

הוא לא התעלם מכך, שמצב כלכלי אינו נתון קבוע, אלא משתנה. לפיכך, הוא הותיר פתוחה את דרכה של מע"צ לפנות, בכל עת, לבית המשפט, ולהוכיח כי כבר לא קיים חשש לכך שמימוש הערבויות, באופן מלא או חלקי, יביא לקריסתה של ארנסון (רע"א 1221/10).

עוד כתבות

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה בירידות; הנפט קפץ בעוד 12%

המשק האמריקאי איבד 701 אלף משרות בחודש מרץ ושיעור האבטלה קפץ לרמה של 4.4% לעומת 3.5% בפברואר ● טסלה קפצה לאחר שדיווחה על מסירת כ-88,400 כלי רכב ברבעון הראשון ● בורסות אירופה ננעלו בירידות

חנויות סוגרות בניו יורק / צילום: David Boe, AP

מגפת הקורונה הפכה את ניו יורק לגן עדן לפורצים ולגנבים

משטרת ניו יורק דיווחה על עלייה של 75% בפריצות לנכסים מסחריים בין ה-12 במרץ ל-31 במרץ ●  במקביל, ישנה ירידה בשיעורי מקרי האונס, הרצח והתקיפות בעיר

דביבונים מוערמים בכלובים צפופים בשוק לחיות בר במחוז Guangzhou. לא הסיקו מסקנות לאחר מגפת הסארס / צילום: Xinhua, Liu Dawei, Associated Press

לסוחרי חיות הבר בסין היה לובי פוליטי חזק. כך הם קיבלו הגנה מהממשלה וכך התפרצה הקורונה

ד"ר פיטר לי, מומחה למדיניות הסינית לחיות בר, מסביר כי במשך שנים שכנעה התעשייה את ההנהגה בבייג'ינג שהיא תורמת לתעסוקה, מצילה חיים ומגנה על הטבע: "קבוצה קטנה החזיקה אומה שלמה בת ערובה" • האיסורים שהוטלו אחרי התפרצות הסארס בוטלו מהר, הפעם אולי זה ייגמר אחרת

וואהן, השבוע / צילום: רויטרס - Aly Song

סין אחרי המלחמה: כך נראית החזרה לשגרה במקום שבו הכל התחיל

התושבים מסתובבים עם מסכות, הילדים עדיין לומדים מהבית, על תיירות אין מה לדבר והעסקים הקטנים לא מצליחים להרים את הראש. המסע הסיני לשגרה החל לפני חודשיים, וכבר אפשר לראות שגם כשאין יותר נדבקים בקורונה, החזרה לנורמליות איטית וארוכה

כך תשמרו (קצת) על הכושר / איור: אייל אונגר

כושר בסגר הביתי: מכניסים את הבטן

רוצים לפתח ריבועים בבטן בתקופת הבידוד? תמשיכו לחלום ● אבל חמשת התרגילים האלה יעזרו לכם לחזק את שרירי הבטן בדרך לשם

קרקע חקלאית/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

שוב: תביעה נגד משווקי קרקע חקלאית שנותרה מיותמת מבנייה

לפני כעשור 79 קונים שילמו בממוצע כ-160 אלף שקל עבור קרקע חקלאית ליד כפר הס בעלת פוטנציאל השבחה  כעת הם תובעים את המשווקים בטענה כי ייעוד הקרקע לא השתנה ● הנתבעים: "תביעה מופרכת"

דירת 3.5 חדרים בנתניה ב–1.5  מיליון שקל / צילום: יח"צ

נמכרה בתוך חודש: דירת 3.5 חדרים בנתניה נרכשה ב-1.5 מיליון שקל

הדירה נמצאת בבניין עם מעלית וחניה מקורה בטאבו, והוא נמצא במרחק רחוב אחד מהים ורחוב אחד מהכיכר

דלק / צילום: שאטרסטוק

מחירי הדלק ירדו, אבל ישראל הפכה לשיאנית העולם בגובה המיסוי על בנזין

מחירי הדלק אמנם ירדו ב-17.4% בתחילת אפריל, אך שיעור המס מתוך המחיר של ליטר בנזין זינק החודש לשיא עולמי של 78%

פרופ' דפנה ברק ארז, שופטת עליון / צילום: שלומי יוסף

פרשנות: העליון ביטל את פוטנציאל השווי - ויצר פוטנציאל לצרות

פסק הדין של ביהמ"ש העליון, שנדרש לסוגיית הפיצויים כתוצאה מתוכנית בנייה פוגעת, קבע כי יש לנטרל את רכיב הפוטנציאל משווי הנכס ● ההחלטה תמריץ ועדות תכנון לפעול ליצירת מערכת מלאכותית של מחירים, שמנותקת ממחירי השוק

אוגוסט. ,G7 מנהיגי העולם בכנס באוגוסט / צילום: רויטרס Philippe Wojazer

האם נגיף הקורונה יביא לסוף עידן הגלובליזציה?

החודשים הקרובים ירגישו כמו סוף עידן הגלובליזציה לכאורה ● ייתכן שהם יהיו סוף השלב הראשון שלה, אבל יהיה השלב הבא, שיהיה פחות אופורי וגם פחות מכאיב ● האם התהליכים והפעילוית הכלל-עולמיות שנוצרובמאה השנים האחרונות בין מדינות העולם ימנעו נסיגה מתמשכת לאחור

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

סימני השאלה סביב בדיקות הקורונה וגיוס ההון החריג בזמן המשבר: השבוע בהייטק

המדינה עומדת להשיק תוכנית סיוע לתעשיית ההייטק - האם צריך לסייע לסטארט-אפים ברוטשילד? ● מה חושבים בקרן בלאמברג על תעשיית הפינטק בזמן המשבר, ולמה משרד הבריאות הקפיא את ההסכם עם מיי הריטג' ● מה קרה השבוע בהייטק

יוסי כהן, המוסד, איל וולדמן, מלאנוקס, אמיר גל אור, INNONATION, שי ויניגר,  למונייד / צילום: Gali Tibbon, AP, כדיה לוי, קובי קנטור, שלומי יוסף

מזוודות מלאות דולרים במזומן, שומרי ראש וניסיונות שוד: כך הופך שוק הציוד הרפואי לשוק שחור

אנשי הרכש הרפואי יושבים בדרך-כלל במשרד ומתמודדים עם טפסים ורגולציה, אבל ימי הקורונה שינו לחלוטין את המצב ● העסקאות מבוצעות במזומן, ומי שממצמץ מפסיד את הסחורה ● המרוץ הבינלאומי גורם לזינוק במחירים ולמרדף נואש אחרי מכונות הנשמה ומסכות

ניר כנורי, טוטנאור / צילום: יח"צ

"סטריליזציה היא הנשק האולטימטיבי - ה-F15 כדי למנוע התפשטות חיידקים"

ניר כנורי, מנכ"ל יצרנית מכונות הסטריליזציה טוטנאור: "יש לנו נוכחות נרחבת בבתי חולים ומרפאות בעולם, ואנחנו רואים שקיים מחסור אדיר במסכות בעיקר מסוג N95 ובציוד נלווה"● "ביציאה מהמשבר יהיה ביקוש גדול לציוד שלנו"

רמי גראור / צילום: איל יצהר

מנכ"ל שירות התעסוקה: "אף אחד לא חזה כזה צונאמי של אבטלה"

מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור, מספר על הרגע שבו התברר שיהיו יותר ממיליון מובטלים, על החלשים שפוטרו ראשונים ועל הרופאים הפרטיים שהגיעו ללשכות, ומעריך כי מאות אלפים יתקשו לחזור למעגל העבודה ● פורטפוליו

מסעדת אילבן מדיסון פארק בניו יורק / צילום: AP

בצל הקורונה: המסעדה שזכתה בשלושה כוכבי מישלן הופכת לבית תמחוי

"אילבן מדיסון פארק", הממוקמת בניו יורק ונחשבת לאחת המסעדות הטובות בעולם, מתגייסת לסייע לצוותים הרפואיים ולנזקקי העיר, ותגיש כ-3,000 ארוחות ביום במחירי בית תמחוי

"שיטפו את הידיים! כולנו בזה יחד", גרפיטי בבריטניה / צילום: Liam McBurney / PA, Associated Press

בוריס ג'ונסון עם חום בבידוד; שיא במספר המתים בבריטניה ביממה

ספרד עקפה את איטליה במספר מקרי הקורונה ● 684 קורבנות קורונה בבריטניה ב-24 השעות האחרונות ● באיטליה נרשמו ביממה האחרונה 766 מתים ו-4,585 נדבקים חדשים

רחוב בתל אביב תחת הקורונה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מתנדב מד"א נפגע מאבנים שהושלכו במאה שערים; מספר המתים מהנגיף בישראל עלה ל-43

מספר החולים בארץ עומד על 7851 אנשים. מספר החולים במצב קשה עומד על 115, מתוכם 98 חולים מונשמים ● מספר הנדבקים בקורונה ברחבי העולם עומד על 1,141,425 איש. 61,205 מתו מהמחלה ● חולץ היום על ידי המשטרה מטייל ששבר את רגלו בעת טיול בנחל כזיב בניגוד להוראות, בכנרת נאלצו הפקחים להרחיק 50 איש שלא נשמעו להוראות הסגר

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

ברקת יאפשר למוסדיים לדחות אג"ח ולהחליף חוב בקלות לחברות לוות שנקלעו למשבר

מנייר התייעצות שתפרסם רשות שוק ההון עולה כי התוכנית שלה לשיקום החברות הטובות שנקלעו לקשיי החזר באג"ח תכלול בין היתר דחייה של עד שנה בתמורה לתוספת בריבית של 0.55% ועד 3.5%, ללא תספורת בחוב 

עסקים סגורים בצל ההנחיות החדשות של משרד הבריאות, תל אביב. / צילום: איל יצהר, גלובס

היקף הפונים לקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים זינק ל-18 אלף

לפי הערכות האוצר, הקרן תעביר בשבועיים הקרובים למעלה מ-2 מיליארד שקל לעסקים שפנו אליה בבקשות לאשראי ● מספר הבקשות שכבר אושרו עמד כרגע על עשרות בודדות

נגיד הפד - ג'רום פאוול/ צילום: רויטרס

משבר הקורונה מייצר הזדמנות נדירה לאסוף אג"ח של חברות חזקות

הירידות החדות בשוק האג"ח האמריקאי בשבועות האחרונים, לצד התמיכה המשמעותית מצד הפדרל ריזרב, הופכות את איגרות החוב של חברות איכותיות לאטרקטיביות עוד יותר להשקעה, בלי לקחת סיכונים מוגזמים