טרכטנברג ואיגודי המקרקעין

תזכיר החוק ליישום המלצות ועדת טרכטנברג, שפורסם באחרונה, כולל שינויים הכוללים העלאת מס גבוהה במיוחד ביחס למכירת מניות איגודי מקרקעין

בתחילת החודש הנוכחי פורסם תזכיר החוק שיזמה הממשלה על מנת ליישם את המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסים. התזכיר מכונה תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מסים), ובכוונת הממשלה לקדם הפיכתו לחוק במהירות.

ועדת טרכטנברג המליצה להגביה את תקרת מס הכנסה ל-48%, להטיל מס בשיעור 2% על הכנסות חייבות מעל מיליון שקלים (היטל בגין הכנסות גבוהות - שיחול על כל סוגי ההכנסה), וכן להעלות את המס על הכנסות מהון (רווחי הון, ריבית, דיבידנד) ב-5%.

גובה המס יעלה מאוד

הוראה דומה אמורה לחול לכאורה גם ביחס לשיעור מס שבח ליחידים, תוך העלאה משיעור 20% ל-25% (הרחבה בטור משמאל).

אלו אכן הוראות תזכיר החוק ביחס למכירת זכויות במקרקעין, תוך שהעלאת המס על רווחי הון ושבח היא מדורגת, דהיינו שיעורי המס יעלו בהתאם לתקופות היחסיות של החזקת הנכס (לפני 7.11.2001 מס שולי, בין 7.11.2001 ל-31.12.2011 20%, והחל מ-1.1.2012 25%). לא נדון במסגרת זן בכלל ההצעות לתיקונים בחוק מיסוי מקרקעין, אלא נתמקד ביחס לתיקון הנוגע למכירת מניות באיגודי מקרקעין, שלפי המוצע יעלה את המס בשיעור גבוה במיוחד.

כיום, שיעור המס על מכירת מניות באיגוד מקרקעין הוא 20%. שיעור מס זה חל בלא תלות בשיעור ההחזקה במניות. זאת, להבדיל ממניות רגילות (שאינן באיגודי מקרקעין) שם שיעור המס 20% ועולה עד 25%, כאשר המוכר הינו בעל מניות מהותי (דהיינו מחזיק בשיעור הגבוה מ-10% מהזכויות בחברה שמניותיה נמכרות).

תופסים טרמפ על הוועדה

כעת, במסגרת התיקון - מוצע לקבוע כי שיעור המס על מכירת מניות באיגוד מקרקעין ע"י בעל מניות מהותי יעלה מ-20% ל-30%. דהיינו במקום העלאה בגובה 5%, מציעים להעלות ל-10%. זאת ועוד, לאור היטל הכנסות גבוהות, העלאת שיעורי המס עשויה להגיע ל-32%, שהם למעשה - העלאה בשיעור 60% בגובה המס.

לא לכך כיוונה ועדת טרכטנברג, והמלצה כאמור אינה מופיעה באף אחת מהמלצותיה. התזכיר מנסה "לטפוס טרמפ" על ההמלצות תוך הוספת תיקון חקיקה המשווה בין מיסוי הרווח על מכירת מניות רגילות ועל מניות באיגוד מקרקעין.

אלא שאין מקום להשוואה כאמור, שכן על עסקאות במניות באיגודי מקרקעין חל בנוסף גם מס רכישה בשיעור 5% ממלוא הסכום, מס שאינו מוטל במקרה של מניות רגילות. העלאת המס בשיעורים כה גבוהים, ובניגוד להמלצות, לא רק שאינה מוצדקת, אלא אף עלולה לפגוע בביצוע עסקאות נדל"ן במשק, ובכך לפגוע גם במטרה מוצהרת אחרת של ייזום עסקאות בנייה למגורים.

הכותבים הם ממשרד זיו שרון ושות' עורכי דין וממשרד אלתר עורכי דין

צרו איתנו קשר *5988