מידרוג מעניקה דירוג גבוה לסדרת האג"ח של אפריקה

"הדירוג מושפע לחיוב מהורדת נטל החוב, תוך פריסה מחדש ויצירת עומס פירעון" ■ עם זאת, מידרוג מזהירה: אפריקה ישראל תתקשה לייצר מזומנים בטווח הבינוני

מידרוג מודיעה על מתן דירוג Baa2 לסדרת האג"ח כו' שבמחזור, אותה הנפיקה חברת אפריקה ישראל, הנמצאת בשליטת לב לבייב ומנוהלת על ידי איזי כהן. דירוג זה מקביל לדירוג "BBB" של חברת S&P בעולם, ולמעשה מדובר במחיקת דירוג "אג"ח זבל" שהתנוסס מעל ראשה של החברה.

במידרוג מציינים כי דירוג החברה מושפע לחיוב מהורדת נטל החוב, תוך פריסה מחדש ויצירת עומס פירעון התואם את התפתחות המקורות. לצד זאת, עצם ביצוע הסדר החוב פגע בהערכה האיכותית לחברה.

בנוסף, בצד החיוב, מציינים במידרוג התקדמות בהבשלה של פרויקטים משמעותיים, אשר ממוצבים כמובילים בשוקי פעילותם, ניסיון רב שנצבר בקבוצה בהתמודדות עם אתגרים משמעותיים, תוך הטמעת מנגנונים התומכים בשליטה ובבקרה בחברה וכן ניהול סיכונים תוך ראייה מערכתית, שיפור משמעותי במבנה המאזן ויחסי האיתנות הפיננסית לאור הסדר החוב ומהלכים נוספים שהושלמו כפי שנדרש, להערכת מידרוג, לאור הפן היזמי של פעילות החברה, פוטנציאל להמשך פיתוח ללא צורך ברכישה משמעותית של קרקעות בגין זכויות בנייה בהיקף משמעותי, בייחוד ברוסיה ומזרח אירופה .

מנגד, דירוג אפריקה מושפע לשלילה מהיקף ייזום גבוה והסיכונים הכרוכים בכך, סיכונים הנובעים מחשיפה גבוהה של הפעילות למדינות בעלות מאפייני כלכלות מתפתחות, חשיפת החברה למצבת הנכסים המוטה המתאפיינת בתלות במספר נכסים משמעותיים, אתגרים ביצירת תזרים מזומנים בטווח הבינוני והארוך וירידה בשיעור החזקה באחזקות ליבה לאחר הסדר החוב אשר פוגמת בגמישות הפיננסית.

כמו כן, מציינים במידרוג, כי טרם הוכחה נגישות החברה לשוקי ההון בישראל לאחר הסדר החוב, שינוי האסטרטגיה בפעילות החברה טרם נבחן לאורך זמן בעיקר לאור מאפייני שליטה של בעל שליטה דומיננטי וגם החשיפה המטבעית תורמת לסיכוני הפעילות של אפריקה.

באפריקה ישראל בירכו על הדירוג; המנכ"ל איזי כהן אמר בתגובה: "הנהלת הקבוצה שמה דגש על ניהול תזרימי תוך הצפת ערך של פעילויות ונכסים קיימים לצורך שירות החוב ויצירת ערך לבעלי המניות. הקבוצה תמשיך להתמקד בפיתוח ובניית פרויקטי נדל"ן באזורי הפעילות בהם היא פועלת ונהנית מיתרון יחסי של מלאי קרקעות נרחב שנרכש בהון עצמי תוך התאמה מלאה לצורכי שרות החוב הארוך".

צרו איתנו קשר *5988