גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פגיעה באוטונומיה החוזית

התיקון לחוק החברות מאפשר לחברה ציבורית לבטל עסקאות בלי שביטול זה ייחשב להפרה

חוק החברות תוקן השנה במטרה לחזק ולעגן עקרונות ממשל תאגידי ראוי. אחד היעדים הבולטים של תיקון החוק הוא הגברת הפיקוח על עסקאות החברה עם בעלי השליטה בה, והגברת כוחו של הציבור בקשר לעסקאות אלה.

מכיוון שהמחוקק מבקש למנוע את יכולתם של בעלי השליטה לגרום לחברה להתקשר בעסקאות שאינן לטובתה, מחדש התיקון וקובע, בין היתר, כי כל עסקה חריגה עם בעל השליטה, או כל עסקה חריגה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, טעונה אישור של ועדת הביקורת, הדירקטוריון וכן רוב מיוחד באסיפת בעלי מניות, אחת ל-3 שנים, אם תקופת העסקה היא ארוכה יותר.

האפשרות היחידה להימנע מאישור העסקה מחדש כל 3 שנים היא בעסקאות שאינן נוגעות בתנאי כהונה והעסקה של בעל השליטה או קרובו, אשר אושרו מראש לתקופה ארוכה יותר על-ידי ועדת הביקורת של החברה.

באמצעות מנגנון זה קבע המחוקק כי ככלל כל העסקאות החריגות, שלבעל שליטה יש עניין אישי בהן, יהיו בתוקף ל-3 שנים בלבד, אלא אם כן החליטו האורגנים המוסמכים בחברה, ובכללם רוב בעלי מניות שאינם בעלי עניין אישי, לחדש אותן.

אישור כל 3 שנים

הקושי בתיקון זה נובע מתחולת התיקון. לפי סעיף התחולה של החוק המתקן, על כל חברה לאשר עסקאות חריגות עם בעלי השליטה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן, תוך חצי שנה מיום התחולה (15 במאי, 2011), או עד תום 3 שנים ממועד האישור הקודם, לפי המאוחר מביניהם.

סעיף זה אינו מותיר ספק רב לגבי שאלת תחולתו הרטרוספקטיבית של התיקון לחוק. לאור זאת, החברות הציבוריות נדרשות כעת לסרוק את העסקאות החריגות שבתוקף כיום עם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה יש בהן עניין אישי, ואם אכן חלפו 3 שנים ממועד אישורן, עליהן להעבירן בסד האישורים הנדרשים - ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית, ברוב מיוחד של בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי.

חשוב לזכור כי אורגנים אלה של החברה אינם "חותמת גומי", וכי אישורים אלה יכולים גם לא להינתן. במקרה כזה תתבטל העסקה, וביטולה לא יהווה הפרת חוזה. כלומר, תיקון זה של חוק החברות מאפשר לחברה הציבורית לבטל עסקאות שהיא או שבעלי מניותיה אינם חפצים בהן עוד, בלי שביטול זה ייחשב להפרה ובלי שהחברה תידרש להעניק סעד כלשהו לצד שהתקשר בעסקה עם החברה.

זכויות מוקנות

תחולה רטרוספקטיבית של תיקוני חוק אינה טריוויאלית ואינה עניין של מה בכך. החקיקה, הפסיקה והספרות המשפטית הדגישו את העיקרון הפרשני שלפיו אין לפרש חקיקה כרטרוספקטיבית, והדברים נכונים שבעתיים כשמדובר בפגיעה בזכויות מוקנות.

אמנם, נכון שמדובר בענייננו בתיקון מפורש של המחוקק הראשי, הנעשה על בסיס רציונל ראוי, בדמות הגנה על חברות ובעלי מניות המיעוט, אך נראה תמוה מדוע בחר המחוקק לקבוע תחולה רטרוספקטיבית זו, כמעט כלאחר-יד, במסגרת סעיף התחולה של החוק המתקן, ובלי לומר מפורשות כי התיקון חל גם על עסקאות קיימות, חרף הפגיעה בזכויות מוקנות ובניגוד לחזקה הקובעת כי אין לפרש חקיקה כרטרוספקטיבית.

אך גם בכך לא מתמצית תחושת אי-הנוחות העולה מן התיקון. שימו לב כי סעיף התחולה הרטרוספקטיבי חל גם על צדדים שלישיים תמימים אשר אינם קשורים במישרין לבעל השליטה. כך למשל, כאשר חברה ציבורית א' מתקשרת בעסקה כלשהי עם חברה ב' לתקופה של 5 שנים, אך לחברה ב' קשרים עסקיים עם בעל השליטה בחברה הציבורית א'.

לאור עמדת רשות ניירות ערך העולה, למשל, מדיווח מיידי של חברת רודמקו, מיום 14 במארס 2010, הרשות עשויה לקבוע כי גם עניין אישי של בעל השליטה, שאינו נובע מהעסקה הספציפית שעל הפרק, דורש אישור מיוחד, ולראות בעסקה זו כעסקה שיש לאשרה כל 3 שנים על-ידי מוסדות החברה.

האם ראוי לפגוע באוטונומיה החוזית ובזכויותיה המוקנות של חברה ב' באופן רטרוספקטיבי ולאפשר לחברה הציבורית א' לבטל את ההסכם ללא השלכות משפטיות, שנתיים לפני תום המועד שנקבע בין הצדדים, רק מכיוון שחברה ב' "חטאה" וקיימה קשרים עסקיים עם בעל השליטה בחברה הציבורית א'? תוצאה זו נראית בלתי סבירה.

נוכח הדילמות שהוצגו, ומשקלן המצטבר, נשאלת השאלה אם החלת החובה לאישור כל סוגי העסקאות מדי 3 שנים באופן רטרוספקטיבי היא ראויה.

על אף שתחולה זו מגשימה לכאורה את התכלית של הגברת הפיקוח והבקרה בחברה - כשמדובר בעסקאות הקשורות בתנאי כהונה והעסקה או הענקת שירותים במסגרת הסכם ניהול עם בעל שליטה - הרי שהיא יוצרת אי-ודאות משפטית עבור צדדים שלישיים אשר מתקשרים עם החברה בחוזים מסחריים "רגילים".

ספק גדול אם פגיעה זו בציפיות ובאומד דעתם של צדדים שלישיים תמימים - ערכים אשר עומדים בבסיס דיני החוזים - היא פגיעה מתקבלת על הדעת.

צבי גבאי, לשעבר הממונה על האכיפה ברשות ניירות ערך, ושרון ורקר-שגיא הם שותפים במשרד גורניצקי.

עוד כתבות

מפגעי הפסולת שתועדו במטמנת עברון  / צילום: דוברות המשרד להגנת הסביבה

השופט פלאח: "הסבלנות שהנהיגו בתי המשפט כלפי מזהמי הסביבה פקעה"

בית משפט השלום בחיפה הטיל על מטמנת עברון, קיבוץ עברון ומנהליו קנס של מיליון שקל, התחייבות כספית של 2 מיליון שקל לשלוש שנים, ומאסר מותנה על המנכ"ל ● "ידע כל נושא משרה בתאגיד, שאל לו לפגוע באיכות הסביבה, אחרת עלול הוא למצוא את מקומו, מהיום והלאה, מאחורי סורג ובריח"

טראמפ בעצרת בחירות במישיגן / צילום:  Leah Millis : צילום

מה גרם לדונלד טראמפ לצייץ 142 פעם ביום אחד?

הרוב המוחלט של ציוצים התמקד במשפט ההדחה וכללו ציוצים מקוריים לצד שיתופים (ריטוויט) של ציוצים אחרים ● השיא הקודם בבית הלבן עמד 123 ביום אחד ● לטראמפ 71 מיליון עוקבים בטוויטר

נוסעת ברכבת התחתית בביג'ינג  / צילום: Aly Song, רויטרס

סין מעלה הילוך במאבק בוירוס הריאות: הטילה הסגר על 3 ערים

הרשויות בעיר הואנגגאנג, בה חיים כ-7.5 מיליון בני אדם, סגרו את כל דרכי התחבורה הציבורית, כולל אוטובוסים ורכבות ● גם על אז'ו, עיר שכנה נוספת עם מעט יותר ממיליון תושבים, הוטל הסגר דומה

מפגש פורום משאבי אנוש /  צילום:  איל יצהר

תפקידיו החדשים של הממונה על משאבי אנוש

פורום של כ-20 אנשי משאבי אנוש וייעוץ ארגוני בכירים התכנסו כדי לדבר על האתגרים החדשים שלהם בעולם העבודה: מדוע זה לגיטימי שעובד יבקש לעבוד מהבית או במשרה חלקית, איך נערכים לעולם של סוגים שונים של חוזי העסקה ומה היתרון של התנסות של עובדים בתפקידים שהם ממש לא מכירים

בית הדין הרבני בתל אביב. / צילום: תמר מצפי

ביהמ"ש למשפחה: בגידה ממושכת של האישה אינה עילה לחלוקת רכוש לא שוויונית

בזמן שמערכת המשפט מחכה לדיון הנוסף של העליון בהלכת "פס"ד הבוגדת", צדדים לסכסוכי גירושים מנסים לזכות בנתח גדול יותר מהרכוש בטענה לבגידה ● והפעם: שופטת ביהמ"ש למשפחה מירב אליהו דחתה בקשת בעל לשנות את חלוקת הרכוש מאחר שאשתו בגדה בו במשך 20 שנה

יגאל רייחלגאוז וקרינה אודינייב, מייסדי קורטיקה / צילום: ענבל מרמרי

המערכת שתחליף את מפתחי האלגוריתמים הפיננסיים

הסטארט-אפ Fintica, חברת בת של Cortica, מפתח מערכת שמייצרת אלגוריתמים לזיהוי תבניות בשוק המסחר הבורסאי - החל מתבניות של הזדמנויות רווח מורכבות ועד לתבניות של הונאות מתוחכמות ● אלגוריתמים אלה לומדים ומשתנים כל הזמן, ללא צורך במהנדסי תוכנה

ביל אבוט, מנכ"ל הולמרק הפורש / צילום: FayesVision/WENN.com, רויטרס

מנכ"ל חברת האם של ערוץ המשפחה האמריקאי פורש בגלל שידור פרסומת חתונת לסביות

ביל אבוט, המנכ"ל הפורש, אמר בנובמבר שערוץ הולמארק יהיה פתוח לתוכניות להט"ביות, וגרם בכך לכמה צופים למתוח ביקורת על האפשרות הזו

 

לוגו GETT גט טקסי

רווח תפעולי? ל-Gett יש דרך מעניינת להסתכל על המציאות

חברת Gett (גט) הודיעה שהיא עברה לרווחיות תפעולית, אבל מה מסתתר באותיות הקטנות?

אליזבת וורן, ג’ו ביידן וברני סנדרס / צילום: רויטרס

רגע לפני יריית הפתיחה: מיהם המתמודדים בפריימריז הדמוקרטים?

בעוד שבועיים ייפתח מירוץ הפריימריז למועמדות המפלגה הדמוקרטית בבחירות לנשיאות ארה"ב ● מה הסוד של ביידן? ● האם סנדרס יכול לפרוץ מעבר לקהל התומכים השרופים שלו? ● איך וורן הכניסה את עצמה לפינה, והאם בוטג'ג' מהונדס מדי? ● המדריך לטראמפיסט ממפה את המועמדים ● האזינו

חזי בצלאל בהשקת WE4G של אקספון \ צילום: איל יצהר

משרד התקשורת קבע שאקספון נדרשת לשלם מיליוני שקלים לבזק

לדברי המשרד, בזק ביצעה עבודות טכנאים לאקספון במסגרת השוק הסיטונאי שעליהם היא נדרשת לשלם בהתאם לתיק השירות. אקספון הבהירה שהיא מוכנה לשלם אך בהתאם למה שנקבע במקור בתיק השירות ולא לפי דרישות בזק. הנושא ככל הנראה הולך להכרעת בית המשפט

טל רז / צילום: סיון פרג'

עוזב ומוכר: טל רז מימש מניות שיכון ובינוי ב-1.3 מיליון שקל

לאחר המכירה, נותרו בידיו של רז מניות בשווי נוכחי המתקרב ל-2.5 מיליון שקל ● לפני הצטרפותו לאפקון משו"ב שימש בין היתר כמנכ"ל עיתון מעריב וכמנכ"ל כלל פיננסים

נתניהו וטראמפ בפגישתם בבית הלבן / צילום: Kevin Lamarque, רויטרס

הבית הלבן מודיע: נתניהו וגנץ יבקרו בבית הלבן בשבוע הבא

בהודעה נמסר: "ארה"ב וישראל הן שותפות חזקות וביקורו של ראש הממשלה מהווה הזדמנות לדון על סוגיות ביטחון לאומי ונושאים אזוריים"

בניינים חדשים באור עקיבא (הבניינים לא קשורים למדובר בכתבה) /  צילום: איל יצהר

רמ"י ביטלה מכרזי קרקעות למאות דירות באור עקיבא

הסיבה: מחלוקת סביב טיהור השפכים בשכונה שעלולה לעצור בנייה של כ-2,200 דירות נוספות ביישוב

הדס שטייף/  צילום: שלומי יוסף

חומרי החקירה שדולפים בפרשת אפי נוה: מהתקופה שהיו אצל שותפה של הדס שטייף

בדיקת "גלובס" מגלה כי מדובר בחומרים שהופקו מהמכשירים הניידים של נווה בין התאריכים 19 לדצמבר 2018 ל-23 לדצמבר 2018 ● החומרים תויקו לתיקיות עם שמות לפי נושאים ואישים חשובים, לרבות שופטים, והועברו להתקן נייד

עמנואל מקרון בביקורו בישראל / צילום: Atef Safadi, רויטרס

מקרון גער בשוטרים הישראלים; בצרפת מבקרים אותו על חוסר תכנון

נשיא צרפת גער בשוטרים הישראלים שרצו ללוות אותו לתוך כנסיית סנטה אנה בירושלים ● התקרית סוקרה בהרחבה בתקשורת הצרפתית, שביקרה את הנשיא על החלטתו "לצאת לטיול מאולתר" בעיר העתיקה

יעל טרויכין / צילום: יונתן בלום

"חייבים למצוא דרכים חדשות להתגונן מפני האקרים. אין פתרון קסם שיכול להרוג מכשפות ומפלצות בבת אחת"

יעל טרויכין, שמכהנת כמנכ"לית חברת סייבר כבר בגיל 26, מספרת ל"ליידי גלובס" איך היא מתאמנת 30 פעם לפני פיטורי עובד, מתי שווה לצאת עם כפיף לדרינק כדי לבנות אמון, וכן, גם על הפחד לאכזב וליפול

בני הזוג נתניהו עם הנשיא פוטין / צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

ראש הממשלה והנשיא פוטין חנכו את האנדרטה לזכר מגיני לנינגרד

בטקס השתתפו נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, הנשיא ראובן ריבלין, שרי ממשלה, ראש עיריית ירושלים משה ליאון ונציגי ארגוני וטרנים

דני כהן, קרן ויולה / צילום: תמוז רחמן

שותף מנהל בקרן ויולה: "לא אשקיע בסטארט-אפ שאין לו שיווק גאוני"

דני כהן, שותף מנהל בקרן ההון סיכון ויולה, שובר את המיתוס וטוען: "חברה צריכה קודם כל שיווק מעולה - ורק אחר-כך מוצר טוב" ● הוא גם מתנגד לתפיסת הסטארט-אפיסט הצעיר: "בחברות הגדולות שהשקענו בהן, היזמים מעל גיל 40" ● מתוך הפודקאסט של ערן גפן "חצי שעה של השראה"

רוגל אלפר  / צילום: איל יצהר, גלובס

רוגל אלפר: "אני אמות בתפקיד הזה - לא רואה כלי תקשורת אחר שיעסיק אותי"

טרול? "יש כיבוש, יש אפרטהייד, יש פשיזם. אני אומר את הדברים כפשוטם" ● מה ישראלי בעיניך? "אני הישראלי היפה" ● ומה לאלו ולביקורת טלוויזיה? "חובתי המוסרית והמקצועית" ● מבקר הטלוויזיה של "הארץ" סוגר 5 שנים בתפקיד ומסביר בפודקאסט "אוף דה רקורד" למה הוא לא פרובוקטור ● האזינו

מגייסים, מוכנים למשחקי הרעב / צילום: באדיבות yes, יח"צ

המכון שמגייס את העובדים שלו בשיטת משחקי הרעב

מכון המחקר BTI ביקש ממועמדים לחבור לקבוצות לפי רצונם ולהגיש הצעת מחקר יחד, ואז שכר את הצוותים החזקים ● האם זה יעבוד גם בעסקים?