המבקר: מחדלים ביורוקרטיים מונעים הקמת חוות מכלי דלק בחיפה

עוד עולה מדוח מבקר המדינה: התנהלות משרד התשתיות והמדינה מאפשרת לבזן להמשיך לשלוט בשוק הדלקים‏

‏"הקמתן של תשתיות דלקים חדשות ומימוש תוכניות הפיתוח של תשתיות לאומיות נוספות במרחב חיפה נמנע בשל היעדר תיאום והתנגשות סמכויות המתקיימים זה שנים רבות בין גופי הממשל הרבים המופקדים על פיתוח התשתיות במרחב" - כך קובע מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס בפרק בדוח המבקר העוסק במשק הדלק.

הדוגמה הבולטת והזועקת ביותר למחדלי הביורוקרטיה שמציג המבקר היא סיפורם של מכלי הדלק במפרץ חיפה. כבר בשנת 1990 הכינה חברת תשתיות נפט הממשלתית (תש"ן) תוכנית להקצאת שטח של כ-600 דונם בשם "מתחם קרקעות הצפון", הנמצא ממזרח לבתי הזיקוק לצורך הקמת חוות מכלי דלק. למתחם קרקעות הצפון היו אמורים לעבור מכלים מ-3 אתרים שונים במפרץ חיפה.

מדובר במכלים שחלקם בני 70 שנה, הנמצאים באתרים הסמוכים למתחמים עירוניים ולריכוזי אוכלוסין צפופים במפרץ חיפה: חוות המכלים של מסוף קריית-חיים, חוות מכלי אלרואי ליד קריית-טבעון והמכלים במתחם 20 אקרס (‏Acres‏) שהוצבו בשעתו על-ידי הבריטים ליד נמל הקישון.

ב-2008 התגלה כי המכלים הישנים ב-20 אקרס דולפים ומזהמים את הקרקע ומי התהום, אך שיפוצם מתעכב בשל היעדר אישורים נדרשים על רקע ריב סמכויות וחילופי האשמות בין רשויות החוק.

‏עשור לאחר ייעוד הקרקע הראשוני, באוגוסט 2001, הגישה תש"ן את תוכנית קרקעות הצפון לאישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה. עלות השלב הראשון בתוכנית נאמדה ב-150 מיליון דולר, שמתוכם 100 מיליון דולר התחייבה המדינה להעמיד לרשות תש"ן על פי סיכום מ-2004 בין מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות ומינהל מקרקעי ישראל.

‏ביולי 2009 אישרה הוועדה את התוכנית, בכפוף לכמה תנאים שנדרשה תש"ן למלא עד ינואר 2010. בנובמבר 2010 נקבע כי תש"ן מילאה אחר כל התנאים והדרישות, למעט בדיקה משלימה לתסקיר השפעה על הסביבה.

סקר פליטות עדיין לא הושלם, ובינתיים צצים קשיים חדשים: האוצר טוען כי הוא איננו מכיר בהתחייבות כלשהי שלו לממן את העברת המכלים, ורשות החירום הלאומית דורשת למגן את המתחם מפני פגיעה ישירה של טילים. עלות הפרויקט המעודכנת כבר נאמדת ב-170 עד 250 מיליון דולר, ולאיש אין מושג כיצד תמומן.

המבקר מטיל על האוצר את האחריות לכך שלא בוצעה עד היום בדיקת כדאיות כלכלית של התוכנית, ולא נעשה דבר למציאת מקורות תקציביים למימונה.

‎‎בזן שולטת

‏מחדל אחר שעליו מצביע המבקר הוא בצנרת המכונה "מסדרון ‏F‏". מדובר ב-7 צינורות תת-קרקעיים המחברים את נמל הדלק בחיפה למתחם בתי הזיקוק של בזן. השליטה בצנרת מאפשרת לבזן לקבוע את סדר העדיפויות של הזרמת הדלקים, להקשות על חברות הדלק לעקוף את בזן על-ידי יבוא במישרין של תזקיקים ולהשפיע בכך על היכולת להתחרות בה.

בזן ביקשה לפני כשנה להאריך את ההחזקה במסדרון ‏F‏ ב-15 שנה, אך עמדת המדינה הרשמית היא שהמסדרון חייב לחזור לחזקתה. בינואר 2007 נקבע כי בזן תשיב למדינה את כל זכויותיה במסדרון לא יאוחר מפברואר 2010. לאחר מכן ניאותה המדינה להאריך את המועד עד מאי 2010. ואולם מנכ"ל משרד התשתיות החליט כי הזכויות במסדרון לא יועברו עד להשלמת סקר זיהומים על-ידי בזן ולאחר שהמשרד להגנת הסביבה יאשר את תוכנית הטיפול בזיהומים.

המבקר קובע כי אף שהמועד האחרון להשבת הזכויות למדינה עבר במאי 2010, לא נעשה בנושא דבר.

מחדלי הממשלה בתחום משק הדלק ובנושא המכלים במפרץ חיפה
 מחדלי הממשלה בתחום משק הדלק ובנושא המכלים במפרץ חיפה

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988