גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

השתקת התקשורת? לא. אחריות? כן

התיקון המוצע לחוק אינו משנה באופן מהותי את כללי המשחק בעניין נפגעי לשון הרע

נמאס לי לשמוע את "זעקות הקוזאק הנגזל" המושמעות לאחרונה בהתייחס לתיקון המוצע לחוק איסור לשון הרע, המונח עתה על שולחנה של כנסת ישראל. עייפתי מלקרוא את דברי ההפחדה אודות "משמעותו ההרסנית" של התיקון. "הרס הדמוקרטיה", זועק שדר-פובליציסט בתחנת רדיו זו. "חיסול אמצעי התקשורת", מחרה מחזיק אחריו עיתונאי-עמית מעל דפי העיתון.

הזעקות הדרמטיות, המחברות (באורח מלאכותי ומאולץ) בין הצעת תיקון זו לבין הצעות חוק נוספות שמבקשות להקנות לחברי הכנסת השפעה יתרה על מינוי שופטים לבית המשפט העליון או המיועדות לחזק את מעמדו של הימין בישראל ולהחליש את השמאל, מסיטות את תשומת-הלב מן התוכן. הן מטעות.

מן הראוי שהקורא ההדיוט, שאינו מצוי בנבכי דיני לשון הרע, יבין במה מדובר. יבין שלא כצעקתה. מן הראוי שהקורא יבין כי בניגוד לרושם שמנסים ה"זועקים" ליצור, הצעת החוק אינה משנה באופן מהותי את דיני לשון הרע בישראל.

החוק מגדיר "לשון הרע" כדבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות, או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדן. גם דבר שפרסומו עלול לפגוע באדם במשרתו, במקצועו, בעסקו או במשלח-ידו ייחשב כ"לשון הרע". וגם דבר שפרסומו עלול לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

לא תמיד תגבר הזכות לשם טוב ולכבוד

ובכל זאת, לא בכל מקרה שבו התפרסמה לשון הרע תתקבל תביעתו של הנפגע ממנה. שהרי אל מול זכותו של הנפגע לשם טוב ולכבוד עומד חופש הביטוי של המפרסם-הפוגע. ולא תמיד תגבר הזכות לשם טוב ולכבוד, בדיוק כפי שלא תמיד תגבר הזכות שמנגד.

את האיזון הראוי בין שתי זכויות יסוד מתנגשות אלה יוצרות הוראות החוק, המגדירות מצבים ונסיבות שבהתקיימם תעמודנה למפרסם חסינויות והגנות בפני תביעת לשון הרע. מילים אחרות: החוק מונה נסיבות רבות שבמסגרתן קיים אינטרס ציבורי לאפשר פרסום דברי לשון הרע, וזאת גם במחיר פגיעה בזכותו של אדם כזה או אחר לשם טוב ולכבוד.

כך, למשל, כאשר המדובר בדברי אמת, שקיים עניין ציבורי לפרסמם ברבים. כך גם כאשר הדברים פורסמו בתום-לב ומתוך חובה חוקית, מוסרית או חברתית לפרסמם. הגנה ידועה היא זו של הבעת דעה בתום-לב. קיימות נסיבות רבות נוספות שבהן תידחה תביעת לשון הרע, גם אם יוכח כי הנתבע אכן פרסם דברי לשון הרע אודות התובע.

הצעת התיקון לחוק, הנדונה עתה, אינה משנה דבר, אף לא חצי דבר, מכל אלה. למעשה, היא אינה משנה את כללי המשחק. כך גם בנוגע לאמצעי התקשורת. בכפוף למוסבר למטה מכאן, החובות המוטלות עליהם עתה ימשיכו לחול עליהם גם לאחר שהחוק יתוקן, כמוצע.

התיקון העיקרי עוסק בהגדלתו - מ-50 אלף ל-300 אלף שקל - של סכום הפיצוי המרבי שבתי המשפט יהיו מוסמכים לפסוק לטובת הנפגע מפרסום לשון הרע, בלי שיהיה עליו להוכיח את הנזק שהפרסום הסב לו. בכך יתוקן "עוול היסטורי".

אין זה סוד שכאשר הוראת החוק, המסמיכה את בתי המשפט לחייב את המפרסם לשלם לנפגע פיצויים ללא הוכחת נזק, נחקקה - מטרתה הייתה להיטיב את מצבם של הנפגעים מפרסום לשון הרע אודותיהם. היא הניחה, כאקסיומה, שכל פרסום לשון הרע מסב נזק לשמו של אדם, ונועדה להביא להגדלת סכומי הפיצויים שבתי המשפט היו נוהגים לפסוק עד לאותו הזמן. אלא שביקש לברך ויצא מקלל. תוצאת התיקון, כפי שנוסחו, הייתה שבניגוד לעבר, בתי המשפט החלו לראות את עצמם מוגבלים מאוד בפסיקת הפיצויים. הסכומים שנפסקו היו נמוכים במידה רבה.

חשוב לזכור שתי עובדות מהותיות: ראשית, גם לאחר הגדלת סכום הפיצויים המרבי שבתי המשפט יהיו מוסמכים לפסוק לטובת הנפגע מפרסום דברי לשון הרע אודותיו, עדיין יעמדו למפרסם-הנתבע אותן חסינויות והגנות שהחוק מעמיד לרשותו כיום. גם לאחר התיקון המוצע יידחו תביעות לשון הרע, לאחר שהמפרסם ישכנע כי הפרסום נעשה על-ידו באותן הנסיבות שבהן מעדיף החוק את חופש הביטוי על פני הזכות לשום טוב ולכבוד.

שנית, התיקון לחוק לא יוביל לפסיקה אוטומטית של סכום המקסימום. רק במקרי קיצון מתאימים יראו בתי המשפט לפסוק אותו, ולא נמוך ממנו.

והרי לא יכול להיות ויכוח אמיתי בנוגע לכך שככל שלאחר הליך משפטי ייקבע כי הפרסום אינו חוסה תחת אותן "מטריות", היינו, שלא הייתה לו הצדקה, מן הראוי שהמפרסם יחויב לשלם לנפגע פיצויים בסכום נכבד ביותר. בכל זאת, כל הפתגמים בהם מועלה על נס שמו הטוב של אדם אינם מכילים מילים בעלמא. "שמו של אדם יקר לו כחייו עצמם" הוא רק אחד מהם. וכולם נכוחים.

יכול ובתיקון המוצע לחוק נפל רבב כלשהו. כוונתי לאותה הוראה מוצעת בה נקבע כי ככל שאמצעי התקשורת לא יאפשר לנפגע לפרסם, בתוך זמן סביר מפרסום לשון הרע אודותיו, את תגובתו המלאה על הדברים - יהיה בית המשפט מוסמך לחייב את המפרסם בפיצויים בשיעור מרבי של 1.5 מיליון שקל, פי חמישה מן הסכום המרבי במקרה ה"רגיל".

וממהרים המקטרגים וקובעים, אולי בצדק, כי מדובר בדרישה בלתי אפשרית. שהרי לא ניתן לצפות שאמצעי התקשורת יפרסם כל תגובה שתועבר אליו מטעם הנפגע. ומה אם תגובתו תחזיק המוני מילים, ללא כל יחס סביר לממדיו של הפרסום המקורי? ומה אם תוכן התגובה יהיה כזה שאינו ראוי לפרסום? על-פי לשון התיקון המוצע, לא יהיה אמצעי התקשורת רשאי להפעיל שיקול-דעת כלשהו בנוגע לכך. אם לא יפרסם את התגובה במלואה - יחויב בפיצויים המוגדלים.

תקשורת מקצועית, אחראית ורצינית

ובכל זאת, גם מכך אין להתרגש. תחילה, חזקה על כנסת ישראל שתקשיב להסתייגויות ושתתקן את ההצעה, באופן שיהפוך את דרישת פרסום התגובה לסבירה יותר. על אמצעי התקשורת תחול חובה לפרסם תגובה נאותה, סבירה, מטעם הנפגע.

שנית, אחד מתפקידיהם של בתי המשפט בישראל הוא, כידוע, לפרש את החוק וליישם אותו באורח ראוי וסביר. בתי המשפט חוזרים ומזכירים את זאת, שעיקרון תום-הלב חל על כל תחום בחיינו, בוודאי על אופן עשיית השימוש בזכויות חוקיות. גם אם התיקון המוצע יעבור כפי שהוא, לא יימצא ולו שופט אחד שייתן יד לדרישתו של נפגע מפרסום ידיעה קצרצרה לפרסם תגובה שתחזיק שני עמודי עיתון, למשל. הוראת החוק הנדונה תפורש במידת הסבירות. כרגיל.

אין חולק על חשיבות קיומה של תקשורת חופשית בישראל. לא יכול להיות חולק גם על חשיבות היותה של אותה תקשורת מקצועית, אחראית ורצינית.

התיקון המוצע לחוק איסור לשון הרע אינו משנה את חובותיהם של אמצעי התקשורת להקפיד שלא לפרסם דברים שלא נבדקו די. גם לאחר אישורו של התיקון המוצע תידחנה תביעות לשון הרע שיוגשו נגד אמצעי תקשורת שפרסם לשון הרע, ובלבד שהפרסום ייעשה באחת הנסיבות, שבהן מעדיף החוק את חופש הביטוי ואת זכות הציבור לדעת על פני הזכות לשם טוב ולכבוד.

גם לאחר התיקון המוצע לא יחויב אמצעי תקשורת בתשלום פיצויים כלשהם, אם יתברר, למשל, שהדברים שפורסמו שיקפו את האמת ושהיה עניין ציבורי בפרסומם, או שהפרסום נעשה מתוך חובה מוסרית או חברתית לעשותו, ורק לאחר שאמצעי התקשורת נקט בכל האמצעים הסבירים להיווכח אם אמת הוא, אם לאו.

הרס הדמוקרטיה? השתקת אמצעי התקשורת? לא ולא. קריאה להתנהלות מקצועית, זהירה, רצינית וראויה של אמצעי התקשורת? כן כן!

הכותב הנו עורך דין פעיל העוסק במשפט אזרחי-מסחרי והמתמחה בעיקר בתביעות לשון הרע.

עוד כתבות

מיכאל בירנהק / צילום: איל יצהר, גלובס

“ה'ביטחוניזציה' של משבר הקורונה היא תקדים מסוכן. לא הצבא צריך לנהל אותו"

פרופ' מיכאל בירנהק, מומחה לדיני פרטיות, מתריע מפני הצעדים שעושה המדינה באמצעות גופי הביטחון כדי לאסוף מידע על אזרחי ישראל: "משבר אזרחי צריך להיות מנוהל ומפוקח באמצעות כלים אזרחיים וע"י גורמים אזרחיים" ● מזהיר גם מ"תקדימים שיישארו ביום שאחרי"

כמו לכל דבר, גם לעבודה מהבית יתרונות וחסרונות / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

דעה: קשה לסרב למעסיק, אבל לעובדים אסור לקחת חלק בהונאה

מעסיקים שהוציאו עובדים לחל"ת בזמן משבר הקורונה, ובכל זאת דורשים מהם להמשיך לעבוד - הם עבריינים ● לעובדים יש עילת תביעה נגד המעסיק

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הכסף בחשבון: 122 אלף מהעסקים שנמצאו זכאים למענק מהמדינה כבר קיבלו אותו

רשות המסים העבירה ביומיים האחרונים כחצי מיליארד שקל לזכאים למענק מהמדינה; המענק הממוצע עומד על כ-4,000 שקל ● אתמול אחה"צ, שלחה רשות המסים הודעות סמס לעשרות אלפי עסקים שזוהו כפוטנציאליים לקבלת המענק וטרם הגישו בקשה

בוריס ג'ונסון במסיבת העיתונאים / צילום: אדי מוהאלנד, AP

בריטניה: ראש הממשלה בוריס ג'ונסון הועבר לטיפול נמרץ

מספרי מקרי הקורונה המאומתים מסביב לעולם עומד על 1,312,494 בני אדם, והנגיף גבה את חייהם של 72,636 אנשים ● בצד החיובי - 275,068 בני אדם כבר החלימו

גונן אוסישקין  / צילום: סיון פרג'

אל על: משרד האוצר לא מאשר את חבילת הסיוע לחברה

חברת התעופה עדכנה כי נציגי האוצר מסרו לה בעל-פה כי לפי עמדת הצוות המקצועי אין לאשר את החבילה ● אל על: "התמיכה חיונית על-מנת לאפשר לחברה להתמודד עם ההשלכות המהותיות של משבר הקורונה"

צ'אנגפנג זאו (CZ), מנכ"ל Binance, גיא בן-ארצי, מנכ"ל Bancor  / צילום: רויטרס, יח"צ

מייסדיה הישראלים של חברת הבלוקצ'יין בנקור נתבעים בבקשה לייצוגית בארה"ב

אייל הרצוג, יהודה לוי והאחים גיא וגליה בן-ארצי הם בין הנתבעים ברשימה של 11 בקשות לתביעות ייצוגיות שהוגשו בניו יורק בסוף השבוע שעבר ● לטענת התובעים, המטבעות הדיגיטליים שהונפקו ע"י בנקור, בייננס וחברות בלוקצ'יין אחרות הם למעשה ניירות ערך שלא נרשמו כחוק

מטאנס שחאדה, הרשימה המשותפת / צילום: אתר הכנסת

"50% מהעובדים הערבים הם עדיין שכירים שעובדים מחוץ ליישובים שלהם". האמנם?

האם שכירים ערבים מתקשים יותר להגיע לעבודה בזמן הסגר? הנתונים מראים שכולם באותה סירה

בורסת דרום קוריאה / צילום: Ahn Young-joon, Associated Press

הראלי נמשך: עליות של עד 4.5% בבורסות אירופה

מדד הדאקס הגרמני מוביל את העליות באירופה, המשך לעליות החדות אתמול ● עליות של יותר מ-2% במסחר בחוזים על מדדי ניו יורק

ברק עילם, מנכ"ל נייס / צילום: איל יצהר

קפץ לצמרת: שכר בעלות של כ-13 מיליון דולר למנכ"ל נייס ב-2019

ברק עילם קפץ למקום הראשון בצמרת שיאני השכר של החברות הציבוריות בבורסה בתל אביב, כשאחריו ברשימה מופיעים מנכ"ל טבע קאר שולץ, מנכ"ל פריגו מורי קסלר ומנכ"ל שיכון ובינוי ומי שניהל בעבר את הפניקס, אייל לפידות

פרויקט מחיר למשתכן ביבנה / צילום: אייל פישר

דעה: לעשות הכל ועכשיו כדי ששוק הנדל"ן לא ייעצר

ועדות תכנון שפועלות בהילוך ראשון ידחו תוכניות בחצי שנה ועצירת מכרזי רמ"י היא טעות ● לא צריך לחכות לסוף המשבר כדי להניע את הכלכלה כבר עכשיו

ולדימיר פוטין ומוחמד בין סלמאן / צילום: Natacha Pisarenko, AP

לא מוותרות: כך רוסיה וסעודיה הכניסו את שוק הנפט למרוץ נגד הזמן

דחיית כינוס החירום של אופ"ק לא מבשרת טובות למפיקות הנפט, שנלחמות בקריסת מחירו ● בשעה שסעודיה ורוסיה ממשיכות להתכתש ביניהן, הצפת העולם בנפט גולמי מתרחבת

בוב סוואן,/ צילום: רויטרס

אינטל מוכרת חטיבה שמעסיקה בישראל 200-300 עובדים

החטיבה, שמתעסקת בשבבים למוצרים ביתיים, נמכרת תמורת 150 מיליון דולר ● לרוכשת מקסליניאר היה מרכז פיתוח בישראל אך החברה פיטרה את כל העובדים, מלבד עובדים בודדים

משפחה בנמל תעופה בשנגחאי  / צילום: Aly Song, רויטרס

הגרף היומי: העולם מאוחד בדאגה לבני המשפחה. ומה עם הכלכלה?

סקר שבוצע לאחרונה בסין, גרמניה, אנגליה וארה"ב ביקש לבחון מהן הדאגות העיקריות בקרב הציבור בנוגע להשפעת הקורונה על חייהם ● הדאגה העיקרית: בריאות בני המשפחה הקרובה

רחבת כיכר טרוקדרו כשברקע מגדל אייפל המפורסם עומדת ריקה מאדם / צילום: hibault Camus, Associated Press

דעה: איך יוצאים ממשבר של פעם במאה?

מגיפת הקורונה זה לא משבר רגיל, 2008 זה "משחק ילדים" לעומתו ● משבר כה חמור מצריך גם פתרון שנוקטים פעם ב-500 שנה ● הגיע הזמן שהמיליארדרים יפעלו כמו ב-1907, יכניסו את היד לכיס וירגיעו את השווקים

פרויקט בנייה של אאורה ביהוד / צילום: איל יצהר, גלובס

מפחדים מהעלאת ריבית: הקורונה הטיסה את לקיחת המשכנתאות ב-50% לשיא כל הזמנים

הסיבות: העלאת רף המגבלה להלוואה במשכון הדירה והחשש מעליות ריבית ● סך המשכנתאות שניתנו במרץ 2020 עמדו על כ-9 מיליארד שקל ● משכנתאות בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל הוקפאו ● בבנקים מעריכים כי המשבר יבוא לידי ביטוי בנתוני אפריל

ראש הממשלה נתניהו מחמיר את ההנחיות לציבור בצל איום הקורונה על ישראל / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

נתניהו: "ממחר ועד שישי סגר מלא. אחרי חג פסח הקלה הדרגתית במגבלות"

ראש הממשלה הודיע הערב כי החל ממחר ב-16:00 ועד יום שישי בשעה 7:00 בבוקר ישראל נכנסת לסגר מלא, ובליל הסדר אסור יהיה לצאת מהבית בכלל החל מ-18:00 ועד למחרת ● "אנחנו נאכוף את הסגר בנחישות"

חנויות סוגרות בניו יורק / צילום: David Boe, AP

מודי'ס: רבע מהכלכלה האמריקאית נמחקה במגפת הקורונה

מניתוח מקיף שנעשה בוול סטריט ג'ורנל עולה כי התפוקה היומית בארה"ב ירדה ב־29% ביחס לשבוע הראשון של מרץ, לפני גל סגירת העסקים

אביחי מנדלבליט / צילום: תמר מצפי

מנדלבליט לנתניהו: תוקף כל תקנות החירום עלול להתערער, החלף אותן בחקיקה

היועמ"ש: "הימנעות הממשלה מאישור הצעות החוק המונחות על שולחנה והבאתן לכנסת, עלולה להיות בעלת תוצאות קשות להתמודדות של הממשלה עם נגיף הקורונה"

יומן קורונה / אילוסטרציה: גלובס

איך מזהים פייק ניוז ובדיקות קורונה במקדונלד'ס: הצטרפו ליומן הקורונה של גלובס

ניוזלטר חדש של "גלובס" מגיש לכם מדי יום את מיטב התכנים והפודקאסטים שלנו • נכנסתם לבידוד? כתבו לנו ונשמח לארח לכם לחברה

המשטרה סוגרת את הרחוב הראשי ז'בוטינסקי בכניסה לבני ברק בדרך להטלת סגר על העיר על פי הוראות הממשלה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

סגר מלא ייכנס לתוקף בשעה 16:00; הלימודים בחינוך המיוחד יחזרו אחרי פסח

רה"מ נתניהו הודיע אמש כי החל מהיום ב-16:00 ועד יום שישי ב-7:00 בבוקר ישראל תיכנס לסגר מלא, ובליל הסדר אסור יהיה לצאת מהבית בכלל החל מ-18:00 ועד למחרת ● מספר מקרי הקורונה בארץ עומד על 9,006; מספר המתים עלה ל-60