"הנזילות של קבוצת עזריאלי טובה מאוד ביחס לחוב בשנים הקרובות"

כך מעריכים בחברת מידרוג, שאישרה מחדש את דירוג Aa2 שהעניקה לקבוצת הנדל"ן

חברת הדירוג מידרוג מאשרת מחדש את דירוג האג"ח ודירוג ניירות הערך המסחריים של קבוצת עזריאלי . דירוג סדרת האג"ח נשאר על Aa2 באופק יציב, וניירות הערך המסחריים בדירוג P-1.

משמעות דירוג Aa2 היא שההתחייבויות הן מאיכות גבוהה וכרוכות בסיכון אשראי נמוך מאוד. דירוג P-1 הוא דירוג לטווח קצר, במקרה זה לשנה, ולפי מידרוג מנפיקים המדורגים בדירוג זה הם בעלי יכולת טובה מאוד לעמוד בהתחייבויותיהם לטווח קצר.

קבוצת עזריאלי עוסקת בתחום הנדל"ן המניב ובפרט בתחום הקניונים. במקביל, יש לה החזקות בגרנית הכרמל ששולטת בין היתר בסונול וטמבור, וכן בלאומי קארד ובבנק לאומי.

מידרוג מציינת בדירוגים שלה כי יוסף זינגר, מנכ"ל גרנית, הוא גם בעל מניות ודירקטור במידרוג, אך הוא אינו משתתף בדיוני הדירוג. במארס 2007 קבוצת עזריאלי הנפיקה את סדרת האג"ח שלה שאינה סחירה. האג"ח צמודות מדד ונושאות ריבית שנתית של 4.8%, ומיועדות לפירעון ב-2008-2017. נכון למארס 2011, יתרת הסכום לפירעון היא 684 מיליון שקל.

חשיפה ללאומי

באישור הדירוג כותב האנליסט של מידרוג, עו"ד ורו"ח אילון גרפונקל, שהדירוג נתמך בתזרים המשמעותי מהנכסים המניבים ומשיעורי התפוסה הגבוהים בנכסים. מנגד, הוא מציין את האפשרות שהחברה עלולה להיות חשופה לשינוי בשווי החזקותיה בבנק לאומי (4.8%), שמוצגים בספריה בשווי 1.3 מיליארד שקל. כמו כן, היא עלולה להיות חשופה להאטה במשק הישראלי או לפגיעה בתחום הקניונים, בשל פתיחת מרכזים נוספים.

בדירוג נכתב עוד כי לקבוצה יתרת נזילות משמעותית של כ-2.1 מיליארד שקל, למרות שבשל חלוקת דיבידנד בסך 240 מיליון שקל ורכישת הקרקע בדרום הקריה בתל אביב, היתרה צפויה לרדת.

"מידרוג מעריכה כי נזילות החברה הנה טובה מאוד ביחס לחלויות החלות עליה בשנים הקרובות", כותב גרפונקל.

הדירוג השני מתייחס כאמור לניירות הערך המסחריים של קבוצת עזריאלי. הניירות, בהיקף של כ-135 מיליון שקל, הונפקו ביולי 2009 על מנת להקטין את האשראי הבנקאי של החברה. הניירות הונפקו לתקופה של 90 יום ומתחדשים לתקופות נוספות בנות 90 יום. במידרוג מציינים שלצורך הבטחת נזילות מספקת לפירעון הניירות, החברה התחייבה לשמור על סכום שלא יפחת מ-135 מיליון שקל בפיקדון בבנק, שלא ניתן לקזזו כנגד הלוואה בנקאית ו/או באג"ח מדינה חופשיות משיעבודים.

גורמי התמיכה העיקריים שמזהה מידרוג הם איכות הניהול הגבוהה, היציבות בהכנסות, שיעורי התפוסה ויתרות הנזילות שלה. גורמי הסיכון העיקריים הם חשיפה לשינויים בשווי הנכסים המניבים, והשקעות מהותיות נוספות שיכולות להשפיע על מצב הנזילות.

צרו איתנו קשר *5988