בוני התיכון: מדרוג העלתה את דירוג האג"ח של החברה

הדירוג עלה ל-Baa1 ■ העניקה דירוג דומה גם להנפקת אג"ח בהיקף של כ-50 מיליון שקל

חברת הדירוג מידרוג הודיעה על העלאת דירוג סדרות אג"ח של חברת בוני התיכון , בניהולו של עמי פרץ. מדרוג הודיעה, כי היא מעלה את דירוג אגרות החוב הנסחרות של בוני התיכון (סדרות אג"ח ג', ד' ו-יז' ) מדירוג Baa2 באופק חיובי לדירוג Baa1 תוך הצבת אופק דירוג יציב. כמו כן מאשרת מידרוג דירוג זהה להנפקת סדרת אג"ח חדשה שבוני התיכון מתכוונת להנפיק בקרוב בהיקף של כ-50 מיליון שקל.

בשיקולים להעלאת הדירוג מציינת מדרוג את חיזוק מעמדה של החברה בשנים האחרונות בתחום פעילותה העיקרי של ייזום בניה למגורים, תוך התמקדות באזורי ביקוש ועלייה בהיקפי הפעילות, אשר תורמים לעלייה בסך הרווח.

הכנסות החברה בשנת 2010 היוו שיקול מרכזי בהחלטת מדרוג לעלות את דירוג החברה . יצוין כי הכנסות החברה בשנת 2010 כולה הסתכמו בכ-410.6 מיליון שקל, גידול של כ-61% לעומת כ-255 מיליון שקל בשנת 2009. העלייה בהכנסות נובעת ממסירת 322 דירות בפרויקטים שונים ברחבי הארץ, וזאת בהשוואה למסירה של 236 דירות בשנת 2009. הרווח הגולמי הסתכם לכ-97.5 מיליון שקל, עליה של כ-32% לעומת כ-73.8 מיליון שקל בשנת 2009. הרווח התפעולי עלה בכ-28% לכ-74.1 מיליון שקל.

אנליסט מדרוג, רן גולדשטיין, מדגיש את השיפור מתמשך ביחסי איתנות ושמירה על יחסי כיסוי טובים ומציין כי בוני הים התיכון "מציגה לאורך זמן שיפור ביחסי האיתנות תוך גידול בהון העצמי שנכון לתום שנת 2010 הינו כפול מההון העצמי שהוצג בשנת 2007, בטרם המעבר לשיטת ההצגה על פי ה- IFRS. עיקר הגידול בהון עצמי נובע מרווחי פעילות החברה לאורך השנים הללו.

בנוסף, החברה ביצעה פירעונות שוטפים של סדרות אג"ח ושמרה על רמה מאוזנת של החוב הפיננסי. להערכת מדרוג, בהתחשב בקצב המכירה הקיים, החברה תמשיך להכיר בתקופה הקרובה ברווחים מפעילותה".

בוני התיכון הינה חברת נדל"ן הפועלת בייזום והקמת פרויקטים של בניה, בעיקר למגורים. נכון לסוף שנת 2010 עוסקת החברה בייזום , תכנון ובניה של 922 יחידות דיור ב-9 פרויקטים שונים ברחבי הארץ, וכן בייזום תכנון ובניה של כ-198 יחידות נופש בנתניה ומרכז מסחרי בכפר סבא. בשנת 2007 החלה החברה לפעול גם במזרח אירופה.

צרו איתנו קשר *5988