כמה משתכר גיסו של צדיק בינו שמועסק כחשמלאי בפז?

כישורים על פני קשרים: אדמון דגן שעובד בחברה הנכדה מאז 2004 ימשיך לעבוד ב-3 השנים הבאות (לפחות) ושכרו (ברוטו) יסתכם ב-7,664 שקל ולא יעלה על השכר הממוצע במשק

דוגמא טובה: נראה כי לא כל מקורב למי מעשירי הארץ זוכה לתנאים מפליגים בשל קשריו אלה, אלה זוכה להערכה ולתמורה על פי כישוריו. אדמון דגן, גיסו של איש העסקים צדיק בינו המחזיק בין היתר בשליטה בפז נפט והדוד של בנו, גיל המכהן כדירקטור בפז נפט, קיבל היום את אישור דירקטוריון פז נפט להמשיך ולעבוד בחברה הנכדה שבה הוא עובד כאיש החזקה וחשמלאי מוסמך משנת 2004 גם בשלוש השנים הבאות (לפחות), זאת בעוד ששכרו (ברוטו) יסתכם ב-7,664 שקל ולא יעלה על השכר הממוצע במשק.

על פי הודעת החברה היום (ד') לבורסה, "על פי הסכם ההעסקה בין הצדדים, זכאי מר דגן לשכר חודשי, לרבות תוספת קבועה בגין שעות נוספות וכן הטבות נוספות הכוללות החזר הוצאות אש"ל, החזר הוצאות נסיעה ותשלום דמי הבראה כנדרש על פי חוק. בנוסף זכאי מר דגן להפרשות לקרן השתלמות וקרן פנסיה כמקובל וכן ימי מחלה וימי חופשה כנדרש על פי חוק".

נימוקי ועדת הביקורת והכספים ודירקטוריון לאישור הסכם ההעסקה היו: "מר דגן מועסק בחברה הנכדה החל משנת 2004 והינו בעל ותק וניסיון בתחום תעסוקתו. למר דגן הכישורים הדרושים לביצוע התפקיד. השכר החודשי המושלם במועד האישור למר דגן אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק והינו שכר סביר בהתחשב בהיקף ההעסקה, באופי התפקיד ובכישוריו של מר דגן לביצוע התפקיד וכן הינו דומה לשכרם של עובדים במשרה דומה בקבוצת פז, אשר הינם בעלי ותק וכישורים דומים".

צרו איתנו קשר *5988